Praha 7 již od roku 2016, jako jedna z prvních samospráv v ČR vůbec, uzavírá smlouvy o finanční spolupráci s investory větších stavebních záměrů. Získané finanční prostředky používá k rozšiřování kapacit veřejné infrastruktury, zejména v oblasti školství a kultivace veřejného prostoru, včetně zelených ploch. Smlouvy jsou uzavírány na základě jednotných a transparentních pravidel, která jsou stanovena koncepčním dokumentem schváleným Zastupitelstvem městské části.


Zástavba Prahy 7 vznikala jako komponovaný celek, kdy veškerá kapacita veřejné a dopravní vybavenosti byla stanovena pro stávající objemy staveb. Při realizaci nástaveb, dostaveb, vestaveb, nových staveb či jiných stavebních činností, včetně změn užívaní staveb, při kterých jsou navyšovány hrubé podlažní plochy především obytné a administrativní funkce, dochází ke zvyšování zátěže území z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost a veřejné služby.

Navyšování ploch především pro bydlení a administrativu vyvolává nezbytné náklady městské části v oblastech školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb a vytváří tlak zejména na budování nových školských objektů a rozšiřování kapacit školských objektů stávajících, jejichž kapacity jsou již dnes na hraně možností. Z demografických studií, které si Praha 7 nechala zpracovat v letech 2016 a 2020 plyne, že do budoucna bude třeba vybudovat další kapacity zejména pro předškolní a základní vzdělání.

 

Za příspěvek na rozšiřování kapacit veřejné infrastruktury Prahy 7 děkujeme následujícím investorům:

 • Vivus Aréna a.s. – Rezidence Osadní
 • Vivus Argentinská a.s. – Vivus Argentinská
 • REALITNÍ FOND PRAHA a.s. – Nástavba bytového domu Na Výšinách 6
 • FINEP Holešovice a.s. – Ferona – bydlení Jankovcova
 • Immo Future 6 – Crossing Point Smíchov s.r.o. – Astrid Centre Dělnická U Průhonu
 • Moravská stavební-INVEST, a.s. – Bytový dům Dělnická 63
 • Lexington s.r.o. – SO-HO Rezidence (býv. Tesla Holešovice)
 • BAU-INVEST PROJECT, a.s. – Linea Pura (bytový komplex Jateční – Komunardů – Tusarova)
 • Plynární Invest s.r.o. – Nástavba a půdní vestavba bytového domu Plynární 29
 • Ing. Tomáš Krolupper a Ing. Michael Trezzi – Půdní nástavba bytového domu Heřmanova 16
 • LYRATA s.r.o. – Rekonstrukce administrativní budovy Bubenské nábřeží 6
 • ARCHA BUILDING s.r.o. – Renovace objektu Keramická 14
 • Nadav Friedmann – Stavební úpravy a adaptace podkroví Korunovační 15

 

Příspěvky byly použity na následující projekty Prahy 7:

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor právní
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Strádalová Tereza, JUDr.

vedoucí odboru
dveře 3.06B
tel. +420220144198
gsm. +420771131663
StradalovaT@Praha7.cz

Zásady a formuláře ke stažení:

Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7

Smlouva o spolupráci investora s MČ Praha 7