Abyste mohli pečovat o svého blízkého a zachovali si při tom své duševní i tělesné zdraví, je dobré rozvrhnout péči mezi více lidí. Ne vždy je to však možné a tak existují organizace, které tyto služby poskytují. Na úhradu těchto služeb je určen Příspěvek na péči. 

Postupné kroky pro pečující o blízkou osobu z Prahy 7 ke stažení také zde


ÚŘADY

1) Vyřiďte blízkému Příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu a průkaz ZTP
(vyřízení trvá až 3/4 roku) na Úřadu práce. Žádost je možné podat na jakémkoliv pražském pracovišti. Není tedy nutné podávat žádost na městské části, kde má blízká osoba, o kterou pečujete, trvalé bydliště. Jednotlivé ÚP si dokumenty předávají, ale pro klienta je rychlejší podat žádost v místě trvalého bydliště. Vyřízení můžete provést i vy s plnou mocí pečované osoby. ÚP se řídí zákonem 500/2006 Sb., správní řád, § 33. Plná moc nemusí být ověřena, ale musí být konkrétně na dané správní řízení s konkrétními úkony (podání, doručování písemností, seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, podání námitky, podání odvolání, apod.). Pokud si klient není jistý jakou plnou moc by měl použít, ÚP mu poskytne informace.

Formulář žádosti naleznete zde: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci

k žádosti je třeba přiložit formulář o poskytovateli pomoci (rodinný příslušník, soused, kamarád, poskytovatel pečovatelské služby…) – www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-poskytovateli-pomoci#obsah

Úřad práce Praha 7
Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7
Telefon: 950 178 632, 950 178 626, 950 178 149 , 950 178 634, 950 178 632, portal.mpsv.cz/web/upcr-pha/kop/praha-8/orgstr, oddíl: Oddělení PnP a dávek OZP (S07). 

PÉČE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ – ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

2) Na dobu, kdy jste v práci, staráte se o děti, nebo si potřebujete odpočinout a nejste schopni pečovat o vašeho blízkého, je možné sjednat pečovatelskou službu nebo osobní asistenci. 

Pečovatelské centrum Prahy 7
Adresa: Heřmanova 1, Praha 7
Telefon: 220 874 601
www.pecovatelskecentrum.cz

Farní charita Holešovice
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 737 414 047
www.charitap7.cz

AS Hewer
Adresa: Černokostelecká 2020/20, Praha 10
Telefon: 274 781 341
www.osobniasistent.cz

Maltézská pomoc
Adresa: Lázeňská 2, Praha 1
Telefon: 257 534 935
www.osobni-asistence.cz

KDP Ezra
Adresa: Izraelská 712/1, Praha 3
Telefon: 272 738 332
www.kehilaprag.cz

A Doma
Adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
Telefon: 733 194 952
www.adoma-os.cz

SPOLEČNOST

Službu osobní asistence mohou v některých případech doplnit dobrovolníci. Přicházejí do domu osamělých seniorů a dělají jim společnost.

Život 90
Adresa: Karoliny Světlé 18, Praha 1
Tel: 222 333 564
www.zivot90.cz

Maltézská pomoc
Adresa: Lázeňská 2, Praha 1
Telefon: 733 142 096
www.osobni-asistence.cz

Krása pomoci
Adresa: Londýnská 258/24, Praha 2
Telefon: 725 692 170
www.krasapomoci.cz

Elpida
Adresa: Jankovcova 8b, Praha 7
Telefon: 773 332 301
www.elpida.cz

Na Praze 7 fungují také sousedské spolky, ve kterých je možné poptat nezištnou pomoc z okolí. Možná žije poblíž někdo, kdo za vaším blízkým jednou týdně rád přijde si s ním popovídat. Kontakt na koordinátory spolků i s mapou, která vám poradí, na koho se obrátit nebo se můžete obrátit na hlavní koordinátorku sousedských spolků, která vás propojí. Kontakt: Michaela Šormová, tel: 777 482 466, e-mail: SormovaM@Praha7.cz

3) Zvažte možnost umístění vašeho blízkého přes den v denním stacionáři, kde probíhají i různé aktivizační programy. Umí to i s lidmi nemocnými Alzheimerovou chorobou. Vy mezitím můžete do práce nebo zařizovat jiné potřebné věci a můžete být v klidu, že je o vašeho blízkého dobře postaráno a není doma sám.

