Jestliže doma pečujete o svého blízkého a potřebujete poradit či pomoci, připravili jsme pro vás zdarma specializované kurzy péče o seniory a děti s hendikepem nebo individuální konzultace v poradně pro pečující. Bližší informace naleznete níže. Také nás můžete navštívit na oddělení sociální práce Odboru sociálních věcí. FORMULÁŘ: Databáze neformálních pečujících na Praze 7 – souhlas se zpracováním osobních údajů

 


Abyste mohli pečovat o svého blízkého a zachovali si při tom své duševní i tělesné zdraví, je dobré rozvrhnout péči mezi více lidí. Ne vždy je to však možné a tak existují organizace, které tyto služby poskytují. Na úhradu těchto služeb je určen Příspěvek na péči. 

ÚŘADY

1) Vyřiďte blízkému Příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu a průkaz ZTP
(vyřízení trvá až 3/4 roku) na Úřadu práce. Žádost je možné podat na jakémkoliv pražském pracovišti. Není tedy nutné podávat žádost na městské části, kde má blízká osoba, o kterou pečujete, trvalé bydliště. Jednotlivé ÚP si dokumenty předávají, ale pro klienta je rychlejší podat žádost v místě trvalého bydliště. Vyřízení můžete provést i vy s plnou mocí pečované osoby. UP se řídí zákonem 500/2006 Sb., správní řád, § 33. Plná moc nemusí být ověřená, ale musí být konkrétně na dané správní řízení s konkrétními úkony (podání, doručování písemností, seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, podání námitky, podání odvolání, apod.). Pokud si klient není jistý jakou plnou moc by měl použít, UP mu poskytne informace.

Úřad práce Praha 7
Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7
Telefon: 950 178 632, 950 178 626, 950 178 149 , 950 178 634, 950 178 632, https://portal.mpsv.cz/web/upcr-pha/kop/praha-8/orgstr, oddíl: Oddělení PnP a dávek OZP (S07). 

DOMÁCNOST A HYGIENA

2) Zařiďte pečovatelskou službu nebo osobní asistenci (společnost, obědy, úklid, hygiena, doprovod k lékaři… ), pokud blízká osoba nebydlí s vámi, chodíte do práce nebo ji už nemůžete  nechávat samotnou. 

Pečovatelská služba zajišťuje úkony v předem dohodnutém časovém úseku v domácnosti nebo sociálním zařízení. Pečovatelé vykonávají úkony.

Pečovatelské centrum Prahy 7
Adresa: Heřmanova 1, Praha 7
Telefon: 220 874 601
www.pecovatelskecentrum.cz

Farní charita Holešovice
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 737 414 047
www.charitap7.cz

Osobní asistence je schopna zajistit péči o klienta v nepravidelných časech i mimo domov a sociální zařízení a je k dispozici v průběhu celého dne. Asistenti pomáhají s úkony.

AS Hewer
Adresa: Černokostelecká 2020/20, Praha 10
Telefon: 274 781 341
www.osobniasistent.cz

Maltézská pomoc
Adresa: Lázeňská 2, Praha 1
Telefon: 257 534 935
www.osobni-asistence.cz

KDP Ezra
Adresa: Izraelská 712/1, Praha 3
Telefon: 272 738 332
www.kehilaprag.cz

A Doma
Adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
Telefon: 733 194 952
www.adoma-os.cz

SPOLEČNOST

Službu osobní asistence mohou v některých případech doplnit dobrovolníci. Přicházejí do domu osamělých seniorů a dělají jim společnost.

Život 90
Adresa: Karoliny Světlé 18, Praha 1
Tel: 222 333 564
www.zivot90.cz

Maltézská pomoc
Adresa: Lázeňská 2, Praha 1
Telefon: 733 142 096
www.osobni-asistence.cz

Krása pomoci
Adresa: Londýnská 258/24, Praha 2
Telefon: 725 692 170
www.krasapomoci.cz

3) Zvažte možnost umístění vašeho blízkého přes den v denním stacionáři, kde probíhají i různé aktivizační programy. Umí to i s lidmi nemocnými Alzheimerovou chorobou. Vy mezitím můžete do práce nebo zařizovat jiné potřebné věci a můžete být v klidu, že je o vašeho blízkého dobře postaráno a není doma sám.

Denní stacionář PCP7
Adresa: Tusarova 42, Praha 7
Telefon: 220 580 295
www.pecovatelskecentrum.cz

Centrum Seňorina
Adresa: Na Poříčí 36, Praha 1
Telefon: 604 708 11, 245 008 409
www.centrum-senorina.cz

Denní stacionář Sanatorium Topas
Adresa: Korunní 111, Praha 3
Telefon: 774 119 183
www.sanatorium-topas.cz

PŘEPRAVA

4) Domluvte asistovanou autodopravu, pokud potřebujete blízkého  dopravit k lékaři, nemáte čas to udělat sami a váš blízký je schopen běžného převozu. Řidič vyzvedne blízkého doma, doprovodí ho do auta, odveze, doprovodí až do čekárny, pak jej může zase vyzvednout a doprovodit  zpátky. Službu je však potřeba objednat s větším časovým předstihem několika dnů či týdnů. 

Půjčovna 3P Praha, z.s.
Adresa: Wuchterlova 11, Praha 6
Telefon: 724 654  07
www.kpss5.cz

AS Hewer
Adresa: Černokostelecká 2020/20, Praha 10
Telefon: 274 781 341
www.osobniasistent.cz

Societa o.p.s.
Adresa: Malešická 2679/49, Praha 10
Telefon: 778 007 858
www.societa.cz

HANDICAP TRANSPORT
Adresa: Karlínské nám. 12, Praha 8
Telefon: 602 267 040
www.handicap-transport.cz přeprava zdravotně postižených osob ZTP/P a ZTP

Pohoda transport
Adresa: Družstevní 951, Hostivice
Tel: 774 888 085
www.pohodatransport.cz

Objednejte blízkému soukromou sanitku, pokud je váš blízký ležící a potřebuje převoz na lůžku, který ale není nutný urgentní. Pokud je na tento převoz vypsán poukaz praktickým lékařem nebo specialistou, ke kterému je váš blízký objednán, přepravu hradí zdravotní pojišťovna.

ATLAS dopravní zdravotní služba v.o.s.
Adresa: Tusarova 53, Praha 7
Telefon: 220 878 540

AMBULANCE MEDITRANS s.r.o.
Adresa: Modřanská 307/98, Praha 4
Telefon: 12 412

PRAGOMEDIKA s.r.o.
Adresa: Ke Kašně 100/4, Praha 4
Telefon: 272 700 727

ProCare Medical s.r.o.
Adresa: Orlická 2176/9, Praha 3
Telefon: 271 720 314, 271 720 315, 603 240 772

ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ DOMA

5) kontaktujte terénní zdravotní službu, která může provádět úkony doma (převazování ran, odběr krve…), pokud je to předpoklad k tomu, aby se vaše blízká osoba vrátila domů z nemocnice co nejdříve. Služby lze předepsat praktickým lékařem až na 3 měsíce nebo specialistou při propouštění z nemocnice na 14 dní. Hrazeno ze zdravotního pojištění..

Farní charita Holešovice
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 605 939 087
www.charitap7.cz

Galium – domácí péče s.r.o.
Adresa: Bubenská 21, Praha 7
Telefon: 266 712 312
www.galium.cz

Home Care Promedica, s.r.o.
Adresa: Pod Višňovkou 1661/37, Praha 4
Telefon: 234 034 010
www.hcare.cz

LUSI, s.r.o.
Adresa: U Staré školy 114/4, Praha 1
Telefon: 775 160 744
www.lusi.cz

ProCare Medical, s.r.o.
Adresa: Orlická 2176/9, Praha 3
Telefon: 739 559 566
www.procare.cz

Po úrazu, cévní mozkové příhodě nebo i jen delším čase stráveném na lůžku je vhodné objednat domácí fyzioterapii. Člověk tak může rehabilitovat ve svém domácím prostředí a nemusí kvůli tomu zůstávat v nemocnici. 

