Jestliže doma pečujete o svého blízkého a potřebujete poradit či pomoci, připravili jsme pro vás zdarma specializované kurzy péče o seniory a děti s hendikepem nebo individuální konzultace v poradně pro pečující. Bližší informace naleznete níže. Také nás můžete navštívit na oddělení sociální práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.


 

Vrátil se vám starý rodič z nemocnice a začínáte o něj pečovat?
Pečujete již delší dobu o blízkého a cítíte se vyčerpaní?
Staráte se o dítě s hendikepem?

Městská část Praha 7 ve spolupráci s Diakonie ČCE vás zve na cykly kurzů Pečuj doma.

Kurzy jsou zdarma, kapacita je omezená.

Registrace nejpozději 5 dnů před konáním přednášky na stránkách www.pecujdoma.cz přes registrační formulář nebo na e-mail: michaela.lengalova@diakonie.cz, tel: 604 283 571.
Přednost mají zájemci o celý cyklus přednášek

Kurzy se uskuteční v prostorách denního stacionáře Pečovatelského centra Prahy 7, Tusarova 42

 

Péče o seniory

Podpora rodinných pečujících a mezigenerační soužití – SO 2.6. 10-15 hod

Na semináři se dozvíte praktické tipy, jak komunikovat s tím, o koho pečujete, ale i v rámci rodiny, se zdravotníky a s úředníky. Poradíme vám jak zvládnout péči v domácím prostředí, kde můžete hledat podporu a jak se dostat ke správným službám. Zaměříme se i na to, jak zvládnout příchod nového člena do zaběhnutého pořádku rodiny? Jsou pečující rodiny více soudržné? A co nastupující fenomén tzv. Sendvičové generace, jsme na něj připraveni?

 

Praktický a nácvikový kurz – SO 8. 9. 10-15 hod
Co lze zvládnout doma a kdy je nezbytná pomoc zdravotníků či lékaře? Nacvičíme výměnu pomůcek, zjišťování hladiny glykemie, obvazování nebo třeba péče o stomie – podle potřeb účastníků kurzu.

 

Fyzioterapeutický kurz – SO 13. 10.  10-15 hod

Polohování a přesouvání nepohyblivého, prevence dekubitů, ukázky základních cvičení na lůžku. Naučíme se i správné postavení při manipulaci s nemocnými, aby se pečující nenadřeli a nenamáhali si záda.

 

Sociálně-právní kurz – SO 20. 10.  10-15 hod

Kde můžeme získat prostředky na zajištění péče nebo pomůcek, jaké jsou práva či povinnosti pečujících, jak konkrétně postupovat, napsat žádosti, námitky, odvolání. Budeme se zabývat i problematikou opatrovnictví a zastupování nebo souběhem práce a péče.

Péče o člověka s demencí – SO 3. 11. 10-15 hod

Jak se dorozumívat s člověkem s demencí, a jak zvládat konkrétní problémové situace, které zpravidla nastávají. Ale také, jak si jak uspořádat domácnost a zorganizovat péči v rodině.

 

Péče a doprovázení v závěru života – SO 8. 12. 10-15 hod

Jak zvládnout doma ošetřování v této fázi života, co je to paliativní léčba, jaké speciální pomůcky můžeme potřebovat, kdo pomůže s péčí a kde najít psychologickou podporu.

 

Péče o děti s hendikepem

Kurzy se uskuteční v prostorách učebny Přístavu 7, Jankovcova 8

 

Péče o dítě se zdravotním postižením v rodině – PÁ 12.10.10-15 hod

Situace uvnitř každé pečující rodiny (vztahy, sociální kontakty, úroveň péče, ekonomická situace) se liší a je individuální. Poradíme vám, co můžete udělat, abyste péči zvládli.

 

Mezigenerační soužití – PÁ 16.11. 10-15 hod

Pečujete o dítě se zdravotním postižením a současně o své rodiče?

Jsou pečující rodiny více soudržné? Jak vše zvládnout a nezbláznit se.

 

 

Otevíráme pro vás poradnu pro pečující a poradnu ergoterapie.

Poradna je zdarma. 

 

KDE: Informační centrum MČ Praha 7, Milady Horákové

KDY: Od 15.5.2018

Poradna pro pečující                     Úterý 14:00 16:00

Poradna ergoterapie                     Čtvrtek 14:00 16:00

 

Poradna pro pečující – možnost individuálních konzultací pro osoby, které pečují o své blízké v důsledku nemoci, zdravotního postižení či stáří:

·         kdo mi může v pečování pomoci

·         kde hledat psychickou podporu

·         jak si uzpůsobit život

·         na co vše mám jako pečující nárok

 

Ergoterapeutické poradenství a hodnocení domácího prostředí – poradíme lidem se zdravotním omezením a jejich blízkým:

• jak být co nejvíce soběstační (jak zvládnout oblékání, pohyb po bytě, hygienu),
• jaké vhodné aktivity a cvičení zvolit,
• jaké vybrat kompenzační pomůcky a možnosti jejich získání
• jak si uzpůsobit byt, aby se v něm dobře a bezpečně žilo (jak snížit riziko pádu, úrazu apod.).

Individuální konzultace v informačním centru, domácí návštěvy možné objednávat na tel. 739 553 133 nebo emailu socialnipomoc@praha7.cz.

 

 

Pečuji o osobu blízkou, zůstal(a) jsem bez zaměstnání a nemám dostatek finančních prostředků:

  • Váš rodič nebo příbuzný si může podat žádost o příspěvek na péči (můžete podat za maminku na základě plné moci, která nemusí být notářsky ověřená). Výše příspěvku se odvíjí od rozsahu závislosti na péči jiné osoby (I. – IV. stupeň). Žádost se podává u Úřadu práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

Pečuji o osobu blízkou, jedu na 14 dní do lázní, kam ji mohu umístit, aby o ni bylo dobře postaráno?

  • Můžete využít tzv. odlehčovací služby v Sociálně odlehčovacím centru, kde bude o vaše příbuzné po dobu nezbytně nutnou postaráno (nejdéle po dobu 3 měsíců). Zajišťuje Pečovatelské centrum, Kamenická 40, SOC .

Pečuji o osobu blízkou, nyní jsem si sehnal(a) brigádu na 1 měsíc a potřebovala bych zajistit péči přes den.

Pečuji o osobu blízkou, která je na invalidním vozíku, vozím ji k lékaři, na úřady, do lázní apod., a do stávajícího auta se mi vozík nevejde.

  • Váš rodič či příbuzný si může požádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Vyřizuje Úřad práce, oddělení příspěvku na péči a oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

Pečuji o osobu blízkou, kterou jsem si vzala z léčebny pro dlouhodobě nemocné. Vyžaduje 24 hodinou moji péči. Na co všechno mám prosím nárok?

  • Po propuštění nemocného do domácího prostředí si zažádejte o příspěvek na péči nebo o jeho zvýšení. Žádost se podává na úřadu práce, dle trvalého bydliště nemocného. (odkaz)
  • V případě potřeby pomoci či rady můžete vyhledat sociální pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Ú MČ Praha 7, která vám poskytne potřebné sociální poradenství – na co máte jako pečující osoba nárok.
  • Pokud je nemocný inkontinentní, vyžádejte si od obvodního lékaře poukaz na inkontinenční pomůcky – vložky nebo pleny (hradí zdravotní pojišťovna).
  • Pokud má nemocný problémy s chůzí, můžete si vyžádat u rehabilitačního lékaře, neurologa nebo ortopeda poukaz na kompenzační pomůcky, které hradí zdravotní pojišťovna; jedná se o berle, chodítka, nástavec na WC, apod.
  • Obvodní lékař může nemocnému předepsat domácí zdravotní péči (dojíždí domů k nemocnému: provádí převazy, aplikuje injekce, zajišťuje krevní odběry apod.), domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, např. Galium.
  • V případě potřeby pomoci s péčí se obraťte na pečovatelskou službu. Tato služba vám je schopna nakoupit, dovézt oběd, pomůže s úklidem, vypere prádlo, pomůže s hygienou nemocného, apod. Pečovatelská služba je zpoplatněna a lze ji hradit z příspěvku na péči.
  • Existuje také možnost zajistit bezpečí vašeho blízkého prostřednictvím tísňové péče, kterou zajišťuje organizace Život 90 (tel.: 222 333 546, zajemciosluzby@zivot90.cz), ve spolupráci s MČ Praha 7.

 

 

Prázdninový provoz poradny pro seniory a pečující

 

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Zelinková Naděžda Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. 133
tel. +420220144097
ZelinkovaN@Praha7.cz