Programové dotační řízení MČ Praha 7 je primárním dotačním pilířem a formou finanční podpory akcí/aktivit/činností na území MČ Praha 7. Žádosti se podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.

Obecné dotace – základní dotační pilíř pro žadatele, především pořadatele akcí. MČ Praha 7 vypisuje každoročně dotační řízení v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí.

Sportovní činnost – specifický dotační program, určený pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty na podporu provozu a sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Paliativní péče – specifický dotační program, určený pro organizace zajišťující péči ve formě lůžkového nebo mobilního hospice pro občany s trvalým pobytem na území městské části Praha 7.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Strnadová Michaela, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře 5.10
tel. +420220144233
gsm. +420731628904
StrnadovaM@Praha7.cz