Programové dotace městské části Praha 7 na podporu paliativní péče jsou účelovým poskytnutím finančních prostředků na podporu činnosti nestátních organizací působících na území České republiky, které zajišťují péči ve formě lůžkového nebo mobilního hospice pro občany s trvalým pobytem na území městské části Praha 7. 


Programové dotační řízení pro Vás aktuálně připravujeme.

Program se vypisuje na dobu neurčitou – otevřený dotační program. Počátek účinnosti programu od 01.01.2020. Žádosti se podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor sociálního začleňování

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Novotná Oliva Petra

referent samosprávních agend
dveře č. 2.07
tel. +420220144211
NovotnaOP@Praha7.cz
dveře 2.07