Jestliže doma pečujete o svého blízkého a potřebujete poradit či pomoci, připravili jsme pro vás zdarma specializované kurzy péče o seniory a děti s hendikepem nebo individuální konzultace v poradně pro pečující. Bližší informace naleznete níže. Také nás můžete navštívit na oddělení sociální práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
FORMULÁŘ: Databáze neformálních pečujících na Praze 7 – souhlas se zpracováním osobních údajů – vyplněné formuláře můžete zaslat na email SormovaM@Praha7.cz , nebo odevzdat do podatelny ÚMČ Praha 7. 


1) Vyřiďte blízkému Příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu a průkaz ZTP (vyřízení trvá až 3/4 roku) na Úřadu práce. Není nutné podávat žádost na městské části, kde má blízká osoba, o kterou pečujete, trvalé bydliště, jednotlivé ÚP si dokumenty předávají.

Úřad práce Praha 7
Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7
Telefon: 950 178 632

Vyřízení můžete provést i vy s ověřenou plnou mocí pečované osoby. Tu ověříte u notáře nebo všude, kde je Czech Point (pobočky České pošty, úřad MČ, Informační centra MČ – zde můžete požádat i návštěvu v bytě pečované osoby, pokud není ze zdravotních důvodů schopna se sama dostavit)

MÚ P7 odd. eGovernmentu
Adresa: Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
Tel: 220 144 268
Kancelář. 33

Informační centrum P7
Adresa: Milady Horákové 2, Praha 7
Tel: 233 376 732

Informační centrum P7
Adresa: Dělnická 44, Praha 7
Tel: 283 871 735

2) Zařiďte pečovatelskou službu nebo osobní asistenci (společnost, obědy, úklid, hygiena, doprovod k lékaři… ), pokud blízká osoba nebydlí s vámi nebo chodíte do práce a nemůžete ji nechávat samotnou.

Pečovatelská služba zajišťuje úkony v předem dohodnutém časovém úseku v domácnosti nebo sociálním zařízení.

Pečovatelské centrum Prahy 7
Adresa: Heřmanova 1, Praha 7
Telefon: 220 874 601
www.pecovatelskecentrum.cz

Farní charita Holešovice
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 737 414 047
www.charitap7.cz

Osobní asistence je schopna zajistit péči o klienta v nepravidelných časech i mimo domov a sociální zařízení a je k dispozici v průběhu celého dne.

AS Hewer
Adresa: Černokostelecká 2020/20, Praha 10
Telefon: 274 781 341
www.osobniasistent.cz

Maltézská pomoc
Adresa: Lázeňská 2, Praha 1
Telefon: 257 534 935
www.osobni-asistence.cz

Službu osobní asistence mohou v některých případech doplnit dobrovolníci. Přicházejí do domu osamělých seniorů a dělají jim společnost.

Maltézská pomoc
Adresa: Lázeňská 2, Praha 1
Telefon: : 733 142 096
www.osobni-asistence.cz

Život 90
Adresa: Karoliny Světlé 18, Praha 1
Tel: 222 333 564
www.zivot90.cz

Některé organizace také zajišťují autodopravu – vyzvednou doma, doprovodí do auta, odvezou, doprovodí až do čekárny, pak mohou vyzvednout a doprovodit zase zpátky:

Půjčovna 3P Praha, z.s. 
Adresa: Wuchterlova 11, Praha 6
Telefon: 724 654  07
www.kpss5.cz

AS Hewer
Adresa: Černokostelecká 2020/20, Praha 10
Telefon: 274 781 341
www.osobniasistent.cz

Societa o.p.s.
Adresa: Malešická 2679/49, Praha 10
Telefon: 778 007 858
www.societa.cz

HANDICAP TRANSPORT
Adresa: Karlínské nám. 12, Praha 8
Telefon: 602 267 040
www.handicap-transport.cz přeprava zdravotně postižených osob ZTP/P a ZTP

Pohoda transport
Adresa: Družstevní 951, Hostivice
Tel: 774 888 085
www.pohodatransport.cz

3) Zvažte možnost umístění vašeho blízkého přes den v denním stacionáři, kde se o něj postarají a kde probíhají i různé aktivizační programy

Denní stacionář Pečovatelské centrum Prahy 7
Adresa: Tusarova 42, Praha 7
Telefon: 220 580 295
www.pecovatelskecentrum.cz

4) Zvažte terénní zdravotní službu, která může provádět úkony doma (převazování ran, odběr krve…) a poskytuje kompenzační pomůcky na přechodnou dobu zdarma. Služby lze předepsat praktickým lékařem na pojišťovnu.

Farní charita Holešovice
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 605 939 087
www.charitap7.cz

Galium – domácí péče s.r.o.
Adresa: Bubenská 21, Praha 7
Telefon: 266 712 312
www.galium.cz

Home Care Promedica, s.r.o.
Adresa: Pod Višňovkou 1661/37, Praha 4
Telefon: 234 034 010

5) a/ Pokud můžete a chcete pečovat doma, je dobré připravit se na vše, s čím se můžete setkat.

