Na Výstavišti Praha (v prostoru Střídačka) proběhla v úterý 24. 5. 2022 konference žákovských parlamentů z Prahy 7 a dalších městských částí. Školáci si vyměnili zkušenosti z aktivního zapojování do veřejného života, představili své realizované i připravované projekty a domluvili se na další vzájemné podpoře a spolupráci.

„Na Sedmičce žije mnoho velmi aktivních lidí nejrůznějšího věku. Jsme velmi rádi, že se čím dál více daří vtahovat do veřejného života i mladou generaci. Máme zde mnoho šikovných studentů a žáků, kteří působí ve školních žákovských parlamentech, pomocí participativních rozpočtů navrhují pro své školy nejrůznější vylepšení. Mnozí se také zapojují do našeho Zastupitelstva mladých, kde realizují zajímavé projekty pro Sedmičku a její občany. Jsme velmi rádi, že jim na životě v naší městské části záleží a jsou ochotni věnovat její proměně k lepšímu svůj volný čas a energii,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

Konference se zúčastnily žákovské parlamenty z Prahy 7, Prahy 4 a Prahy 5 a čas si udělali i ředitelé a ředitelky zapojených škol. Na akci se podíleli také žáci ze Zastupitelstva mladých Prahy 7 a studenti Pedagogické fakulty UK ze spolku Agora, kteří účastníky prováděli celým programem. Mezi dalšími hosty, kteří na konferenci vystoupili, byl starosta Prahy 7 Jan Čižinský, radní Prahy 7 Hana Šišková či senátor Marek Hilšer.

„Konference splnila naše očekávání. Děti z jednotlivých žákovských parlamentů dostaly příležitost se společně setkat, poznat se a vzájemně sdílet své poznatky a zkušenosti. Vše proběhlo zajímavou a hravou formou, všichni se těšíme na možnost takové setkání zopakovat,“ uvedl koordinátor akce učitel Pavel Namyslo ze ZŠ Strossmayerovo náměstí.

Mezi jinými byly účastníkům konference představeny také sedmičkové projekty Participativní rozpočty na školách a Zastupitelstvo mladých Prahy 7.

Participativní rozpočty na školách pořádá sedmá městská část od roku 2017. Do každého ročníku se zapojuje několik stovek žáků nejrůznějšího věku, kteří rozhodují o tom, co pro školu pořídí nebo jak vylepší její vybavení či zázemí. Praha 7 na tyto projekty každoročně dává všem svým základním školám 50 tisíc korun.

V říjnu 2019 zahájilo svou činnost Zastupitelstvo mladých Prahy 7, které navázalo na předchozí Studentské zastupitelstvo Prahy 7. Studenti a žáci touto cestou získávají praxi s občanskou aktivitou a otevírají dialog mezi mladými lidmi a vedením městské části. Zastupitelstvo mladých pořádá různé kulturní, sportovní, komunitní a vzdělávací akce, které si studenti sami vymyslí a zrealizují za pomoci zkušených koordinátorů.

 

Konference žákovských parlamentů proběhla v rámci projektu OP PPR s názvem Spolu pracujeme na demokratické kultuře reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001467 spolufinancovaného MHMP a ESF.