V Praze 7 v letošním roce na řadě míst probíhá modernizace světelné signalizace. Městská část při této příležitosti se správcem komunikací TSK domluvila úpravy křižovatek, kterých letos proběhlo již šest. Zatím poslední se uskutečnila na Ortenově náměstí na křižovatce s ul. Vrbenského. Kromě zvýšení bezpečnosti na přechodech a propojení opatření pro cyklodopravu zde došlo také k úpravě prostoru u křížku vedle dětského hřiště, jehož původ je opředen místními legendami.

„Křížek byl na tomto místě patrně již velmi dlouho, neboť je zaznačen v mapě z druhé poloviny 18. století. O jeho původu kolují po Praze 7 nejrůznější legendy. Někdo říká, že kdysi připlaval po Vltavě, někdo se domnívá, že byl připomínkou bojů se Švédy za Třicetileté války. Jisté je jen to, že během své existence přinejmenším jednou změnil podobu,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Na dochovaném snímku z roku 1921 je oproti současnému stavu vidět jiný křížek umístěný na podstatně vyšším soklu. K odstranění křížku došlo patrně po 2. světové válce. Na místě zůstaly pouze zbytky původního podstavce. Ve druhé polovině 20. století byl křížek anonymně na místo vrácen.

„Jeho provedení není nijak umělecky hodnotné, postava Krista je prefabrikovaným výrobkem a kříž sám je tvořen dvěma svařenými trubkami. Přesto má svou pamětní hodnotu, neboť si jej sem umístili lidé v době, kdy se to příliš nenosilo a umístění křížku na veřejné prostranství bylo spíše protistátním aktem. Proto má smysl, aby křížek zůstal tak, jak je, jako projev zbožnosti našich předků. Chtěli jsme mu však zajistit trochu důstojnější okolí, a tak jsme domluvili, že během úprav křižovatky dojde k posunutí velké nevzhledné skříně řadiče světelné signalizace, která byla umístěna těsně vedle křížku,“ doplnil starosta Jan Čižinský

V rámci nízkonákladové rekonstrukce křižovatky na Ortenově náměstí s ul. Vrbenského došlo k bezbariérovým úpravám přechodů pro chodce, umístění vyčkávacích ostrůvků a dalším opatřením k zajištění bezpečnějšího přecházení. Zároveň zde byla realizována opatření pro cyklodopravu, která propojí již existující infrastrukturu pro cyklisty na Ortenově náměstí.

„Jsem rád, že se nám podařilo domluvit již šestou podobnou úpravu křižovatky v letošním roce. Zároveň upravujeme přechody u škol a na dalších vytížených místech. Kromě zvýšení bezpečí a přívětivosti křižovatek mě pak těší, že se daří kompletovat infrastrukturu pro cyklisty. Občas si lidé stěžovali, že některé cyklostezky vedou odnikud nikam. Nyní mohu říct, že máme již téměř všechny hlavní ulice Prahy 7 propojené opatřeními pro cyklisty,“ doplnil radní Prahy 7 pro oblast dopravy Ondřej Mirovský.

Na Ortenově náměstí došlo rovněž k přesunu parkování, dlouhodobě nevhodně umístěného v parku, do vozovky. Kapacitu se navíc podařilo navýšit o čtyři místa. Kromě parkování pro rezidenty tu jsou nově také místa pro zásobování, což by mělo pomoci eliminovat nešvar parkování dodávek na chodníku, ke kterému zde často docházelo.

 

křížek před přesunutím skříně řadiče SSZ

 

křížek na snímku z roku 1921

 

upravená křižovatka Ortenovo nám. x Vrbenského