Městská část Praha 7 se jakožto účastník územního řízení vyjadřuje ke stavebním záměrům v rámci územního řízení prostřednictvím usnesení Rady MČ Praha 7. Ve stanovisku je zohledněna především ochrana území, soulad s urbanistickou koncepcí a vliv záměru na veřejný prostor MČ Praha 7. Připomínky či nesouhlas s navrhovaným záměrem mohou následně vést i k případnému odvolání MČ Praha 7 proti rozhodnutí stavebního úřadu. Předejít tomuto postupu lze předjednáním záměru s MČ Praha 7 a teprve následným podáním záměru na stavební úřad. 


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě