archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve Vodárenské věži na Letné se v pondělí 22. 5. 2023 uskutečnila Konference žákovských parlamentů z Prahy 7 a dalších městských částí. Akce navázala na úspěšné setkání, které se se konalo loni na Výstavišti. Děti z jednotlivých žákovských parlamentů opět dostaly příležitost se společně potkat a vzájemně sdílet své poznatky a zkušenosti se zapojováním do veřejného života. Žáci také představili své realizované i připravované projekty a domluvili se na další vzájemné podpoře a spolupráci.

Konference se zúčastnily žákovské parlamenty z Prahy 7, Prahy 4, a Prahy 10. Jako místo setkání byla zvolena Vodárenská věž v ulici Na Výšinách, kde se pravidelně schází Zastupitelstvo mladých Prahy 7, které se na akci rovněž podílelo. Hlavním organizátorem setkání byla ZŠ Strossmayerovo náměstí. V rámci konference vystoupili místostarostka Prahy 7 Hana Šišková, ředitel pořadatelské školy František rada, poslankyně parlamentu ČR a pedagožka Renata Zajíčková a zastupitel hl. m. Prahy a předseda Výboru pro zahraniční vztahy a EU fondy Jaromír Beránek.

Po úvodním slovu přišly na řadu prezentace jednotlivých žákovských týmů. V další části konference se žáci rozdělili do workshopů pod vedením studentů Pedagogické fakulty UK ze spolku Agora. Workshopy se věnovaly zajímavým společenským tématům, jako je volební účast, demonstrace, soudy či problémy v našem okolí a jak je řešit. Speciální workshop pak měli koordinátoři žákovských parlamentů, kde si vyměňovali zkušenosti z fungování těchto organizací na různých školách a v různých městských částech.

Děkujeme ZŠ Strossmayerovo náměstí za skvělou organizaci a také dalším zapojeným školám, koordinátorům, hostům, ale hlavně žákům za a jejich nadšení, energii, chuť a aktivitu.