V pondělí 19. února 2024 se v prostorách přízemí hotelu Mama Shelter uskutečnila veřejná a hojně navštívená prezentace návrhu koncepční studie okolí estakády u Výstaviště. Studii představili zástupci projektanta DH Architekti, současný stav výstavby dráhy Praha–Kladno odprezentovali zástupci Správy železnic. Vystoupila rovněž místostarostka Lenka Burgerová, která má v gesci rozvoj naší městské části. 

Po bloku prezentací kladli občané obecné otázky týkající se probíhající modernizace dráhy, ve třetí části večera byl pak prostor na konkrétní dotazy a připomínky k prezentované studii, o kterých mohli občané debatovat s přítomnými odborníky. Právě zkušenost místních obyvatel je stěžejní složkou těchto setkání a jejich podněty jsou velice cenné.

Koncepční studie okolí estakády u Výstaviště bude zhruba do května dopracována a poté ji zveřejníme i zde. Děkujeme všem, kteří se prezentace zúčastnili, a hotelu Mama Shelter za poskytnutí prostor.


Máte-li dotazy ke koncepční studii okolí estakády u Výstaviště, pište prosím na e-mail estakada@praha7.cz

Pokud máte otázky k probíhající stavbě dráhy, obracejte se prosím na Správu železnic prostřednictvím e-mailu: Schreierova@spravazeleznic.cz