archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve čtvrtek 24. června proběhla ve Vodárenské věži na Letné debata pro studenty středních škol s názvem „Distanční výuka jako revoluce?“. Setkání uspořádalo Zastupitelstvo mladých Prahy 7 ve spolupráci s MČ Praha 7.

Účastníky do problematiky českého školství v době pandemie uvedl spoluzakladatel informačního centra o vzdělávání EDUin Tomáš Feřtek, debaty se zúčastnila také radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

Účastníci si v rámci diskuze vyměnili své zkušenosti s online výukou, probrali její nevýhody či výhody oproti výuce prezenční a sociální dopady na učitele a žáky.

Studenti přišli s řadou zajímavých podnětů k organizaci a průběhu distanční výuky, probrali přínosy uplynulého období, jako je větší flexibilita nebo používání interaktivních výukových nástrojů, i jeho negativa v podobě větší časové náročnosti výuky a nejednotného přístupu a nároků na žáky.  Často zmiňovanou otázkou byl též způsob hodnocení studijních výsledků v době mimořádných opatření, jako jsou zavřené školy z důvodu pandemie.

Podněty a výstupy z debaty plánuje Zastupitelstvo mladých i MČ Praha 7 využít jako podklady pro svou další činnost a jednání na téma distanční výuky s Magistrátem hl. m. Prahy.