Denní stacionář PCP7
Adresa: Tusarova 42, Praha 7
Telefon: 220 580 295
www.pecovatelskecentrum.cz

Centrum Seňorina
Adresa: Na Poříčí 36, Praha 1
Telefon: 604 708 11, 245 008 409
www.centrum-senorina.cz

Denní stacionář Sanatorium Topas
Adresa: Korunní 111, Praha 3
Telefon: 774 119 183
www.sanatorium-topas.cz

PŘEPRAVA

4) Domluvte asistovanou autodopravu, pokud potřebujete blízkého  dopravit k lékaři, nemáte čas to udělat sami a váš blízký je schopen běžného převozu. Řidič vyzvedne blízkého doma, doprovodí ho do auta, odveze, doprovodí až do čekárny, pak jej může zase vyzvednout a doprovodit  zpátky. Službu je však potřeba objednat s větším časovým předstihem několika dnů či týdnů. 

3P  
Adresa: Wuchterlova 11, Praha 6
Telefon: 724 654  07
www.kpss5.cz

AS Hewer
Adresa: Černokostelecká 2020/20, Praha 10
Telefon: 216 216 444
www.osobniasistent.cz

Societa o.p.s.
Adresa: Malešická 2679/49, Praha 10
Telefon: 778 007 858
www.societa.cz

HANDICAP TRANSPORT
Adresa: Karlínské nám. 12, Praha 8
Telefon: 602 267 040
www.handicap-transport.cz přeprava zdravotně postižených osob ZTP/P a ZTP

Pohoda transport
Adresa: Družstevní 951, Hostivice
Tel: 774 888 085
www.pohodatransport.cz

Objednejte blízkému soukromou sanitku, pokud je váš blízký ležící a potřebuje převoz na lůžku, který ale není nutný urgentní. Pokud je na tento převoz vypsán poukaz praktickým lékařem nebo specialistou, ke kterému je váš blízký objednán, přepravu hradí zdravotní pojišťovna.

ATLAS dopravní zdravotní služba v.o.s.
Adresa: Tusarova 53, Praha 7
Telefon: 220 878 540

AMBULANCE MEDITRANS s.r.o.
Adresa: Modřanská 307/98, Praha 4
Telefon: 12 412

PRAGOMEDIKA s.r.o.
Adresa: Ke Kašně 100/4, Praha 4
Telefon: 272 700 727

ProCare Medical s.r.o.
Adresa: Orlická 2176/9, Praha 3
Telefon: 271 720 314, 271 720 315, 603 240 772

ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ DOMA

5) kontaktujte terénní zdravotní službu, která může provádět úkony doma (převazování ran, odběr krve…), pokud je to předpoklad k tomu, aby se vaše blízká osoba vrátila domů z nemocnice co nejdříve. Služby lze předepsat praktickým lékařem až na 3 měsíce nebo specialistou při propouštění z nemocnice na 14 dní. Hrazeno ze zdravotního pojištění.

Farní charita Holešovice
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 605 939 087
www.charitap7.cz

Galium – domácí péče s.r.o.
Adresa: Bubenská 21, Praha 7
Telefon: 266 712 312
www.galium.cz

Home Care Promedica, s.r.o.
Adresa: Pod Višňovkou 1661/37, Praha 4
Telefon: 234 034 010
www.hcare.cz

LUSI, s.r.o.
Adresa: U Staré školy 114/4, Praha 1
Telefon: 775 160 744
www.lusi.cz

ProCare Medical, s.r.o.
Adresa: Orlická 2176/9, Praha 3
Telefon: 739 559 566
www.procare.cz

Po úrazu, cévní mozkové příhodě nebo i jen delším čase stráveném na lůžku je vhodné objednat domácí fyzioterapii. Člověk tak může rehabilitovat ve svém domácím prostředí a nemusí kvůli tomu zůstávat v nemocnici. 

ProCare Medical, s.r.o.
Adresa: Orlická 2176/9, Praha 3
Telefon: 739 559 566
www.procare.cz

PODPORA OD OSTATNÍCH

6) a/ Pokud můžete a chcete pečovat doma, je dobré připravit se na vše, s čím se můžete setkat.

Poradna pro pečující – zajišťuje Pečuj doma – Diakonie
Adresa: Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, Praha 7
Otevírací doba: středy 9:00-11:00
Telefon: 730 195 346
Kontaktní osoba: Ivana Kotrčová

Poradna Starám se a pracuji
sociální, zdravotní, právní a finanční poradenství pro pečující
Adresa: V Tůních 11, Praha 2
Tel: 607 919 028
chat pro pečující každý čtvrtek 15:00-17:00 na webu
www.staramseapracuji.cz

Některé organizace pořádají různé kurzy, kde vás naučí správně vyměňovat obvazy, ošetřovat proleženiny, manipulovat s imobilní osobou a poradí vám, jak to zvládnout v psychicky dobré kondici. Mnoho informací se dozvíte také z jejich webových stránek. Najdete zde i videonávody apod.

Pečuj doma www.pecujdoma.cz
Dva životy www.adoma-os.cz/projekt-dva-zivoty-praha/
Jak pečovat o stárnoucí rodiče www.peceosverodice.cz
Pečující osoby, jak na to www.pecujicijaknato.cz
Pečovat a žít pecovatazit.cz

Telefonické linky pro pečující (zdarma):

Diakonie ČCE 
Telefon: 800 915 915

Elpida 
Telefon: 800 200 007

Pokud se potřebujete vypovídat nebo poradit, na území Prahy 7 funguje Svépomocná skupina, která se schází každou poslední středu v měsíci v příjemných prostorách denního stacionáře PCP7, Tusarova 42, P7, nyní probíhají pouze online setkávání. Setkání je vždy od 17:30 do 19:30 a můžete přijít bez předchozí rezervace. Nemusíte se bát davu cizích lidí, setkání jsou komorní a sdílené informace se nikam dál nevynášejí. 

Nebo se můžete  stát členem skupin určených pečujícím osobám na sociálních sítích a konzultovat svou situaci s dalšími pečujícími.

Pro pečující z Prahy 7 nebo pečující o člověka z Prahy 7 je určena  FB skupina Pečujeme o dlouhodobě nemocné Praha 7.

Na FB stránce Péče o stárnoucí rodiče se můžete spojit s pečujícími z celé ČR. Nebo si můžete založit vlastní skupinu a pozvat tam své známé, kteří také o někoho pečují. 

Když jste v situaci, kdy pečujete o svého blízkého a zároveň potřebujete chodit do práce, můžou vám s rozvržením času na práci a péči pomoci nějaké organizace, které jsou na to přímo zaměřeny.

Spiralis – seberozvojové programy
Tel: 734 156 585
E-mail: spiralis@spiralis-os.cz
web: www.spiralis-os.cz

Starám se a pracuji – poradna
Tel: 607 919 028
E-mail: poradna@byznysprospolecnost.cz
web: www.staramseapracuji.cz

 

b/ Podejte žádost do domova pro seniory, pokud nemůžete nebo nechcete pečovat doma (čekací lhůta je mnohdy několik let, pokud jde rodina na prohlídku a zajímá se o průběh –  dřívější vyřízení, také pomáhá Příspěvek na péči, ten si nechává DPS celý, z důchodu ponechává 15%) – ideálně v blízkosti rodiny kvůli návštěvám

Registr poskytovatelů sociálních služeb iregistr.mpsv.cz

Pokud váš blízký trpí Alzheimerovou chorobou, nebo nějakou formou psychického onemocnění, je třeba hledat Domov se zvláštním režimem. Najdete ho pod stejným odkazem po nastavení filtru. 

BEZPEČÍ

7) Zajistěte úpravu domácího prostředí tak, aby bylo bezpečné a minimalizovalo riziko zranění a umožnilo co největší samostatnost blízké osoby a zajistěte vhodné kompenzační pomůcky (mnoho z nich lze předepsat, do doby schválení revizním lékařem je možné zapůjčit zdarma z Fondu kompenzačních pomůcek P7).

Poradna ergoterapie P7
poradenství ohledně výběru správných pomůcek, hodnocení domácího prostředí – po předchozí domluvě přijde až do bytu pečované osoby
Tel: 775 901 107
Kontaktní osoba: Doubravka Koubková

Fond kompenzačních pomůcek P7
Adresa: Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, Praha 7
Otevírací doba: úterý a čtvrtek 8:00-12:00
výdej pomůcek po telefonické domluvě
Telefon: 777 482 466
Kontaktní osoba: Michaela Šormová

Půjčovna 3P
Adresa: Wuchterlova 11, Praha 6
Telefon: 224 323 433
www.kpss5.cz

Půjčovna Polámaný mraveneček
Adresa: Rybná 11, Praha 1
Telefon: 224 819 360, 777 709 193
www.zdravotnicke-potreby-a-pomucky.cz/pujcovna-pomucek.html

Půjčovna DMA
Adresa: Na Slupi 2103/2C
Telefon: 261 222 150
www.dmapraha.cz/pujcovna-kompenzacnich-pomucek_k501

Půjčovna AVZ servis
Adresa: Koněvova 1271/101, Praha 3,( vchod z ul. Pražačka 1)
Telefon: 737 342 974, 775 633 031
www.avzservis.cz/produkty-pujcovna-kompenzacnich-pomucek-detail-8

8) Zvažte možnost senior mobilního telefonu s SOS tlačítkem, které umí zavolat na vámi nastavené telefonní číslo či rychlou záchrannou službu a poslat lokalizační SMS, kde se osoba s telefonem aktuálně nachází. Také může vydávat houkavý zvuk, kterým přivolá pozornost okolí. Na trhu je již mnoho modelů od různých firem, které jsou cenově dostupné (900,- až 1.500,-Kč). Stačí se poptávat po senior telefonu 

9) Zvažte zřízení tísňové péče – po stisknutí tlačítka na „náramku“ nebo na přívěsku dojde ke spojení s operátorem, který po rozhovoru s vaší blízkou osobou vyhodnotí situaci a buď přijedou s klíči nebo se spojí s rodinou či rychlou záchrannou službou. V bytě lze také nainstalovat čidlo pohybu, které v nepřítomnosti pohybu vyšle upozornění operátorovi a ten opět zjišťuje, co se stalo. Pro pohyb venku existují zase chytré hodinky.V současné době přispívá MČ Praha 7 na nákup zařízení  polovinou ceny (max.5.000,-Kč). Více informací na stránce věnované Tísňové péči nebo kontaktujte Petru Olivu Novotnou na tel: 603 372 135. 

Život 90
Adresa: Karoliny Světlé 18, Praha 1
Telefon: 222 333 546
E-mail: tisnovapece@zivot90.cz
web: www.zivot90.cz/cs/asistence/tisnova-pece

Chytrá péče
Adresa: Opatovická 1314/9, 110 00 Praha 1
Telefon: 800 124 111
E-mail: moje@chytrapece.cz
web: www.chytrapece.cz

Anděl na drátě
Adresa: Karlovo náměstí 84, Náchod
Telefon: 800 555 655
E-mail: info@andelnadrate.cz
web: www.andelnadrate.cz

Náš slunovrat
Adresa: Rozárčina 1480/7, Praha 4
Telefon: 228 224 923
web: www.nas-slunovrat.cz

Anděl strážný
Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha 2
Telefon: 800 603 030
E-mail: poptavka@andelstrazny.eu
web: www.andelstrazny.eu

Život plus
Adresa: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
Tel: 327 532 900
E-mail: operator@zivotplus.cz
web: www.zivotplus.cz

VÁŠ ODPOČINEK

10) Potřebujete-li si na čas od péče odpočinout a načerpat sílu nebo mít možnost odjet na víkend nebo na dovolenou, můžete využít odlehčovací služby. Ta je poskytována buď v domácnosti, nebo v pobytovém zařízení. Službu je třeba domluvit s větším časovým předstihem, především letní termíny a termíny kolem svátků bývají hodně obsazené.

Sociálně odlehčovací centrum PCP7 pobytové zařízení
Adresa: Kamenická 622/46, Praha 7
Telefon: 233 376 005, 770 177 150
www.pecovatelskecentrum.cz

Centrum Seňorina – pobytové zařízení pro lidi s demencí
Adresa: Na Poříčí 36, Praha 1
Telefon: 604 708 111 nebo 245 008 409
www.centrum-senorina.cz

Farní charita Holešovice terénní služba
Adresa: Dukelských hrdinů 16, Praha 7
Telefon: 266 710 712, 737 414 047+
www.charitap7.cz

UMÍRÁNÍ

11) a/ Pokud si přejete, aby blízká osoba zemřela v domácím prostředí a je ve vašich silách ji doprovodit, kontaktujte organizace poskytující terénní hospicovou péči hned, jak se dozvíte, že je blízká osoba pacientem v terminálním stadiu a byla by vhodná paliativní péče. Ne vždy je možné převzít blízkou osobu do péče okamžitě. Mějte připravenou lékařskou zprávu potvrzující ukončení léčby a doporučení paliativní péče.

Cesta domů
Adresa: Boleslavská 16, Praha 3
Telefon: 283 850 949
www.cestadomu.cz

Most k domovu
Adresa: K Vejvoďáku 1576, Praha 5
Telefon: 212 248 035
www.mostkdomovu.cz

b/ Pokud nemůžete nebo nechcete pečovat doma, zjistěte možnost paliativní péče v Domově pro seniory ve spolupráci s terénní hospicovou péčí případně začněte zjišťovat hospice www.hospice.cz


Chcete-li být informováni o akcích pro pečující nebo byste měli zájem o účast ve svépomocné skupině pro pečující na území Prahy 7, případně nám byli ochotni poskytnout o sobě a o osobě, o kterou se staráte základní informace, abychom získali přehled o potřebách pečujících na území MČ P7, můžete se zaregistrovat do naší databáze pečujících na této stránce viz. formulář výše.

Podněty na doplnění vhodných služeb a kontaktů do tohoto dokumentu můžete posílat na email: SormovaM@Praha7.cz nebo telefonicky na čísle 777 482 466.

Šormová Michaela

koordinátorka seniorské politiky a sousedských spolků
dveře 2.08
gsm. +420777482466
SormovaM@Praha7.cz