Městská část Praha 7 se jakožto účastník územního řízení vyjadřuje ke stavebním záměrům v rámci územního řízení prostřednictvím usnesení Rady MČ Praha 7. Ve stanovisku je zohledněna především ochrana území, soulad s urbanistickou koncepcí a vliv záměru na veřejný prostor MČ Praha 7. Připomínky či nesouhlas s navrhovaným záměrem mohou následně vést i k případnému odvolání MČ Praha 7 proti rozhodnutí stavebního úřadu. Předejít tomuto postupu lze předjednáním záměru s MČ Praha 7 a teprve následným podáním záměru na stavební úřad. 


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00
placeholder

Richtr Tomáš, Ing. arch.

referent
dveře č. 7.06
tel. +420220144105
RichtrT@Praha7.cz