Vážení občané, od 1. 7. 2024 nabude účinnost druhá část nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.), která přináší řadu zásadních změn a významně mění dosavadní podobu stavebního řízení. Jednou z těch nejpodstatnějších novinek je kompletní digitalizace celého procesu stavebního řízení, která se bude týkat jak velkých staveb, tak i menších stavebních úprav. Tou hlavní změnou, kterou klienti stavebního úřadu významně pocítí, je skutečnost, že od 1. 7. 2024 již nebude možné učinit drtivou většinu podání na stavební úřad prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha 7, ale pouze prostřednictvím Portálu stavebníka, který Ministerstvem pro místní rozvoj spustí rovněž k 1. 7. 2024.

Digitalizace se netýká žádostí, které stavebníci na stavební úřad podají do konce června 2024. Ty budou ještě vypořádány podle v tuto chvíli platného zákona. Povinnost elektronického podání přes Portál stavebníka se po 1. 7. 2024 nebude vztahovat na doplnění žádostí podaných do 30. 6. 2024 a korespondenci v řízeních zahájených do 30. 6. 2024. Nová podání, až na zákonem stanovené výjimky, již bude třeba řešit v digitální podobě.

Dokumentace zpracovaná projektantem se bude prostřednictvím portálu stavebníka vkládat do evidence elektronických dokumentací (§ 271 zákona 283/2021 Sb.), žádost o povolení záměru nebo o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu bude žadatel vkládat do evidence stavebních postupů (§ 270 zákona 283/2021 Sb.) Další informace o Portálu stavebníka najdete ZDE.

Nový stavební zákon upravuje celý proces stavebního řízení, včetně lhůt a dalších náležitostí. Veškeré podrobnosti najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Stavební úřad MČ Praha 7 dělá vše pro to, aby byl na přechod na nový systém co nejlépe připraven. Vše bude záviset především na připravenosti a funkčnosti všech systémů na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj. Prosíme proto všechny účastníky stavebních řízení zejména na počátku účinnosti nového stavebního zákona o trpělivost.

Děkujeme za pochopení.