Praha 7 zprostředkovává poradenské služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením či osoby, které o ně pečují. Jestliže se doma staráte o svého blízkého a potřebujete poradit či pomoci, využijte telefonního kontaktu na poradny.


PORADNA PRO SENIORY z Prahy 7
informace o kulturních, sportovních a společenských akcích, pečovatelské službě a osobní asistenci, asistované autodopravě, lékařích, dopravních
spojeních, příspěvku na péči, kompenzačních pomůckách, tísňové péči, sousedské výpomoci a dobrovolnících na území Prahy 7

Zajišťuje úřad MČ Praha 7, tel.: 777 482 466

každý všední den 8:00-16:00

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ
podpůrné rozhovory, informace o příspěvku na péči a mobilitu, o pečovatelské službě a osobní asistenci, kompenzačních pomůckách, odlehčovacích pobytech a denních stacionářích, o kurzech a svépomocných skupinách pro pečující z celé ČR

Zajišťuje organizace Pečuj doma, tel.: 800 915 915

PO,ST,PÁ 9:00-13:00 a ÚT, ČT 13:00-17:00

PORADNA PRO LIDI PO ZÍSKANÉM POŠKOZENÍ MOZKU

nabídka terapií v domácím prostředí (fyzioterapie, ergoterapie, logopedie), trénink kognitivních funkcí, psychologické poradenství a poradenství, ergonomické úpravy domácnosti, informace o příspěvku na péči a průkazu OZP pro lidi z celé ČR, posouzení domácího prostředí s ohledem na pohybové možnosti osob po CMP (Praha)

Zajišťuje organizace Cerebrum, tel.: 775 577 701 nebo 773 540 589

každý všední den 8:30-16:00