Jestliže doma pečujete o svého blízkého a potřebujete poradit či pomoci, připravili jsme pro vás zdarma specializované kurzy péče o seniory a děti s hendikepem nebo individuální konzultace v poradně pro pečující. Bližší informace naleznete níže. Také nás můžete navštívit na oddělení sociální práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. FORMULÁŘ: Databáze neformálních pečujících na Praze 7 – souhlas se zpracováním osobních údajů – vyplněné formuláře můžete zaslat na email SormovaM@Praha7.cz , nebo odevzdat do podatelny ÚMČ Praha 7. 


1) Vyřiďte blízkému Příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu a průkaz ZTP (vyřízení trvá až 3/4 roku) na Úřadu práce. Žádost je možné podat na jakémkoliv pražském pracovišti. Není tedy nutné podávat žádost na městské části, kde má blízká osoba, o kterou pečujete, trvalé bydliště. Jednotlivé ÚP si dokumenty předávají, ale pro klienta je rychlejší podat žádost v místě trvalého bydliště. 

Úřad práce Praha 7
Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7
Telefon: 950 178 632, 950 178 626, 950 178 149 , 950 178 634, 950 178 632, https://portal.mpsv.cz/web/upcr-pha/kop/praha-8/orgstr, oddíl: Oddělení PnP a dávek OZP (S07). 

Vyřízení můžete provést i vy s plnou mocí pečované osoby. UP se řídí zákonem 500/2006 Sb., správní řád, § 33. Plná moc nemusí být ověřená, ale musí být konkrétně na dané správní řízení s konkrétními úkony (podání, doručování písemností, seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, podaní námitky, podání odvolání, apod.). Pokud si klient není jistý jakou plnou moc by měl použít, UP mu poskytne informace.

2) Zařiďte pečovatelskou službu nebo osobní asistenci (společnost, obědy, úklid, hygiena, doprovod k lékaři… ), pokud blízká osoba nebydlí s vámi nebo chodíte do práce a nemůžete ji nechávat samotnou.

Pečovatelská služba zajišťuje úkony v předem dohodnutém časovém úseku v domácnosti nebo sociálním zařízení.

Pečovatelské centrum Prahy 7
Adresa: Heřmanova 1, Praha 7
Telefon: 220 874 601
www.pecovatelskecentrum.cz

Farní charita Holešovice
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 737 414 047
www.charitap7.cz

Osobní asistence je schopna zajistit péči o klienta v nepravidelných časech i mimo domov a sociální zařízení a je k dispozici v průběhu celého dne.

AS Hewer
Adresa: Černokostelecká 2020/20, Praha 10
Telefon: 274 781 341
www.osobniasistent.cz

Maltézská pomoc
Adresa: Lázeňská 2, Praha 1
Telefon: 257 534 935
www.osobni-asistence.cz

Službu osobní asistence mohou v některých případech doplnit dobrovolníci. Přicházejí do domu osamělých seniorů a dělají jim společnost.

Maltézská pomoc
Adresa: Lázeňská 2, Praha 1
Telefon: : 733 142 096
www.osobni-asistence.cz

Život 90
Adresa: Karoliny Světlé 18, Praha 1
Tel: 222 333 564
www.zivot90.cz

Některé organizace také zajišťují autodopravu – vyzvednou doma, doprovodí do auta, odvezou, doprovodí až do čekárny, pak mohou vyzvednout a doprovodit zase zpátky:

Půjčovna 3P Praha, z.s. 
Adresa: Wuchterlova 11, Praha 6
Telefon: 724 654  07
www.kpss5.cz

AS Hewer
Adresa: Černokostelecká 2020/20, Praha 10
Telefon: 274 781 341
www.osobniasistent.cz

Societa o.p.s.
Adresa: Malešická 2679/49, Praha 10
Telefon: 778 007 858
www.societa.cz

HANDICAP TRANSPORT
Adresa: Karlínské nám. 12, Praha 8
Telefon: 602 267 040
www.handicap-transport.cz přeprava zdravotně postižených osob ZTP/P a ZTP

Pohoda transport
Adresa: Družstevní 951, Hostivice
Tel: 774 888 085
www.pohodatransport.cz

3) Zvažte možnost umístění vašeho blízkého přes den v denním stacionáři, kde se o něj postarají a kde probíhají i různé aktivizační programy

Denní stacionář Pečovatelské centrum Prahy 7
Adresa: Tusarova 42, Praha 7
Telefon: 220 580 295
www.pecovatelskecentrum.cz

4) Zvažte terénní zdravotní službu, která může provádět úkony doma (převazování ran, odběr krve…) a poskytuje kompenzační pomůcky na přechodnou dobu zdarma. Služby lze předepsat praktickým lékařem na pojišťovnu.

