Od poloviny března bude ve Stromovce probíhat realizace nových parkových cest, které propojí Královskou oboru s nově vznikající železniční zastávkou Výstaviště a připravovanou lávkou na Letnou. Akci realizuje Správa železnic v rámci modernizace trati v úseku Bubny–Výstaviště.

Práce ve Stromovce budou v několika etapách probíhat cca od 15. března do 28. října 2024.

Ve druhé polovině března Správa železnic v dotčeném úseku v jižní části Stromovky u dráhy provede odstranění devíti vytipovaných dřevin.  Následně bude v průběhu roku  probíhat samotná realizace nových přístupových cest, které jsou navrženy tak, aby navázaly na stávající cestní síť v parku jak svojí šířkou, tak i materiálově (žulové odseky v okrovošedém odstínu). Zároveň proběhne instalace veřejného osvětlení cesty vedoucí do předprostoru Výstaviště a vstupu do Stromovky z ulice U Výstaviště.