Zastupitelstvo MČ Praha 7 v pondělí 7. 9. 2020 schválilo záměr výhodného prodeje ideální 1/3 domu U Studánky 10 na Letné. V případě, že zastupitelstvo na svém příštím zasedání dne 5. října 2020 záměr potvrdí, získá prodejem 13 milionů Kč, o čtvrtinu více než stanovil znalec.

Praze 7 se prostřednictvím místostarosty Kamila Vavřince Mareše podařil v uplynulých měsících průlom v dlouhodobém sporu ohledně vlastnictví domu U Studánky 10. Se spoluvlastníkem domu bylo vyjednáno, že odkoupí ideální 1/3 domu za částku o 2,67 mil. Kč vyšší, než stanovil znalec, a dokonce o 9,5 mil. Kč vyšší, než činí částka, které se spoluvlastník domáhá u Obvodního soudu pro Prahu 7 v rámci podané žaloby na zrušení spoluvlastnictví.

V případě, že by měl někdo zájem předložit městské části vyšší nabídku, než je uvedených 13 mil. Kč, může tak učinit do 2. 10. 2020. Prohlídka objektu je možná dne 15. 9. 2020 v 17:00 hodin či po dohodě v jiném termínu. Zájemci se mohou obracet na Odbor majetku Úřadu MČ Praha 7 – tel: 220 144 183, email: BohunovskyJ@praha7.cz

Praze 7 se od minulého volebního období již podařilo vyřešit podílové spoluvlastnictví u čtyř domů směnami – sedmá městská část se tímto způsobem stala výhradním vlastníkem dvou domů, přičemž finanční kompenzace u obou směn byla vyšší, než stanovovaly znalecké posudky.