Databáze neformálních pečujících v Praze 7


Účast v této databázi je zcela dobrovolná.

Pokud se pro účast rozhodnete, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:

Jméno, adresa, věk, kontakt v podobě e-mailu nebo telefonního čísla, vztah k pečované osobě, důvod potřeby péče.

Budeme je uchovávat jen na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat. Pak odstraníme Vaše jméno, adresu a kontakt a anonymně budeme mít jen Váš vztah k pečované osobě, důvod potřeby péče a věk.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je získání informací o neformálních pečujících v Praze 7 v závislosti na jejich věku, potřebách pečované osoby a vztahu k ní pro potřeby MČ Prahy 7 k vytvoření adekvátní podpory neformálních pečujících a k vytvoření databáze kontaktů za účelem informování neformálních pečujících o připravovaných akcích s tématikou pečování.

Při zpracování těchto osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Na základě zvláštních zákonných podmínek by k těmto údajům mohly mít přístup policie a soudy, eventuálně Úřad na ochranu osobních údajů.

Máte právo:

  • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů a to podáním písemné žádosti ke správci (viz níže)
  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí jejich kopie
  • na opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo ne- úplné
  • výmaz svých osobních údajů, jsou-li zpracovávány bez platného právního titulu
  • podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že zpracování osobních údajů porušuje právní předpisy

Vaše údaje budeme zpracovávat jeden měsíc po ukončení ankety, aby se s podklady výsledků ankety mohlo seznámit nejbližší zasedání zastupitelstva anebo do odvolání souhlasu.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech na vlastním serveru.

Správcem Vašich osobních údajů bude:

  • Úřad MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

Vyřizuje:

  • Michaela Šormová, koordinátorka seniorské politiky, tel: 777 482 466, e-mail: SormovaM@Praha7.cz

*
*
*
*
*
*
*

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@praha7.cz