Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Praha 7 připravuje proměnu vltavského nábřeží severně od ulice Varhulíkové mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Takzvaný park U Vody čekají rozsáhlé úpravy, jejichž cílem je především navrátit a znovu zpřístupnit řeku místním obyvatelům a zlepšit podmínky pro příjemné trávení volného času. Nový park by tak měl v budoucnosti tvořit plnohodnotnou součást příměstského parku Trojská kotlina.

Praha 7 vyhlásila architektonickou soutěž, přemětem které bude zpracování urbanisticko – krajinář-ského návrhu parku u vody v Praze 7 – Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru bude znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské struktuřes rozlehlou zelenou plochou, která umožňuje volný pohyb kolem vody. Nová podoba území by měla umocnit komunitní potenciál a zvolená řešení by měla reagovat na aktuální nutnost adaptace na klimatickou změnu.

 


Vyznačení hranic nového parku

 

Pohled na park z východní strany

 


Původní stav před odstraněním betonových panelů

 


Současný stav