Odbor dopravy (ODO) zajišťuje opravy a údržbu komunikací a dopravních staveb. Spolupracuje s hlavním městem Prahou, Policií ČR a Městskou policií. Zabývá se organizací dopravy, provádí a vyhodnocuje dopravní analýzy a průzkumy. Vydává povolení týkající se změn v dopravě a rozhodnutí ohledně umístění lešení, kontejnerů, stánků, poutačů apod. na komunikacích městské části. Řeší parkování na území městské části a projednává přestupky řidičů taxi a řidičů, kteří nemají sjednáno povinné ručení.


oddělení silničního správního úřadu

oddělení zóny placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Kovařík Jan, Ing.

vedoucí odboru
dveře 4.13
tel. +420220144024
gsm. +420739686422
KovarikJ@Praha7.cz