archivní článek, informace již nemusí být aktuální

I v letošním roce rozhodovaly děti na základních školách na Sedmičce o projektech pro zlepšení vnitřního i vnějšího prostředí svých škol. Které návrhy zvítězily a co o projektu říkají samy děti? A nezahálelo ani Zastupitelstvo mladých, které uspořádalo množství akcí a fotosoutěž na téma sociální problémy v naší čtvrti. Zastupitelstvo mladých, v němž si mládež zkouší přebírat občanskou aktivitu a odpovědnost, v říjnu pořádá nábor nových členů!Žáci plánují a rozhodují

Projekt školní participativní rozpočet – Pébéčko (z anglického participatory budgeting, participativní rozpočet) funguje v MČ Praha 7 již šestým rokem a těší se velké popularitě. Každá škola dostane k dispozici 50 tisíc korun a žáci navrhují a hlasují o způsobu jejich využití. Následně pomáhají také celý projekt zrealizovat.

Paní učitelka Lucie Jirásková ze ZŠ Strossmayerovo náměstí uvedla, co se jí na Pébéčkách líbí zejména: „Pébéčka jsou skvělou aktivitou na školách. Děti se učí všímat si svého okolí ve škole, přemýšlet o tom, co je realizovatelné, a snaží se dokonce posoudit finanční náročnost.“ Pébéčka jsou podle ní skvělou příležitostí pro rozvoj občanských kompetencí a výchovu k demokratické kultuře. „Důležitou fází pébéček je ale také moment, kdy se děti setkají se zástupci vedení školy, prezentují svoje projekty a dostávají zpětnou vazbu o tom, co je a co není realizovatelné například z hlediska bezpečnosti. Již řadu let by si děti ve škole přály například skluzavku z 2. patra na dvůr, ale zatím se nám nepodařilo najít způsob, jak ji s ohledem na závazné bezpečnostní předpisy zrealizovat,“ dodává se smíchem.

Za velký přínos považuje učitel Martin Faměra ze ZŠ TGM fakt, že děti si své projekty musí nejen navrhnout, ale také před ostatními obhájit. „Byl jsem překvapený, jak byly děti schopné své nápady před ostatními v aule prezentovat. I leckterého dospělého by znervóznilo mluvit před 350 lidmi, ale děti to zvládly naprosto skvěle.“ Co se týká návrhů projektů, považuje pan učitel za zajímavé, že s některými nápady přišly děti z různých tříd prvního a druhého stupně nezávisle na sobě. Například vítězný projekt na melodické zvonění ve škole navrhli jak žáci třetí, tak šesté třídy. Podobně tomu bylo u návrhu na venkovní učebny či jídelny nebo přístřešku pro kola.

To, že šly děti do prezentace svých návrhů opravdu naplno, dokládá přístup dětí ze ZŠ Tusarova, které si pro projekt školní půjčovny sportovního vybavení dokonce zapůjčily opravdovou kánoi, posadily do ní spolužačku a za pomoci pedagogů obcházely třídy i s ní. Za účelem propagace dětských projektů vznikaly na školách papírové plakáty, koláže i počítačové prezentace, takže děti musely své nápady ztvárnit také výtvarně.

Vítězné návrhy
Na ZŠ Korunovační mezi ostatními návrhy zvítězil projekt vybavení auly (fotbálek, sedací pytle, air hockey), na ZŠ Strossmayerovo náměstí vylepšení školního dvora (houpačka, prolézačka, tabule), v ZŠ Františky Plamínkové lavičky pro školní dvůr, na ZŠ Tusarova čistička vzduchu, na FZŠ Umělecká nápojový automat, na ZŠ Letohradská projekt školního kina (promítačka, plátno, zatemňovací závěsy a vaky na sezení), na ZŠ TGM již zmíněné melodické školní zvonění. O tom, které písně budou vybrány, budou děti na této škole ještě jednou hlasovat teď na podzim.

Přínosem bylo i to, že děti zjistily, že se některé projekty dají zrealizovat i bez velkých finančních prostředků, například děti ze ZŠ Strossmayerovo náměstí se rozhodly vylepšit školní chodby přinesenými pokojovými rostlinami. V ZŠ U Uranie zase děti navrhly tak nízkonákladové projekty, že nakonec mohly zrealizovat hned tři nejúspěšnější, kterými byly pohovka na chodbu, audio reprobedny a slunečníky na zahradu.

Po nákupu pomůcek a vybavení pro vítězný projekt obvykle následuje společná instalace a slavnostní uvedení do provozu. Pébéčka jsou zkrátka aktivita, která baví jak děti, tak učitele a je událostí pro celou školu. 


Děti z FZŠ Umělecká o novém nápojovém automatu
Velmi často se mi stává, že mi dojde pití a můžu si natočit vodu pitnou a studenou.

Bublinky chutnají nejlíp. (Andrea Čížková, 6. B)

Když je zima a člověk nemá teplé pití, může si třeba do termosky natočit teplou vodu a dát si do toho třeba čaj. (Anna Karásková, 6. B)

Tím, že jsme si o tom rozhodli sami, tak se to daleko víc využívá. (Katarina Koutová, 6. B)

Skvělý bylo, že jsme si o výherním projektu mohli rozhodnout sami – my žáci. Ale zároveň slouží i učitelům a zlepšuje to celou školu. (Natálie Těšínská, 6. B)


Ohlédnutí Zastupitelstva mladých

V uplynulém školním roce se scházelo Zastupitelstvo mladých konečně prezenčně a žáci a studenti se mohli pustit do plánování a pořádání akcí. Aktivity si organizují samy děti s podporou svých koordinátorů.

Na začátku školního roku zorganizovalo Zastupitelstvo mladých setkání školních parlamentů z Prahy 7, na kterém si jejich zástupci vyměňovali a sdíleli zkušenosti z jejich fungování. V říjnu žáci vyrazili na víkendovku do Týnce nad Sázavou. Kromě seznamovacích a tmelicích aktivit si stanovili cíle pro školní rok a začali plánovat konkrétní akce. První taková se podařila již v polovině listopadu, kdy si děti pozvaly na besedu youtubera Lukefryho, samy si celou akci zorganizovaly i moderovaly. Koncem roku společně navštívily Národní filmové muzeum, vyzkoušely si animaci krátkého filmu a ohlédly se za uplynulými třemi měsíci. Starší skupina zastupitelstva uspořádala na podzim debatu Letem světem na střední, jejímž cílem bylo přiblížit středoškolákům možnosti studia v zahraničí. Své zkušenosti sdíleli také studenti, kteří už zahraniční stáže absolvovali.

Optikou fotoaparátu
Na jaře pak Zastupitelstvo mladých uspořádalo veřejnou fotosoutěž pro studenty na téma sociální problémy Prahy 7. Účastníci soutěže fotili nejčastěji místa, která považují za zanedbaná, obydlená osobami bez domova, často se ale objevovalo i graffiti a nepořádek v zapadlých koutech města. Účastníci soutěžili ve dvou kategoriích. V té první vybírala nejpovedenější fotografii Rada MČ Praha 7, v té druhé hlasovali lidé na sociálních sítích Zastupitelstva mladých Prahy 7. V první kategorii zvítězila Adéla Trávníčková, ve druhé kategorii Vladislav Nahorniuk.

Na vyhlášení vítězů navazovala výstava nejlepších fotek v prostorách radnice a kulatý stůl účastníků soutěže se zástupci Centra sociálních služeb a radními pro sociální oblast a školství, kde měli studenti možnost zeptat se na konkrétní místa zachycená na fotografiích a problémy s nimi spojené.

Zastupitelstvo mladších žáků zase v březnu uspořádalo svůj první vlastní swap oblečení ve Vodárenské věži, na který přišlo více než 50 lidí. Akce byla tak úspěšná, že by ji žáci v tomto školním roce rádi zopakovali. V květnu vyrazili zájemci z obou skupin Zastupitelstva mladých na setkání mládeže v rámci programu Erasmus do Portugalska, kde se setkali i se studenty z Anglie a Švédska. Poslední velkou akcí školního roku byl vlastní stánek na Rodinném dni Prahy 7. Žáci oslovovali návštěvníky akce, aby na velké mapě městské části označovali svá oblíbená i neoblíbená místa na Sedmičce a prozradili také svůj tajný tip na méně známé místo. Mezi nejoblíbenější místa Prahy 7 podle tohoto hlasování patří Letenské sady a Stromovka, z kulturních míst je to pak Bio Oko a DOX, neméně oblíbené je Zemědělské muzeum. Jako nejméně oblíbená místa označili návštěvníci stanice metra Vltavská a Nádraží Holešovice. Menší děti pak u stánku malovaly, co by si na Sedmičce přály. 


Přijď mezi nás! Přijď do věže!
Zastupitelstvo mladých v novém školním roce opět nabírá nové členy. Pravidelná setkání se konají ve Vodárenské věži. Jedná se o 2 skupiny, první je určena žákům 5. až 9. tříd základních škol a schází se ve čtvrtek, druhá středoškolákům, kteří žijí nebo studují v Praze 7. Ti mívají schůzky v úterý. Obě skupiny začínají v 16.30 hodin.

Během schůzek mohou mladí lidé zažít nejen spoustu zábavy ze setkávání se svými vrstevníky, ale zároveň přemýšlet o svém okolí, zkoušet přebírat občanskou aktivitu a plánovat a realizovat nejrůznější sportovní, komunitní a vzdělávací akce. Získávají tak řadu kompetencí a zkušeností – s prací v týmu, prosazováním vlastních názorů, respektem k názorům ostatních a dosahováním společných výsledků. Mají také svůj rozpočet a tím i možnost skutečně realizovat své plány. Součástí projektu je dialog mezi mladými lidmi a vedením městské části, díky kterému mají studenti možnost ovlivňovat dění na Sedmičce, ale také poskytovat radnici důležitou zpětnou vazbu o potřebách mladých lidí. Zastupitelstvo mladých je ale zejména bezpečným prostorem pro setkávání, vytváření nových přátelství a příjemné a podnětné trávení volného času.

Nové zájemce zve Zastupitelstvo mladých na setkání 4. října 2022 od 9 do 11 hodin ve Vodárenské věži. Představeno bude dosavadní fungování zastupitelstva a plány na následující rok. Žáci se seznámí s novými koordinátory a společně se zamyslí, jak by mohli přispět k příjemnějšímu životu na Sedmičce.

→ Pro více informací můžete navštívit sociální sítě Zastupitelstva mladých Praha 7 nebo napsat na e-mail na zastupitelstvo-mladych@ddmpraha7.cz.