Farní charita Holešovice
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 605 939 087
www.charitap7.cz

Galium – domácí péče s.r.o.
Adresa: Bubenská 21, Praha 7
Telefon: 266 712 312
www.galium.cz

Home Care Promedica, s.r.o.
Adresa: Pod Višňovkou 1661/37, Praha 4
Telefon: 234 034 010

5) a/ Pokud můžete a chcete pečovat doma, je dobré připravit se na vše, s čím se můžete setkat.

Poradna pro pečující P7
Adresa: Informační centrum Prahy 7, Milady Horákové 2, Praha 7
Otevírací doba: středy 9:00-11:00

Některé organizace pořádají různé kurzy, kde vás naučí správně vyměňovat obvazy, ošetřovat proleženiny, manipulovat s imobilní osobou a poradí vám, jak to zvládnout v psychicky dobré kondici. Mnoho informací se dozvíte také z jejich webových stránek. Najdete zde i videonávody apod.

Pečuj doma www.pecujdoma.cz

Jak pečovat o stárnoucí rodiče www.peceosverodice.cz

Telefonické linky pro pečující (zdarma):
Diakonie ČCE
Telefon: 800 915 915

Elpida
Telefon: 800 200 007

Pokud se potřebujete vypovídat nebo poradit, můžete se stát členem skupin určených pečujícím osobám na sociálních sítích a konzultovat svou situaci s dalšími pečujícími.
Např. FB stránka Péče o stárnoucí rodiče. Nebo si můžete založit vlastní skupinu a pozvat tam své známé, kteří také o někoho pečují. Také se můžete účastnit setkání svépomocných skupin ve vašem okolí nebo nějakou založit.

b/ Podejte žádost do domova pro seniory, pokud nemůžete nebo nechcete pečovat doma (čekací lhůta je mnohdy několik let, pokud jde rodina na prohlídku a zajímá se o průběh –  dřívější vyřízení, také pomáhá Příspěvek na péči, ten si nechává DPS celý, z důchodu ponechává 15%) – ideálně v blízkosti rodiny kvůli návštěvám

Registr poskytovatelů sociálních služeb www.iregistr.mpsv.cz

6) Zajistěte úpravu domácího prostředí tak, aby bylo bezpečné a minimalizovalo riziko zranění a umožnilo co největší samostatnost blízké osoby a zajistit vhodné kompenzační pomůcky (mnoho z nich lze předepsat, do doby schválení revizním lékařem je možné zapůjčit zdarma).

Poradna ergoterapie P7
Adresa: Informační centrum Prahy 7, Milady Horákové 2, Praha 7
Otevírací doba: čtvrtky 14:00-16:00

Fond kompenzačních pomůcek P7
Adresa: Informační centrum Prahy 7, Milady Horákové 2, Praha 7
Výdejní doba: úterky 10:00-12:00
Telefon: 777 482 466
Kontaktní osoba: Michaela Šormová

7) Zvažte možnost senior telefonu s SOS tlačítkem, které umí zavolat nastavenému kontaktu a poslat lokalizační SMS (např. Aligator – www.aligator.cz)

8) Zvažte tísňovou péči Areíon provozovanou Život 90 ve spolupráci s MČ – po stisknutí tlačítka na „hodinkách“ spojí s operátorem, přijedou s klíči nebo spojí s rodinou či záchrankou

Život 90
Adresa: Karoliny Světlé 18, Praha 1
Tel: 222 333 564
www.zivot90.cz

MÚ P7 (vyřízení připojení k tísňové péči)
Adresa: Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
Tel: 739 409 031
Kancelář č. 144
Kontaktní osoba: Helena Brázová

9) Potřebujete-li si na čas od péče odpočinout a načerpat sílu nebo mít možnost odjet na víkend nebo na dovolenou, můžete využít odlehčovací služby. Ta je poskytována buď v domácnosti, nebo v pobytovém zařízení.

Sociálně odlehčovací centrum PCP7 pobytové zařízení
Adresa: Kamenická 622/46, Praha 7
Telefon: 233 376 005, 770 177 150
www.pecovatelskecentrum.cz

Farní charita Holešovice terénní služba
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 737 414 047+
www.charitap7.cz

10) a/ Pokud si přejete, aby blízká osoba zemřela v domácím prostředí a je ve vašich silách ji doprovodit, kontaktujte organizace poskytující terénní hospicovou péči hned, jak se dozvíte, že je blízká osoba pacientem v terminálním stadiu a byla by vhodná paliativní péče. Ne vždy je možné převzít blízkou osobu do péče okamžitě. Mějte připravenou lékařskou zprávu potvrzující ukončení léčby a doporučení paliativní péče.

Cesta domů
Adresa: Boleslavská 16, Praha 3
Telefon: 283 850 949
www.cestadomu.cz

Most k domovu
Adresa: K Vejvoďáku 1576, Praha 5
Telefon: 212 248 035
www.mostkdomovu.cz

b/ Pokud nemůžete nebo nechcete pečovat doma, zjistěte možnost paliativní péče v Domově pro seniory ve spolupráci s terénní hospicovou péčí případně začněte zjišťovat hospice www.hospice.cz


Chcete-li být informováni o akcích pro pečující nebo byste měli zájem o účast ve svépomocné skupině pro pečující na území Prahy 7, případně nám byli ochotni poskytnout o sobě a o osobě, o kterou se staráte základní informace, abychom získali přehled o potřebách pečujících na území MČ P7, můžete se zaregistrovat do naší databáze pečujících na této stránce viz. formulář výše.

Podněty na doplnění vhodných služeb a kontaktů do tohoto dokumentu můžete posílat na e-mail: SormovaM@Praha7.cz nebo telefonicky na čísle 777 482 466.

Kontaktní osoba: koordinátorka seniorské politiky P7, Michaela Šormová

Postupné kroky pro pečující o blízkou osobu z Prahy 7 ke stažení zde

Otevíráme pro vás poradnu pro pečující a poradnu ergoterapie.

Poradna je zdarma. 

KDE: Informační centrum MČ Praha 7, Milady Horákové

KDY: Od 15.5.2018

Poradna pro pečující                     Středa 10-12 hodin

Poradna ergoterapie                     Čtvrtek 14-16 hodin 

Poradna pro pečující – možnost individuálních konzultací pro osoby, které pečují o své blízké v důsledku nemoci, zdravotního postižení či stáří:

·         kdo mi může v pečování pomoci

·         kde hledat psychickou podporu

·         jak si uzpůsobit život

·         na co vše mám jako pečující nárok

Ergoterapeutické poradenství a hodnocení domácího prostředí – poradíme lidem se zdravotním omezením a jejich blízkým:

• jak být co nejvíce soběstační (jak zvládnout oblékání, pohyb po bytě, hygienu),
• jaké vhodné aktivity a cvičení zvolit,
• jaké vybrat kompenzační pomůcky a možnosti jejich získání
• jak si uzpůsobit byt, aby se v něm dobře a bezpečně žilo (jak snížit riziko pádu, úrazu apod.).

Individuální konzultace v informačním centru, domácí návštěvy možné objednávat na tel. 739 553 133 nebo emailu socialnipomoc@praha7.cz.


Pečuji o osobu blízkou, zůstal(a) jsem bez zaměstnání a nemám dostatek finančních prostředků:

  • Váš rodič nebo příbuzný si může podat žádost o příspěvek na péči (můžete podat za maminku na základě plné moci, která nemusí být notářsky ověřená). Výše příspěvku se odvíjí od rozsahu závislosti na péči jiné osoby (I. – IV. stupeň). Žádost se podává u Úřadu práce, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7.

Pečuji o osobu blízkou, jedu na 14 dní do lázní, kam ji mohu umístit, aby o ni bylo dobře postaráno?

  • Můžete využít tzv. odlehčovací služby v Sociálně odlehčovacím centru, kde bude o vaše příbuzné po dobu nezbytně nutnou postaráno (nejdéle po dobu 3 měsíců). Zajišťuje Pečovatelské centrum, Kamenická 40, SOC .

Pečuji o osobu blízkou, nyní jsem si sehnal(a) brigádu na 1 měsíc a potřebovala bych zajistit péči přes den.

Pečuji o osobu blízkou, která je na invalidním vozíku, vozím ji k lékaři, na úřady, do lázní apod., a do stávajícího auta se mi vozík nevejde.