ProCare Medical, s.r.o.
Adresa: Orlická 2176/9, Praha 3
Telefon: 739 559 566
www.procare.cz

PODPORA OD OSTATNÍCH

6) a/ Pokud můžete a chcete pečovat doma, je dobré připravit se na vše, s čím se můžete setkat.

Poradna pro pečující P7

Adresa: Informační centrum Prahy 7, Milady Horákové 2, Praha 7
Otevírací doba: středy 9:00-11:00
Telefon: 604 299 659
Kontaktní osoba: Magdalena Grünbecková

Některé organizace pořádají různé kurzy, kde vás naučí správně vyměňovat obvazy, ošetřovat proleženiny, manipulovat s imobilní osobou a poradí vám, jak to zvládnout v psychicky dobré kondici. Mnoho informací se dozvíte také z jejich webových stránek. Najdete zde i videonávody apod.

Pečuj doma www.pecujdoma.cz

Jak pečovat o stárnoucí rodiče www.peceosverodice.cz

Telefonické linky pro pečující (zdarma):

Diakonie ČCE 
Telefon: 800 915 915

Elpida 
Telefon: 800 200 007

Pokud se potřebujete vypovídat nebo poradit, na území Prahy 7 funguje Svépomocná skupina, která se schází každou poslední středu v měsíci v příjemných prostorách denního stacionáře PCP7, Tusarova 42, P7. Setkání je vždy od 17:30 do 19:30 a můžete přijít bez předchozí rezervace. Nemusíte se bát davu cizích lidí, setkání jsou komorní a sdílené informace se nikam dál nevynášejí. 

Nebo se můžete  stát členem skupin určených pečujícím osobám na sociálních sítích a konzultovat svou situaci s dalšími pečujícími.

Pro pečující z Prahy 7 nebo pečující o člověka z Prahy 7 je určena  FB skupina Pečujeme o dlouhodobě nemocné Praha 7.

Na FB stránce Péče o stárnoucí rodiče se můžete spojit s pečujícími z celé ČR. Nebo si můžete založit vlastní skupinu a pozvat tam své známé, kteří také o někoho pečují. 

b/ Podejte žádost do domova pro seniory, pokud nemůžete nebo nechcete pečovat doma (čekací lhůta je mnohdy několik let, pokud jde rodina na prohlídku a zajímá se o průběh –  dřívější vyřízení, také pomáhá Příspěvek na péči, ten si nechává DPS celý, z důchodu ponechává 15%) – ideálně v blízkosti rodiny kvůli návštěvám

Registr poskytovatelů sociálních služeb iregistr.mpsv.cz

Pokud váš blízký trpí Alzheimerovou chorobou, nebo nějakou formou psychického onemocnění, je třeba hledat Domov se zvláštním režimem. Najdete ho pod stejným odkazem po nastavení filtru. 

BEZPEČÍ

7) Zajistěte úpravu domácího prostředí tak, aby bylo bezpečné a minimalizovalo riziko zranění a umožnilo co největší samostatnost blízké osoby a zajistit vhodné kompenzační pomůcky (mnoho z nich lze předepsat, do doby schválení revizním lékařem je možné zapůjčit zdarma).

Poradna ergoterapie P7
Adresa: Informační centrum Prahy 7, Milady Horákové 2, Praha 7
Otevírací doba: čtvrtky 14:00-16:00
Tel: 775 901 107
Kontaktní osoba: Doubravka Koubková

Fond kompenzačních pomůcek P7
Adresa: Informační centrum Prahy 7, Milady Horákové 2, Praha 7
Výdejní doba: úterky 10:00-12:00
Telefon: 777 482 466
Kontaktní osoba: Michaela Šormová

8) Zvažte možnost senior mobilního telefonu s SOS tlačítkem, které umí zavolat na vámi nastavené telefonní číslo či rychlou záchrannou službu a poslat lokalizační SMS, kde se osoba s telefonem aktuálně nachází. Také může vydávat houkavý zvuk, kterým přivolá pozornost okolí. Na trhu je již mnoho modelů od různých firem, které jsou cenově dostupné (900,- až 1.500,-Kč). Stačí se poptávat po senior telefonu 

9) Zvažte zřízení tísňové péče – po stisknutí tlačítka na „hodinkách“ dojde přes ústřednu instalovanou v bytě ke spojení s operátorem, který po rozhovoru s vaší blízkou osobou vyhodnotí situaci a buď přijedou s klíči nebo se spojí s rodinou či rychlou záchrannou službou. V bytě lze také nainstalovat čidlo pohybu, které v nepřítomnosti pohybu vyšle upozornění operátorovi a ten opět zjišťuje, co se stalo. 

Život 90
Adresa: Karoliny Světlé 18, Praha 1
Telefon: 222 333 564
www.zivot90.cz

MÚ P7 (vyřízení připojení k tísňové péči)
Adresa: Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
Telefon: 739 409 031
Kancelář č. 144
Kontaktní osoba: Helena Brázová

VÁŠ ODPOČINEK

10) Potřebujete-li si na čas od péče odpočinout a načerpat sílu nebo mít možnost odjet na víkend nebo na dovolenou, můžete využít odlehčovací služby. Ta je poskytována buď v domácnosti, nebo v pobytovém zařízení. Službu je třeba domluvit s větším časovým předstihem, především letní termíny a termíny kolem svátků bývají hodně obsazené.

Sociálně odlehčovací centrum PCP7 pobytové zařízení
Adresa: Kamenická 622/46, Praha 7
Telefon: 233 376 005, 770 177 150
www.pecovatelskecentrum.cz

Centrum Seňorina pobytové zařízení pro lidi s demencí
Adresa: Na Poříčí 36, Praha 1
Telefon: 604 708 111 nebo 245 008 409
www.centrum-senorina.cz

Farní charita Holešovice terénní služba
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 737 414 047+
www.charitap7.cz

UMÍRÁNÍ

11) a/ Pokud si přejete, aby blízká osoba zemřela v domácím prostředí a je ve vašich silách ji doprovodit, kontaktujte organizace poskytující terénní hospicovou péči hned, jak se dozvíte, že je blízká osoba pacientem v terminálním stadiu a byla by vhodná paliativní péče. Ne vždy je možné převzít blízkou osobu do péče okamžitě. Mějte připravenou lékařskou zprávu potvrzující ukončení léčby a doporučení paliativní péče.

Cesta domů
Adresa: Boleslavská 16, Praha 3
Telefon: 283 850 949
www.cestadomu.cz

Most k domovu
Adresa: K Vejvoďáku 1576, Praha 5
Telefon: 212 248 035
www.mostkdomovu.cz

b/ Pokud nemůžete nebo nechcete pečovat doma, zjistěte možnost paliativní péče v Domově pro seniory ve spolupráci s terénní hospicovou péčí případně začněte zjišťovat hospice www.hospice.cz


Chcete-li být informováni o akcích pro pečující nebo byste měli zájem o účast ve svépomocné skupině pro pečující na území Prahy 7, případně nám byli ochotni poskytnout o sobě a o osobě, o kterou se staráte základní informace, abychom získali přehled o potřebách pečujících na území MČ P7, můžete se zaregistrovat do naší databáze pečujících na této stránce viz. formulář výše.

Podněty na doplnění vhodných služeb a kontaktů do tohoto dokumentu můžete posílat na email: SormovaM@Praha7.cz nebo telefonicky na čísle 777 482 466.

Kontaktní osoba: koordinátorka seniorské politiky P7, Michaela Šormová


Postupné kroky pro pečující o blízkou osobu z Prahy 7 ke stažení zde

Praha 7 poskytuje pravidelné poradenské služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením či osoby, které o ně pečují. Jestliže se doma staráte o svého blízkého a potřebujete poradit či pomoci, využijte naší specializované poradny na Dělnické 44 (v bývalém Informačním centru MČ) nebo si domluvte individuální konzultace v domácím prostředí. 

