Odbor dopravy (ODO) zajišťuje opravy a údržbu komunikací a dopravních staveb. Spolupracuje s hlavním městem Prahou, Policií ČR a Městskou policií. Zabývá se organizací dopravy, provádí a vyhodnocuje dopravní analýzy a průzkumy. Vydává povolení týkající se změn v dopravě a rozhodnutí ohledně umístění lešení, kontejnerů, stánků, poutačů apod. na komunikacích městské části. Řeší parkování na území městské části a projednává přestupky řidičů taxi a řidičů, kteří nemají sjednáno povinné ručení.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Kovařík Jan, Ing.

vedoucí odboru
dveře č. 249
tel. +420220144024
gsm. +420739686422
KovarikJ@Praha7.cz

oddělení silničního správního úřadu

oddělení zóny placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání