Úřad Prahy 7 (pracoviště U Průhonu 38 i U Průhonu 11) je do odvolání otevřen v pondělí 8:00–11:00 hodin a ve středu 13:00–16:00 hodin.

Odbor dopravy (ODO) zajišťuje opravy a údržbu komunikací a dopravních staveb. Spolupracuje s hlavním městem Prahou, Policií ČR a Městskou policií. Zabývá se organizací dopravy, provádí a vyhodnocuje dopravní analýzy a průzkumy. Vydává povolení týkající se změn v dopravě a rozhodnutí ohledně umístění lešení, kontejnerů, stánků, poutačů apod. na komunikacích městské části. Řeší parkování na území městské části a projednává přestupky řidičů taxi a řidičů, kteří nemají sjednáno povinné ručení.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Kovařík Jan, Ing.

vedoucí odboru
dveře č. 4.13
tel. +420220144024
gsm. +420739686422
KovarikJ@Praha7.cz
dveře 4.13

oddělení silničního správního úřadu

oddělení zóny placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání