Stavební uzávěry byly vydány pro zachování možnosti realizovat v některých územích potřebné celoměstsky významné projekty (stavby dopravní a technické infrastruktury), dále pro kontrolu a upřesnění rozvoje některých lokalit města (velkých rozvojových území), případně za dalšími účely, které jsou specifikovány pro jednotlivé vydané stavební uzávěry. Zákaz stavební činnosti v území není absolutní a je možné v odůvodněných případech udělit ze stavební uzávěry výjimku.


Na území MČ Praha 7 se nachází tyto typy stavební uzávěry:

• Tzv. velká rozvojová území (VRÚ) hlavního města Prahy: VRÚ Holešovice – Bubny/ Zátory, VRÚ Bubeneč, VRÚ Trója, VRÚ Pelc – Tyrolka. Tyto stavební uzávěry specifikuje vyhláška č. 33/1999 Sb. HMP.

• Stavební uzávěra na Letenskou pláň a Letenské sady. Tyto stavební uzávěry specifikuje rozhodnutí Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy č. 130/92 s účinností od 21. 2. 1992.

 

Žádost o výjimku ze stavební uzávěry vyřizuje Odbor územního rozvoje MHMP. O udělení výjimek rozhoduje Rada hl. m. Prahy.

Žádost o výjimku ze stavební uzávěry doporučujeme předjednat s MČ Praha 7 prostřednictvím ORVP.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Richtr Tomáš, Ing. arch.

vedoucí oddělení
dveře 7.06
gsm. +420778739161
RichtrT@Praha7.cz