Městská část Praha 7 se jakožto účastník územního řízení vyjadřuje ke stavebním záměrům v rámci územního řízení prostřednictvím usnesení Rady MČ Praha 7. Ve stanovisku je zohledněna především ochrana území, soulad s urbanistickou koncepcí a vliv záměru na veřejný prostor MČ Praha 7. Připomínky či nesouhlas s navrhovaným záměrem mohou následně vést i k případnému odvolání MČ Praha 7 proti rozhodnutí stavebního úřadu. Předejít tomuto postupu lze předjednáním záměru s MČ Praha 7 a teprve následným podáním záměru na stavební úřad. 


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Richtr Tomáš, Ing. arch.

vedoucí oddělení
dveře 7.06
gsm. +420778739161
RichtrT@Praha7.cz