  • Váš rodič či příbuzný si může požádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Vyřizuje Úřad práce, oddělení příspěvku na péči a oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, Na Maninách 7.

Pečuji o osobu blízkou, kterou jsem si vzala z léčebny pro dlouhodobě nemocné. Vyžaduje 24 hodinou moji péči. Na co všechno mám prosím nárok?

  • Po propuštění nemocného do domácího prostředí si zažádejte o příspěvek na péči nebo o jeho zvýšení. Žádost se podává na úřadu práce, dle trvalého bydliště nemocného. (odkaz)
  • V případě potřeby pomoci či rady můžete vyhledat sociální pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Ú MČ Praha 7, která vám poskytne potřebné sociální poradenství – na co máte jako pečující osoba nárok.
  • Pokud je nemocný inkontinentní, vyžádejte si od obvodního lékaře poukaz na inkontinenční pomůcky – vložky nebo pleny (hradí zdravotní pojišťovna).
  • Pokud má nemocný problémy s chůzí, můžete si vyžádat u rehabilitačního lékaře, neurologa nebo ortopeda poukaz na kompenzační pomůcky, které hradí zdravotní pojišťovna; jedná se o berle, chodítka, nástavec na WC, apod.
  • Obvodní lékař může nemocnému předepsat domácí zdravotní péči (dojíždí domů k nemocnému: provádí převazy, aplikuje injekce, zajišťuje krevní odběry apod.), domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, např. Galium.
  • V případě potřeby pomoci s péčí se obraťte na pečovatelskou službu. Tato služba vám je schopna nakoupit, dovézt oběd, pomůže s úklidem, vypere prádlo, pomůže s hygienou nemocného, apod. Pečovatelská služba je zpoplatněna a lze ji hradit z příspěvku na péči.
  • Existuje také možnost zajistit bezpečí vašeho blízkého prostřednictvím tísňové péče, kterou zajišťuje organizace Život 90 (tel.: 222 333 546, zajemciosluzby@zivot90.cz), ve spolupráci s MČ Praha 7. 

Spousta z nás intenzivně pečuje o členy rodiny nebo lidi ze svého okolí. O partnera, rodiče, sourozence, děti, ale i kamarády nebo sousedy. Někdy za nimi dojíždíme do jejich domácnosti, nebo je navštěvujeme v domově pro seniory, doprovázíme je k lékaři, zajišťujeme jim úklid a nákupy, chodíme za nimi do nemocnice.

Čím se stává člověk závislejší na naší pomoci, tím náročnější pro nás péče je. Ukrajujeme ze svého volného času, často jsme nuceni přizpůsobit si práci, mnohdy opouštíme povolání úplně. Nakonec pečujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, 365 dní v roce, často ve společné domácnosti.

Kromě starostí o zdraví blízkého člověka se přidává únava, díky zanedbávání sebe sama i vlastní zdravotní obtíže, mnohdy řešíme složité vztahy s dalšími členy rodiny. Okolí občas naše rozhodnutí pečovat doma nechápe. To vše nám může způsobovat úzkosti, pocit naprostého vyčerpání, nedostatku kontaktu s dalšími lidmi a neporozumění. V takovou chvíli je dobré vědět, kam si přijít pro povzbuzení, pochopení a podporu. Proto se v Praze 7 otevírá Svépomocná skupina pro pečující.

Setkání budou probíhat vždy poslední středu v měsíci. Není potřeba se nikam registrovat, jednoduše přijďte na čaj nebo kávu a na kus řeči. Poznáte další pečující, můžete se podělit o své zkušenosti, sdílet informace o dobrých lékařích nebo službách a odložit část svých starostí. Časem možná poznáte i nové přátele. Na setkání bude přítomen i terapeut.

KDE: Denní stacionář Pečovatelského centra Prahy 7, Tusarova 42, Praha 7
KDY: vždy poslední středu v měsíci od 17.30 do 19.30 hodin
termíny: 27. 3, 24. 4., 29. 5., 26. 6., 31. 7, 28. 8., 25. 9., 30. 10., 27. 11. a 18. 12.

Svépomocná skupina – leták ke stažení


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Zelinková Naděžda, Bc.

vedoucí oddělení
dveře č. 133
tel. +420220144097
gsm. +420739553133
ZelinkovaN@Praha7.cz

Facebooková skupina – Pečující o dlouhodobě nemocné Praha 7