Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Praha 7 připravuje proměnu vltavského nábřeží severně od ulice Varhulíkové mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Takzvaný park U Vody čekají rozsáhlé úpravy, jejichž cílem je především navrátit a znovu zpřístupnit řeku místním obyvatelům a zlepšit podmínky pro příjemné trávení volného času. Nový park by tak měl v budoucnosti tvořit plnohodnotnou součást příměstského parku Trojská kotlina.

Praha 7 vyhlásila architektonickou soutěž, předmětem které bude zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku u vody v Praze 7 – Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru bude znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské struktuře s rozlehlou zelenou plochou, která umožňuje volný pohyb kolem vody. 

Soutěž přinesla s ohledem na téma překvapivě velké množství (celkem 20) soutěžních návrhů se zajímavým spektrem různorodých přístupů k řešení parku. Odborná porota vybrala řešení od ateliéru YYYY, s. r. o.

Vítězný návrh vnáší do území neotřelou živou vrstvu, díky níž by se mohl park stát atraktivním a vyhledávaným místem pro trávení volného času obyvatel metropole.

Architektonický ateliér ve své anotaci k projektu více objasňuje: „Záměrem vítězného návrhu je podpoření mnohovrstevnatého charakteru prostoru se svéráznou estetikou. Specifické historické stopy ustanovují jedinečný narativ prostředí, na který návrh parku navazuje a interpretuje jej skrz současné prvky. Koncepcí ve všech jejích rovinách zároveň proplouvá prvek svobody, který v tomto prostředí vnímáme jako klíčový. Cílem návrhu je vznik svébytného, autentického prostoru v rámci koncepce přeměny břehů Trojské kotliny.“

Více na: soutez-o-navrh.cz/park-u-vody/

 


Vyznačení hranic nového parku

 


Pohled na park z východní strany

 


Původní stav před odstraněním betonových panelů

 


Současný stav