Navyšování ploch pro bydlení a administrativu vyvolává nezbytné náklady městské části v oblastech školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb a vytváří tlak zejména na budování nových školských objektů a rozšiřování kapacit školských objektů stávajících, jejichž kapacity jsou již dnes na hraně možností, jak vyplývá z demografické studie, kterou si nechala městská část Praha 7 zpracovat v roce 2016.


Z uvedených důvodů městská část vytvořila Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7, aby umožnila finanční spoluúčast investorů na vytváření odpovídajících podmínek pro fungování na svém území .

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor právní
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Richtr Tomáš, Ing. arch.

referent
dveře 7.06
tel. +420220144105
gsm. +420778739161
RichtrT@Praha7.cz

Zásady a formuláře ke stažení:

Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7

Smlouva o spolupráci investora s MČ Praha 7