V říjnu 2019 zahájilo svou činnost Zastupitelstvo mladých, které navazuje na dosavadní projekt Studentského zastupitelstva a studentského starosty Prahy 7. Studenti základních a středních škol si zde vyzkouší přebírat občanskou aktivitu a odpovědnost. Zastupitelstvo bude pořádat různé kulturní, sportovní, komunitní a vzdělávací akce, které si studenti sami vymyslí a zrealizují za pomoci zkušených koordinátorů. Mladí lidé tak získají řadu zkušeností – s prací v týmu, s prosazováním vlastních názorů, respektem k názorům ostatních, uměním kompromisu a dosahování společných výsledků. V delším časovém horizontu je cílem projektu otevírat rovnocenný dialog mezi mladými lidmi a vedením městské části. 

Články:

Projekt organizačně zajišťuje spolek Mladí Občané ve spolupráci s Prahou 7, Magistrátem hlavního města Praha, za podpory DDM, CEDU, České středoškolské unie a dalších.