MA21 je obecný soubor doporučení pro kvalitní správu věcí veřejných na nejnižší místní úrovni. Vznikla na summitu OSN v Rio de Janeiru 1992 v rámci širší snahy o nastolení udržitelného směřování světa.


Pilíři MA21 jsou:

  • dobrá komunikace s veřejností a její aktivní participace na rozhodování
  • strategické plánování a řízení včetně transparentních financí
  • směřování k udržitelnému rozvoji

Ačkoliv se nenabízí jednoduchý recept, jak tyto cíle konkrétně uskutečňovat, existuje celá řada příkladů dobré praxe, kterou mezi sebou obce sdílejí. V ČR se zaváděním MA21 zabývá Ministerstvo vnitra a Ministerstvo životního prostředí. Přímo za účelem síťování a sdílení fungujících receptů navíc vznikla MSZM (Národní síť zdravých měst), která propojuje jednotlivé aktéry, pořádá společné workshopy a poskytuje odborné konzultace. Praha 7 je jejím členem a dlouhodobě se soustředí na zapojování občanů do rozhodování, koncepční strategické plánování a přijímání opatření na podporu udržitelnosti.


Plán zlepšování procesu MA 21 pro rok 2020

Zpráva o aktivitách místní Agendy 21 za rok 2019

Plán zlepšování implementace místní Agendy 21 pro rok 2019 v rámci MČ Praha 7

Zpráva o aktivitách místní Agendy 21 za roky 2017 a 2018 v rámci MČ Praha 7


Audity udržitelného rozvoje MA21audity.ma21.cenia.cz

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Veletržní 505/33
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
pouze na objednání

Prašivka Jakub

koordinátor MA21
dveře č. Veletržní 33
gsm. +420775891234
PrasivkaJ@Praha7.cz