Participace občanů na rozhodování je základním předpokladem fungující místní samosprávy. V této oblasti se městská část věnuje participaci, která je nad rámec běžných možností zapojení občanů (volby, jednání zastupitelstva, členství ve výborech a komisích atd.). Praha 7 se dlouhodobě snaží participaci občanů rozvíjet a podporovat jejich aktivní zapojení do života na Sedmičce.


Více nástrojů participace je žádoucích – jednak fungují jako zpětná vazba pro politiky a úřad a pomáhají orientovat priority směrem ke skutečným potřebám obyvatel, jednak přirozeně a nezprostředkovaně informují obyvatele o řešených problémech a probíhajících projektech a dávají jim možnost se podílet na hledání řešení.

Kromě povinně otevřených zasedání zastupitelstva jsou účasti občanů otevřeny i:

  • Fórum zdravého města (a obecně Místní agenda 21)
  • Studentské zastupitelstvo Prahy 7
  • Participativní rozpočet ve školách

Kromě těchto pravidelných aktivit probíhá i velké množství jednorázových akcí, kde jsou občané vítání a mohou uplatnit svůj názor a připomínky.

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
-

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Kolínský Ondřej, Bc., MSc.

koordinátor MA21
gsm. +420773193823
kolinskyo@praha7.cz

Kříž Václav, Mgr.

projektový manažer
dveře č. Veletržní 33
gsm. +420606523926
KrizV@Praha7.cz