Poradna pro pečující P7
Adresa: Informační centrum Prahy 7, Milady Horákové 2, Praha 7
Otevírací doba: středy 9:00-11:00

Některé organizace pořádají různé kurzy, kde vás naučí správně vyměňovat obvazy, ošetřovat proleženiny, manipulovat s imobilní osobou a poradí vám, jak to zvládnout v psychicky dobré kondici. Mnoho informací se dozvíte také z jejich webových stránek. Najdete zde i videonávody apod.

Pečuj doma www.pecujdoma.cz

Jak pečovat o stárnoucí rodiče www.peceosverodice.cz

Telefonické linky pro pečující (zdarma):
Diakonie ČCE
Telefon: 800 915 915

Elpida
Telefon: 800 200 007

Pokud se potřebujete vypovídat nebo poradit, můžete se stát členem skupin určených pečujícím osobám na sociálních sítích a konzultovat svou situaci s dalšími pečujícími.
Např. FB stránka Péče o stárnoucí rodiče. Nebo si můžete založit vlastní skupinu a pozvat tam své známé, kteří také o někoho pečují. Také se můžete účastnit setkání svépomocných skupin ve vašem okolí nebo nějakou založit.

b/ Podejte žádost do domova pro seniory, pokud nemůžete nebo nechcete pečovat doma (čekací lhůta je mnohdy několik let, pokud jde rodina na prohlídku a zajímá se o průběh –  dřívější vyřízení, také pomáhá Příspěvek na péči, ten si nechává DPS celý, z důchodu ponechává 15%) – ideálně v blízkosti rodiny kvůli návštěvám

Registr poskytovatelů sociálních služeb www.iregistr.mpsv.cz

6) Zajistěte úpravu domácího prostředí tak, aby bylo bezpečné a minimalizovalo riziko zranění a umožnilo co největší samostatnost blízké osoby a zajistit vhodné kompenzační pomůcky (mnoho z nich lze předepsat, do doby schválení revizním lékařem je možné zapůjčit zdarma).

Poradna ergoterapie P7
Adresa: Informační centrum Prahy 7, Milady Horákové 2, Praha 7
Otevírací doba: čtvrtky 14:00-16:00

Fond kompenzačních pomůcek P7
Adresa: Informační centrum Prahy 7, Milady Horákové 2, Praha 7
Výdejní doba: úterky 10:00-12:00
Telefon: 777 482 466
Kontaktní osoba: Michaela Šormová

7) Zvažte možnost senior telefonu s SOS tlačítkem, které umí zavolat nastavenému kontaktu a poslat lokalizační SMS (např. Aligator – www.aligator.cz)

8) Zvažte tísňovou péči Areíon provozovanou Život 90 ve spolupráci s MČ – po stisknutí tlačítka na „hodinkách“ spojí s operátorem, přijedou s klíči nebo spojí s rodinou či záchrankou

Život 90
Adresa: Karoliny Světlé 18, Praha 1
Tel: 222 333 564
www.zivot90.cz

MÚ P7 (vyřízení připojení k tísňové péči)
Adresa: Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
Tel: 739 409 031
Kancelář č. 144
Kontaktní osoba: Helena Brázová

9) Potřebujete-li si na čas od péče odpočinout a načerpat sílu nebo mít možnost odjet na víkend nebo na dovolenou, můžete využít odlehčovací služby. Ta je poskytována buď v domácnosti, nebo v pobytovém zařízení.

Sociálně odlehčovací centrum PCP7 pobytové zařízení
Adresa: Kamenická 622/46, Praha 7
Telefon: 233 376 005, 770 177 150
www.pecovatelskecentrum.cz

Farní charita Holešovice terénní služba
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 737 414 047+
www.charitap7.cz

10) a/ Pokud si přejete, aby blízká osoba zemřela v domácím prostředí a je ve vašich silách ji doprovodit, kontaktujte organizace poskytující terénní hospicovou péči hned, jak se dozvíte, že je blízká osoba pacientem v terminálním stadiu a byla by vhodná paliativní péče. Ne vždy je možné převzít blízkou osobu do péče okamžitě. Mějte připravenou lékařskou zprávu potvrzující ukončení léčby a doporučení paliativní péče.

Cesta domů
Adresa: Boleslavská 16, Praha 3
Telefon: 283 850 949
www.cestadomu.cz

Most k domovu
Adresa: K Vejvoďáku 1576, Praha 5
Telefon: 212 248 035
www.mostkdomovu.cz

b/ Pokud nemůžete nebo nechcete pečovat doma, zjistěte možnost paliativní péče v Domově pro seniory ve spolupráci s terénní hospicovou péčí případně začněte zjišťovat hospice www.hospice.cz


Chcete-li být informováni o akcích pro pečující nebo byste měli zájem o účast ve svépomocné skupině pro pečující na území Prahy 7, případně nám byli ochotni poskytnout o sobě a o osobě, o kterou se staráte základní informace, abychom získali přehled o potřebách pečujících na území MČ P7, můžete se zaregistrovat do naší databáze pečujících na této stránce viz. formulář výše.

