Na Strossmayerovo náměstí se opět na letní sezónu vrátilo mlžítko připomínající svým vzhledem brčko. Brčka jsou umisťována na různých místech v Praze a jejich počet v parcích a ulicích se postupně zvyšuje. Městská část tuto realizaci od společnosti Pražské vodovody a kanalizace vítá, jelikož dlouhodobě usiluje o navyšování vodních prvků na svém území.

V létě vznikají uvnitř města tzv. tepelné ostrovy, kde je teplota vyšší než v přírodním prostředí. 

  • Mlžítko pocitově sníží teplotu okolí
  • Zvýší vlhkost a sníží prašnost
  • Osvěží kolemjdoucí hygienicky nezávadnou pitnou vodou přímo z vodovodního řadu
  • Na jeho připojení na hydrant nejsou potřeba žádné výkopové ani stavební práce
  • Kapky mlžícího zařízení absorbují část sluneční energie, tím dochází k přeměně vody na páru a k ochlazování vzduchu

Mlžítko se automaticky spustí při 23°C a při 22°C se vypne. 

Autory designu brčka jsou Štěpán Barták a Eva Šťásková z pražského EP studia, které stojí i za výrobou přenosných mlžítek M a pítek P.


Mlžítka jsou instalována v rámci pilotního projektu od Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností.