Projekt se zaměřoval na souvislosti stravy, zdraví a udržitelného rozvoje. Zejména prozkoumával možnosti zdravých lokálních potravin pro obyvatele Prahy 7. Skrz aktivity určené pro školní jídelny i zájemce z řad širší veřejnosti nabízel obyvatelům informace o tom, na co všechno má jídlo vliv a jak z pozice spotřebitele získávat potřebné informace a rozhodovat se mezi různými možnostmi ve prospěch lepšího dopadu na přírodu i vlastní zdraví. 

Projekt probíhal v roce 2017,  následně pak některé aktivity pokračovaly v roce 2018. V současné době školy MČ Praha 7 spolupracují se Státním zdravotním ústavem a využívají aktivně služeb nutriční specialistky. 


Titulní článek červnového Hobuletu Odpovědné jídlo, lidé a město byl věnován dopadům klimatické změny na produkci potravin, spotřebu vody, erozi půdy a zmapoval lokální a šetrné možnosti pro obyvatele Prahy 7.

 

PROBĚHLÉ AKCE

Podzimní kurz zdravého vaření z lokálních surovin 
V sobotu 27. října si návštěvníci podzimního kurzu vaření mohli vyzkoušet jak jde vytvořit jednoduchá, chutná jídla s ohledem na lokálnost a sezónnost surovin, zdravotní benefity a koncept zero waste. Kurz byl zdarma a proběhl v gastrostudiu Národního zemědělského muzea. 

Měření tlaku, tuk a cholesterolu na Dni otevřených dveří Polikliniky Prahy 7
Zaměstnanci Českého červeného kříže zájemcům naměřili jednotlivé hodnoty a v případě překročení normy podali doporučení ohledně životního stylu. Měření probíhalo 17. září od 16 do 18 hodin na Dni otevřených dveří Polikliniky Prahy 7 v nové lokaci Františka Křížka 22.

Poradenství pro školy
Jednodenní workshop pro zaměstnance školních jídelen pod vedením Státního zdravotního ústavu. V rámci akce pořadatelé ukázali, jak jde v rámci norem a tabulek pro jídelny připravovat chutná jídla vyhovující kritériím moderní zdravé výživy. Workshop se konal 28. srpna v Makro Akademii na Stodůlkách.

Letní kurz zdravého vaření
Kurz vaření z lokálních surovin, které jsou k dispozici v letním období, proběhl v Národním zemědělském muzeu 16. června.

Promítání filmu Sustainable: Potraviny v jiném světle s diskuzí
V panelové diskuzi byli našimi hosty výzkumnice Dana Kapitulčinová a hospodář Pavel Mojžíš. Tématem byla udržitelnost v zemědělství a možnosti spotřebitelů snižovat pomocí výběru potravin svoji environmentální stopu. Akce proběhla 31. května ve Studiu ALTA.

Měření tlaku, tuku a cholesterolu na Rodinném dni Prahy 7
Zaměstnanci Českého červeného kříže měřili zájemcům jednotlivé hodnoty a v případě, že překračovaly normy, dávali doporučení ohledně životního stylu. Měření se konalo 20. května v rámci Rodinného dne v Praze 7. 


Projekt je podpořen účelovou neinvestiční dotací MHMP a probíhá pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení ing. Radka Lacka.