Participace občanů na rozhodování je základním předpokladem fungující místní samosprávy. V této oblasti se městská část věnuje participaci, která je nad rámec běžných možností zapojení občanů (volby, jednání zastupitelstva, účast na jednáních výborů a komisí MČ Praha 7 atd.). Praha 7 se dlouhodobě snaží participaci občanů rozvíjet a podporovat jejich aktivní zapojení do života na Sedmičce.


Více nástrojů participace je žádoucích – jednak fungují jako zpětná vazba pro politiky a úřad a pomáhají orientovat priority směrem ke skutečným potřebám obyvatel, jednak přirozeně a nezprostředkovaně informují obyvatele o řešených problémech a probíhajících projektech a dávají jim možnost se podílet na hledání řešení.

 

 

Kromě povinně otevřených zasedání zastupitelstva jsou účasti občanů otevřeny i výše zmíněné projekty. Do budoucna se připravuje i participativní rozpočet ve školách. Pravidelné aktivity jsou doplněny i množstvím jednorázových akcí, kde jsou občané vítání a mohou uplatnit svůj názor a připomínky.