Podněty na doplnění vhodných služeb a kontaktů do tohoto dokumentu můžete posílat na e-mail: SormovaM@Praha7.cz nebo telefonicky na čísle 777 482 466.

Kontaktní osoba: koordinátorka seniorské politiky P7, Michaela Šormová

Postupné kroky pro pečující o blízkou osobu z Prahy 7 ke stažení zde


Otevíráme pro vás poradnu pro pečující a poradnu ergoterapie.

Poradna je zdarma. 

 

KDE: Informační centrum MČ Praha 7, Milady Horákové

KDY: Od 15.5.2018

Poradna pro pečující                     Středa 10-12 hodin

Poradna ergoterapie                     Čtvrtek 14-16 hodin 

 

Poradna pro pečující – možnost individuálních konzultací pro osoby, které pečují o své blízké v důsledku nemoci, zdravotního postižení či stáří:

·         kdo mi může v pečování pomoci

·         kde hledat psychickou podporu

·         jak si uzpůsobit život

·         na co vše mám jako pečující nárok

 

Ergoterapeutické poradenství a hodnocení domácího prostředí – poradíme lidem se zdravotním omezením a jejich blízkým:

• jak být co nejvíce soběstační (jak zvládnout oblékání, pohyb po bytě, hygienu),
• jaké vhodné aktivity a cvičení zvolit,
• jaké vybrat kompenzační pomůcky a možnosti jejich získání
• jak si uzpůsobit byt, aby se v něm dobře a bezpečně žilo (jak snížit riziko pádu, úrazu apod.).

Individuální konzultace v informačním centru, domácí návštěvy možné objednávat na tel. 739 553 133 nebo emailu socialnipomoc@praha7.cz.Pečuji o osobu blízkou, zůstal(a) jsem bez zaměstnání a nemám dostatek finančních prostředků:

  • Váš rodič nebo příbuzný si může podat žádost o příspěvek na péči (můžete podat za maminku na základě plné moci, která nemusí být notářsky ověřená). Výše příspěvku se odvíjí od rozsahu závislosti na péči jiné osoby (I. – IV. stupeň). Žádost se podává u Úřadu práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7.

Pečuji o osobu blízkou, jedu na 14 dní do lázní, kam ji mohu umístit, aby o ni bylo dobře postaráno?

  • Můžete využít tzv. odlehčovací služby v Sociálně odlehčovacím centru, kde bude o vaše příbuzné po dobu nezbytně nutnou postaráno (nejdéle po dobu 3 měsíců). Zajišťuje Pečovatelské centrum, Kamenická 40, SOC .

Pečuji o osobu blízkou, nyní jsem si sehnal(a) brigádu na 1 měsíc a potřebovala bych zajistit péči přes den.

Pečuji o osobu blízkou, která je na invalidním vozíku, vozím ji k lékaři, na úřady, do lázní apod., a do stávajícího auta se mi vozík nevejde.

  • Váš rodič či příbuzný si může požádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Vyřizuje Úřad práce, oddělení příspěvku na péči a oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7.

Pečuji o osobu blízkou, kterou jsem si vzala z léčebny pro dlouhodobě nemocné. Vyžaduje 24 hodinou moji péči. Na co všechno mám prosím nárok?

  • Po propuštění nemocného do domácího prostředí si zažádejte o příspěvek na péči nebo o jeho zvýšení. Žádost se podává na úřadu práce, dle trvalého bydliště nemocného. (odkaz)
  • V případě potřeby pomoci či rady můžete vyhledat sociální pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Ú MČ Praha 7, která vám poskytne potřebné sociální poradenství – na co máte jako pečující osoba nárok.
  • Pokud je nemocný inkontinentní, vyžádejte si od obvodního lékaře poukaz na inkontinenční pomůcky – vložky nebo pleny (hradí zdravotní pojišťovna).
  • Pokud má nemocný problémy s chůzí, můžete si vyžádat u rehabilitačního lékaře, neurologa nebo ortopeda poukaz na kompenzační pomůcky, které hradí zdravotní pojišťovna; jedná se o berle, chodítka, nástavec na WC, apod.
  • Obvodní lékař může nemocnému předepsat domácí zdravotní péči (dojíždí domů k nemocnému: provádí převazy, aplikuje injekce, zajišťuje krevní odběry apod.), domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, např. Galium.
  • V případě potřeby pomoci s péčí se obraťte na pečovatelskou službu. Tato služba vám je schopna nakoupit, dovézt oběd, pomůže s úklidem, vypere prádlo, pomůže s hygienou nemocného, apod. Pečovatelská služba je zpoplatněna a lze ji hradit z příspěvku na péči.
  • Existuje také možnost zajistit bezpečí vašeho blízkého prostřednictvím tísňové péče, kterou zajišťuje organizace Život 90 (tel.: 222 333 546, zajemciosluzby@zivot90.cz), ve spolupráci s MČ Praha 7.

 

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. 133
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz