MA21 je obecný soubor doporučení pro kvalitní správu věcí veřejných na nejnižší místní úrovni. Vznikla na summitu OSN v Rio de Janeiru 1992 v rámci širší snahy o nastolení udržitelného směřování světa.


Pilíři MA21 jsou:

  • dobrá komunikace s veřejností a její aktivní participace na rozhodování
  • strategické plánování a řízení včetně transparentních financí
  • směřování k udržitelnému rozvoji

Ačkoliv se nenabízí jednoduchý recept, jak tyto cíle konkrétně uskutečňovat, existuje celá řada příkladů dobré praxe, kterou mezi sebou obce sdílejí. V ČR se zaváděním MA21 zabývá Ministerstvo vnitra a Ministerstvo životního prostředí. Přímo za účelem síťování a sdílení fungujících receptů navíc vznikla MSZM (Národní síť zdravých měst), která propojuje jednotlivé aktéry, pořádá společné workshopy a poskytuje odborné konzultace. Praha 7 je jejím členem a dlouhodobě se soustředí na zapojování občanů do rozhodování, koncepční strategické plánování a přijímání opatření na podporu udržitelnosti.Audity udržitelného rozvoje MA21audity.ma21.cenia.cz

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání