Při narůstajícím tlaku na maximální vyžití podkrovních prostorů za účelem vytvoření nových bytových či jiných ploch narůstá i potřeba ochrany střešní krajiny. Podobu střechy je třeba respektovat jako nedílnou součást architektonického a objemového řešení domu a jako prvek, který se významným způsobem podílí na uplatnění domu v širším urbanistickém kontextu. Z důvodu potřeby zvýšené ochrany střešní krajiny v rámci památkové zóny, která zahrnuje celé území zástavby Letné, MČ Praha 7 vytvořila jednoduchá pravidla pro půdní vestavby, půdní nástavby a nástavby objektů na území MČ Prahy 7 v památkových zónách.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Jak

Při stavebním záměru půdní vestavby, půdní nástavby či nástavby objektu na území památkové zóny doporučujeme postupovat podle dokumentu „Pravidla pro půdní vestavby, půdní nástavby a nástavby objektů na území MČ Praha 7 v památkové zóně“ a předjednat záměr s MČ Praha 7.