Poradny na Dělnické 44:

 • Senior poradna – úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin 
 • Poradna pro pečující  – středa od 9 do 11 hodin 

Návštěva ergoterapeuta přímo u vás doma:

Návštěvu si můžete objednat na tel: 777 482 466 nebo na e-mailu: SormovaM@Praha7.cz

Poradny i hodnocení domácího prostředí ergoterapeutem jsou pro občany Prahy 7 zdarma.


Poradna pro pečující – možnost individuálních konzultací pro osoby, které pečují o své blízké v důsledku nemoci, zdravotního postižení či stáří:

 • kdo mi může v pečování pomoci
 • kde hledat psychickou podporu
 • jak si uzpůsobit život
 • na co vše mám jako pečující nárok

Ergoterapeutické poradenství a hodnocení domácího prostředí – poradíme lidem se zdravotním omezením a jejich blízkým:

 • jak být co nejvíce soběstační (jak zvládnout oblékání, pohyb po bytě, hygienu)
 • jaké vhodné aktivity a cvičení zvolit
 • jaké vybrat kompenzační pomůcky a možnosti jejich získání
 • jak si uzpůsobit byt, aby se v něm dobře a bezpečně žilo (jak snížit riziko pádu, úrazu apod.)


Pečuji o osobu blízkou, zůstal(a) jsem bez zaměstnání a nemám dostatek finančních prostředků:

 • Váš rodič nebo příbuzný si může podat žádost o příspěvek na péči (můžete podat za maminku na základě plné moci, která nemusí být notářsky ověřená). Výše příspěvku se odvíjí od rozsahu závislosti na péči jiné osoby (I. – IV. stupeň). Žádost se podává u Úřadu práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7.

Pečuji o osobu blízkou, jedu na 14 dní do lázní, kam ji mohu umístit, aby o ni bylo dobře postaráno?

 • Můžete využít tzv. odlehčovací služby v Sociálně odlehčovacím centru, kde bude o vaše příbuzné po dobu nezbytně nutnou postaráno (nejdéle po dobu 3 měsíců). Zajišťuje Pečovatelské centrum, Kamenická 40, SOC .

Pečuji o osobu blízkou, nyní jsem si sehnal(a) brigádu na 1 měsíc a potřebovala bych zajistit péči přes den.

Pečuji o osobu blízkou, která je na invalidním vozíku, vozím ji k lékaři, na úřady, do lázní apod., a do stávajícího auta se mi vozík nevejde.

 • Váš rodič či příbuzný si může požádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Vyřizuje Úřad práce, oddělení příspěvku na péči a oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7.

Pečuji o osobu blízkou, kterou jsem si vzala z léčebny pro dlouhodobě nemocné. Vyžaduje 24 hodinou moji péči. Na co všechno mám prosím nárok?

 • Po propuštění nemocného do domácího prostředí si zažádejte o příspěvek na péči nebo o jeho zvýšení. Žádost se podává na úřadu práce, dle trvalého bydliště nemocného. (odkaz)
 • V případě potřeby pomoci či rady můžete vyhledat sociální pracovnici odboru sociálních věcí na ÚMČ Praha 7, která vám poskytne potřebné sociální poradenství – na co máte jako pečující osoba nárok.
 • Pokud je nemocný inkontinentní, vyžádejte si od obvodního lékaře poukaz na inkontinenční pomůcky – vložky nebo pleny (hradí zdravotní pojišťovna).
 • Pokud má nemocný problémy s chůzí, můžete si vyžádat u rehabilitačního lékaře, neurologa nebo ortopeda poukaz na kompenzační pomůcky, které hradí zdravotní pojišťovna; jedná se o berle, chodítka, nástavec na WC, apod.
 • Obvodní lékař může nemocnému předepsat domácí zdravotní péči (dojíždí domů k nemocnému: provádí převazy, aplikuje injekce, zajišťuje krevní odběry apod.), domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, např. Galium.
 • V případě potřeby pomoci s péčí se obraťte na pečovatelskou službu. Tato služba vám je schopna nakoupit, dovézt oběd, pomůže s úklidem, vypere prádlo, pomůže s hygienou nemocného, apod. Pečovatelská služba je zpoplatněna a lze ji hradit z příspěvku na péči.
 • Existuje také možnost zajistit bezpečí vašeho blízkého prostřednictvím tísňové péče, kterou zajišťuje organizace Život 90 (tel.: 222 333 546, zajemciosluzby@zivot90.cz), ve spolupráci s MČ Praha 7. 

