archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sedmá městská počátkem tohoto roku definitivně uzavřela soudní spor s externími dodavateli, kteří pro Prahu 7 za vlády ODS připravovali radniční časopis. Městská část se soudila o příjmy z inzerce, které šly neoprávněně dodavatelům do vlastní kapsy. Žalovaným firmám soud uložil zaplatit téměř 9 milionů korun. V současné době již byla Praze 7 kompletní částka uhrazena.

Zakázku na vydávání radničního časopisu Hobulet vyhrála v roce 2008 společnost B.H.S. Bohemia a. s., ta však výrobu časopisu nikdy nezajišťovala. Zakázku obratem přenechala svému subdodavateli společnosti MAURI s.r.o. Tato společnost si pak nechávala veškeré příjmy z inzerce. Kompletní výrobu a distribuci časopisu přitom financovala městská část.

„Soudy všech instancí, včetně nejvyššího, během čtyř let trvajícího sporu postupně potvrdily, že výnosy z inzerce měly patřit Praze 7 a nikoli externím firmám, které časopis připravovaly a kterým tehdejší politici umožnili obohacovat se na úkor občanů. Celkem soud městské části přiznal náhradu škody ve výši 5,9 milionů korun, další více než tři miliony korun tvoří úroky a náklady právního zastoupení,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, který v minulém období jako místostarosta Prahy 7 kauzu rozkrýval.

Praze 7 byla přiznána náhrada za neobdržený výnos z inzerce od roku 2011. Celkově městská část tratila více než 9 mil. korun. Zbytek byl však promlčen již v době, kdy současné vedení nastoupilo na radnici.  

„Veškeré vybojované peníze nám byly do počátku tohoto roku uhrazeny. Za tímto důležitým vítězstvím je velký kus práce Pavla Vyhnánka, právníků a dalších pracovníků úřadu, kteří se do případu zakousli a čtyři roky ho nepustili, dokud jsme nezvítězili. Toto vítězství je důležité nejen kvůli penězům, které se nám budou hodit na nová místa ve školkách nebo byty pro potřebné, ale také kvůli přesvědčení, že alespoň některé podivné zakázky z minulosti mohou dojít do spravedlivého konce,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Smlouvu s B.H.S. Bohemia městská část na počátku minulého volebního období vypověděla. Od roku 2015 si Praha 7 zajišťuje vydávání Hobuletu sama. Časopis prošel výraznými obsahovými i vizuálními změnami a stal se oblíbeným a čteným periodikem i za hranicemi Prahy 7.