Programové dotační řízení MČ Praha 7 se zpravidla vypisuje v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí. Žádosti se podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.


Dotační řízení 2023

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 202(dotace do výše 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 do 50 tis. Kč dle usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0001/23-R ze dne 3. 1. 2023 ve znění usnesení č. 0047/23-R ze dne 24. 1. 2023.

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2023 (dotace nad 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 nad 50 tis. Kč dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0002/23-Z ze dne 16. 1. 2023.

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0628/22-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023. 

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 7. do 13. 11. 2022. V dotačním portálu je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se nepodávají v listinné podobě.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech níže.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla poskytování programové dotace pro rok 2023
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci
Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu

Vzor žádosti o poskytnutí programové dotace
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzor finančního vypořádání dotace – formuláře vyúčtování


Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2022 (dotace nad 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 nad 50 tis. Kč dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/22-Z ze dne 24. 1. 2022.

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2022 (dotace do výše 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 do 50 tis. Kč dle usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0001/22-R ze dne 4. 1. 2022.


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0611/21-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022. 

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 1. do 7. 11. 2021. V dotačním portálu je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se nepodávají v listinné podobě.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech níže.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla poskytování programové dotace pro rok 2022
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci
Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu

Vzor žádosti o poskytnutí programové dotace
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzor finančního vypořádání dotace – formuláře vyúčtování

Stanovisko MČ Praha 7 k realizaci akcí/projektů/činností podpořených v rámci programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o
veřejný prostor pro rok 2021 a čerpání poskytnutých dotací.


Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2021 (dotace do výše 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2021 do 50 tis. Kč dle usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0001/21-R ze dne 05.01.2021


Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2021 (dotace nad 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2021 nad 50 tis. Kč dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0001/21-Z ze dne 25.01.2021


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0633/20-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2021. 

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 02. do 08. 11. 2020. V Dotačním portálu MČ Praha 7 je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla poskytování programové dotace pro rok 2021
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci


Vzor žádosti o poskytnutí programové dotace
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzor finančního vypořádání dotace – formuláře vyúčtování

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2020 – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 do 50 tis. Kč
dle Usnesení č. 0037/20-R 


Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2020 – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 nad 50 tis. Kč
dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/20-Z


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0613/19-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020.  Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0738/19-R bylo dne 5. 11. 2019 zrevokováno usnesení č. 0613/19-R.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 4. do 10. 11. 2019. V Dotačním portálu MČ Praha 7 je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla poskytování programové dotace pro rok 2020
Potvrzení o podání žádosti

Žádost o poskytnutí programové dotace 
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Finanční vypořádání dotace

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019

Usnesení č. 0004/19-Z
Důvodová zpráva k návrhu 

Usnesení č. 0037/19-Z


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0743/18-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 19. do 23. 11. 2018. V Dotačním portálu MČ Praha 7 je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování programové dotace pro rok 2019
Potvrzení o podání žádosti
Zásady zpracování osobních údajů
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč

Prosíme, prostudujte důkladně pravidla pro poskytování programové dotace a manuál dotačního systému.
Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Programové dotace městské části Praha 7 jsou účelovým poskytnutím finančních prostředků žadatelům na bezpečnostní, kulturní, sportovní, vzdělávací, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost. Vyhlašují se zpravidla jednou ročně.

Výsledky poskytnutí programových dotací

Poskytnutí dotací městské části Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí pro rok 2018
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/18-Z ze dne 29.01.2018

Důkladně si prosím pročtěte Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotace pro rok 2018, kde naleznete veškeré potřebné informace.
Žádosti v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 pro rok 2018 se podávají od 30.10. do 06.11.2017 (ne dříve ani později).

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Strnadová Michaela, PaeDr.

vedoucí odboru
dveře 5.10
tel. +420220144233
gsm. +420731628904
StrnadovaM@Praha7.cz