Odbor sociálních věcí (OSV) primárně vykonává agendy v přenesené působnosti a některé agendy v samostatné působnosti v sociálně oblasti. Klíčovými agendami jsou výkon sociální práce na obci a výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. V oblasti sociální práce na obci odbor pracuje se specifickými cílovými skupinami, jednotlivci i rodinami (senioři, zdravotně postižení, klienti ohrožení sociálním vyloučením, klienti ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby). Odbor dále zajišťuje humanitární aktivity a plánování sociálních služeb, sociální pohřby u zcela osamělých občanů, vydávání a výměnu parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 7 – Pečovatelské centrum Praha 7, Poliklinika Prahy 7.


OSPOD

oddělení sociální práce

 

a) Zajišťuje výkon přenesené a samostatné působnosti v oblasti sociální oblasti.
b) Zajišťuje administrativní činnosti odboru dle správního a spisového řádu.
c) Zajišťuje administrativní úkony související s výkonem sociální práce na obci a výkonem orgánu
sociálně právní ochrany dětí.
d) Zajišťuje přípravu a zpracování materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva v určené oblasti.
e) Spolupracuje s Odborem sociálního začleňování a s dalšími odbory Úřadu.
f) Eviduje smlouvy v rámci svého odboru.
g) Zajišťuje agendu Humanitního fondu.
h) Koordinuje plánování sociálních služeb.
i) Zajišťuje potravinovou pomoc pro klienty.
j) Zajišťuje sociální pohřby u zcela osamělých občanů, včetně následného uplatnění pohledávek
vzniklých se zajištěním pohřbení.
k) Zabezpečuje vydávání a výměnu parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou.
l) Vykonává zřizovatelské funkce a metodické řízení nad příspěvkovými organizacemi
Poliklinika Praha 7 a Pečovatelské centrum Praha 7.
m)Administruje a řídí vymezené projektové aktivity, kterých součástí je sociální práce v přenesené
působnosti.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Luczka Miroslav, PaedDr.

vedoucí odboru
tel. +420220144147
gsm. +420735793146
LuczkaM@Praha7.cz
dveře 2.06

Brázová Helena

referentka
tel. +420220144242
gsm. +420739409031
BrazovaH@Praha7.cz
dveře 2.07