MA21 je obecný soubor doporučení pro kvalitní správu věcí veřejných na nejnižší místní úrovni. Vznikla na summitu OSN v Rio de Janeiru 1992 v rámci širší snahy o nastolení udržitelného směřování světa.


Pilíři MA21 jsou:

  • dobrá komunikace s veřejností a její aktivní participace na rozhodování
  • strategické plánování a řízení včetně transparentních financí
  • směřování k udržitelnému rozvoji

Ačkoliv se nenabízí jednoduchý recept, jak tyto cíle konkrétně uskutečňovat, existuje celá řada příkladů dobré praxe, kterou mezi sebou obce sdílejí. V ČR se zaváděním MA21 zabývá Ministerstvo vnitra a Ministerstvo životního prostředí. Přímo za účelem síťování a sdílení fungujících receptů navíc vznikla MSZM (Národní síť zdravých měst), která propojuje jednotlivé aktéry, pořádá společné workshopy a poskytuje odborné konzultace. Praha 7 je jejím členem a dlouhodobě se soustředí na zapojování občanů do rozhodování, koncepční strategické plánování a přijímání opatření na podporu udržitelnosti.

Fórum zdravého města je každoroční setkání radnice s občany, kde se hodnotí dosavadní práce radnice a diskutují priority městské části v budoucnosti. Loni v listopadu bylo fórum spojeno s debatou politických zástupců koalice a opozice Tři roky od voleb.
Zápis z FZM ze dne 22.11.2017

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
-

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Kolínský Ondřej Bc., MSc.

koordinátor MA21
tel. +420773193823
kolinskyo@praha7.cz

Kříž Václav Mgr.

projektový manažer
dveře č. Veletržní 33
tel. +420606523926
KrizV@Praha7.cz