Odbor právní (OPV) poskytuje konzultace v otázkách platného právního řádu pro ostatní odbory úřadu a další orgány městské části. Vypracovává stanoviska při řešení konkrétních problémů v jednotlivých oblastech činnosti městské části. Zastupuje městskou část a úřad městské části před soudem a zajišťuje vymáhání pohledávek plynoucích především z nájemních vztahů. Provádí registraci smluv, objednávek a dalších dokumentů v registru smluv. Vyjednává s investory smlouvy o spolupráci na rozvoji městské části.


Odbor právní – OPV

Kompletní náplň činnosti odboru právního lze nalézt v Organizačním řádu 

Na odbor právní se může obrátit například:

 • nájemce bytu nebo jiného prostoru městské části s žádostí o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné
 • investor stavebního záměru, kterým dojde ke vzniku 300 a více m2 hrubé podlažní plochy, za účelem uzavření smlouvy o spolupráci s městskou částí; více informací naleznete zde

Odbor právní neposkytuje právní rady v individuálních případech občanů. Za tímto účelem mohou senioři a další potřební, na základě doporučení sociálního odboru, využít bezplatnou právní poradnu zajištěnou městskou částí. Více informací o bezplatné právní poradně naleznete zde

Využít je možné i další bezplatné právní poradny provozované různými neziskovými organizacemi či Českou advokátní komorou, případně přímo služeb jednotlivých advokátů.

   Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

   pondělí a středa
   7.30–12.00
   13.00–18.00
   úterý, čtvrtek a pátek
   po předchozí domluvě / po objednání

   Kontakt

   Úřad městské části Praha 7
   Odbor právní
   U Průhonu 1338/38
   Praha 7
   placeholder

   Glasová Alena, Mgr.

   vedoucí odboru
   tel. +420220144212
   gsm. +420777597302
   glasovaa@praha7.cz
   dveře 3.06b

   Voceová Jaroslava, Bc.

   referent vymáhání pohledávek
   tel. +420220144194
   gsm. +420604938158
   voceovaj@praha7.cz
   dveře 3.06

   Šišková Jana

   odborná referentka
   tel. +420220144008
   gsm. +420604543002
   siskovaj@praha7.cz
   dveře 3.05

   Konečná Lucie, Mgr. Ing

   právník
   tel. +420220144095
   gsm. +420775331051
   konecnal@praha7.cz
   dveře 3.07

   Rybárová Lenka, Mgr.

   právník
   rybaroval@praha7.cz

   Strádalová Tereza, JUDr.

   právník
   gsm. +420771131663
   StradalovaT@Praha7.cz
   dveře 3.06b