Spousta z nás intenzivně pečuje o členy rodiny nebo lidi ze svého okolí. O partnera, rodiče, sourozence, děti, ale i kamarády nebo sousedy. Někdy za nimi dojíždíme do jejich domácnosti, nebo je navštěvujeme v domově pro seniory, doprovázíme je k lékaři, zajišťujeme jim úklid a nákupy, chodíme za nimi do nemocnice.

Čím se stává člověk závislejší na naší pomoci, tím náročnější pro nás péče je. Ukrajujeme ze svého volného času, často jsme nuceni přizpůsobit si práci, mnohdy opouštíme povolání úplně. Nakonec pečujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, 365 dní v roce, často ve společné domácnosti.

Kromě starostí o zdraví blízkého člověka se přidává únava, díky zanedbávání sebe sama i vlastní zdravotní obtíže, mnohdy řešíme složité vztahy s dalšími členy rodiny. Okolí občas naše rozhodnutí pečovat doma nechápe. To vše nám může způsobovat úzkosti, pocit naprostého vyčerpání, nedostatku kontaktu s dalšími lidmi a neporozumění. V takovou chvíli je dobré vědět, kam si přijít pro povzbuzení, pochopení a podporu. Proto se v Praze 7 otevírá Svépomocná skupina pro pečující.

Setkání budou probíhat vždy poslední středu v měsíci. Není potřeba se nikam registrovat, jednoduše přijďte na čaj nebo kávu a na kus řeči. Poznáte další pečující, můžete se podělit o své zkušenosti, sdílet informace o dobrých lékařích nebo službách a odložit část svých starostí. Časem možná poznáte i nové přátele. Na setkání bude přítomen i terapeut.

Kde: Denní stacionář Pečovatelského centra Prahy 7, Tusarova 42, Praha 7
Kdy: vždy poslední středu v měsíci od 17.30 do 19.30 hodin

Svépomocná skupina – leták ke stažení


MČ Praha 7 disponuje Fondem kompenzačních pomůcek. Najdete zde chodítka, sedačky a madla na vanu, nástavce a madla na toaletu, mechanické vozíky, podložky pro přesun a další drobné pomůcky. Vše si můžete zdarma vyzkoušet doma, abyste věděli, jaký typ pomůcky vám bude vyhovovat, než si ji necháte předepsat lékařem nebo se ji rozhodnete zakoupit. Pomůcky se půjčují na dobu dvou měsíců občanům Prahy 7.

Výdej pomůcek po osobní domluvě na adrese Veverkova 16, Praha 7

Pro více informací kontaktujte Koordinátorku seniorské politiky Michaelu Šormovou nebo ji navštivte v poradně pro seniory v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hod na adrese Dělnická 44, Praha 7.

Seznam pomůcek naleznete ZDE.

Komplexní aktualizovaný seznam lékařů působících na území Prahy 7

Lékaři jsou v něm řazeni dle oborů, u každého jsou k dispozici kontaktní údaje i ordinační hodiny. 

Veškeré údaje v seznamu se budeme snažit pravidelně aktualizovat. Pokud byste zjistili nějakou nesrovnalost, budeme rádi, když nám ji nahlásíte na tel.: 233 376 732 nebo na některém z e-mailů: vostarkovaj@praha7.czfejtovap@praha7.czzakovag@praha7.cz.

 

Facebooková skupina – Pečující o dlouhodobě nemocné Praha 7


Chat pro pečující s poradnou Starám se a pracuji

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. 2.14
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz