Zástavba Prahy 7 vznikala jako komponovaný celek, kdy veškerá kapacita veřejné a dopravní vybavenosti byla stanovena pro stávající objemy staveb. Při realizaci nástaveb, dostaveb, vestaveb, nových staveb či jiných stavebních činností, včetně změn užívaní staveb, při kterých jsou navyšovány hrubé podlažní plochy především obytné a administrativní funkce, dochází ke zvyšování zátěže území z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost a veřejné služby.
Navyšování ploch především pro bydlení a administrativu vyvolává nezbytné náklady městské části v oblastech školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb a vytváří tlak zejména na budování nových školských objektů a rozšiřování kapacit školských objektů stávajících, jejichž kapacity jsou již dnes na hraně možností, jak vyplývá z demografických studií, které si nechala Městská část Praha 7 zpracovat v letech 2016 a 2020. Zvyšuje se také zátěž na veřejná prostranství a tím i nároky na jejich údržbu a úklid.


Z uvedených důvodů Městská část Praha 7 vytvořila tyto Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji Městské části Praha 7, aby umožnila finanční spoluúčast investorů na vytváření odpovídajících podmínek pro fungování území Městské části Praha 7.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor právní
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Strádalová Tereza, JUDr.

vedoucí odboru
dveře 3.06B
tel. +420220144198
gsm. +420771131663
StradalovaT@Praha7.cz

Zásady a formuláře ke stažení:

Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7

Smlouva o spolupráci investora s MČ Praha 7