archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V pondělí 2. března 2020 zažila Praha 7 historický okamžik. Po 135 letech ukončila období provizorií a pronájmů a otevřela vlastní reprezentativní radnici. Kompletní realizace projektu, včetně mezinárodní architektonické soutěže, zabrala pouhé čtyři roky, samotná stavba probíhala 27 měsíců. To je v českých podmínkách naprosto výjimečná rychlost. Plně funkční nová radnice, která stála třetinu původně plánovaného megalomanského projektu, je nyní v provozu na adrese U Průhonu 38/1338.

„Na začátku cesty k nové radnici bylo občanské referendum, které jsme zorganizovali s kolegy a přáteli. Štvalo nás, že naši političtí předchůdci chtěli postavit megalomanský projekt za jeden a půl miliardy korun. V referendu jsme se zavázali, že kompletní náklady na radnici se vším všudy nepřesáhnou hranici 500 milionů a že její podobu určí architektonická soutěž. Dnes máme splněno,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Referendu za nepředraženou radnici se bývalé vedení městské části v čele s ODS bránilo a proběhlo až na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Mezi hlavní iniciátory referenda patřil Jan Čižinský a další současní radní a zastupitelé. Naštvání obyvatel Prahy 7 vedlo k tomu, že na radnici ve volbách poslali právě organizátory referenda. Po vítězství v roce 2014 nové vedení zahájilo proces výběru radnice. Na základě veřejné soutěže v listopadu 2015 zastupitelstvo rozhodlo o nákupu staré administrativní budovy za 89 mil. Kč bez daně. Vklad vlastnického práva proběhl v únoru 2016. V první polovině téhož roku proběhla mezinárodní architektonická soutěž. Zvítězilo v ní studio Atelier bod architekti. V soutěži na zhotovitele stavby uspělo konsorcium firem Metrostav – Geosan. Rekonstrukce objektu odstartovala v listopadu 2017 a probíhala 27 měsíců.

Náklady na stavební práce vyšly na 241 mil. Kč bez DPH.  Celkem tak náklady na budovu bez daně dosáhly 362 milionů Kč, a to včetně úpravy vnitřních dispozic, vybavení vestavným nábytkem a veškerou technologií. Oproti tomu původní záměr zněl na 1,6 miliardy korun bez daně pouze na stavbu jako takovou, další desítky, a možná stovky milionů by stálo dokončení vnitřních dispozic a vybavení.

Nová radnice Prahy 7 má symbolicky sedm administrativních pater s celkovou podlahovou výměrou 5.500 m2. V budově je 202 pracovních míst a zasedací místnosti pro 230 lidí. Do nové budovy se přestěhovaly veškeré agendy, které dosud sídlily na nábř. Kpt. Jaroše. Vzhledem k tomu, že v ulici U Průhonu 11 (jen 2 minuty pěšky od nové radnice) byla již dříve umístěna agenda přestupků, zůstane zde a lidé si budou moci vše vyřídit v jedné ulici bez nutnosti cestovat po Sedmičce. Vedení městské části zároveň posílilo fungování infocentra v ul. Milady Horákové 2, kde si občané nově mohou vyřídit také parkovací oprávnění.  

„Do finančního limitu referenda jsme se vešli s velkou rezervou a jsme na zhruba třetině nákladů původního šíleného projektu. Navíc mají lidé z Prahy 7 krásnou radnici. Díky mezinárodní architektonické soutěži jsme mohli vybírat z návrhů od 70 studií z celého světa. To je v rámci Prahy velký úspěch a potvrzení, že architektonická soutěž na veřejnou budovu může skončit úspěšnou realizací a ne blamáží, jako tomu bohužel v minulosti často bylo,“ doplnil starosta Jan Čižinský.

Nejvýraznějším prvkem budovy je fasáda z neomítnutých cihel s hluboko zasazenými okny, která odkazuje k industriálnímu původu Holešovic. Nejen symbolický, ale doslova sousedský vztah k lokalitě mají hodiny umístěné na nejvyšším bodě fasády. Dodala je rodinná hodinářská společnost L. Hainz, která sídlí prakticky za rohem v Tusarově ulici. Již sedm generací se stará o stovky věžních hodin v celé republice, včetně hodin na nedávno zrekonstruované Vodárenské věži na Letné

„Radnici jsme v porovnání s jinými srovnatelnými projekty v Praze pořídili za krátkou dobu a velmi příznivou cenu. Obzvláště uvážíme-li, že šlo o kompletní přestavbu. Budovu jsme kupovali s vědomím, že technologie z počátku 90. let jsou odžité, jak provozně, tak morálně, a také nároky na energetiku budov se výrazně zpřísnily. Z budovy zůstal v podstatě jen skelet, a také ten se musel významně upravit, čímž jsme významně zlepšili statiku budovy. Přesunuli jsme také centrální schodiště a propojili přízemí a první patro otevřením vnitřního atria. Tím jsme vytvořili příjemnou přepážkovou halu pro nejvíce navštěvované agendy úřadu, jako je výdej dokladů, podatelna, CzechPoint či živnostenský úřad,“ řekl místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka, který měl projekt nové radnice na starosti.

Radnice je maximálně otevřená sousedům. Je vybavena podzemním multifunkčním sálem pro 100 osob, který městská část vedle zasedání zastupitelstva využije také pro další akce. V přízemí v přepážkové hale si lidé mohou dát kávu a drobné občerstvení, prosklená zasedací síň na střeše nabízí výhled na celé Holešovice a bude otevřená třeba pro vítání dětí či malé svatby. Před hlavním vchodem lidé najdou z ulice přístupnou elektronickou úřední desku, uvnitř radnice nechybí pítka či toalety s přebalovacími pulty. Šeď staré budovy vystřídaly pestré barvy. Každé patro má své barevné odlišení, které lidem pomůže v orientaci. 

„Chtěli jsme, aby radnice působila neokázale, svěže a moderně. Vytvořili jsme místo, kde se lidé mohou cítit příjemně a hned pochopit, že radnice Prahy 7 patří jim a je tu pro ně, na rozdíl od některých jiných státních úřadů, které zamrzly v období Rakousko-Uherska,“ uvedl Pavel Zelenka.

 


Jak šel čas s radnicí Prahy 7


1884
Na sklonku roku 1884 se obec Holešovice-Bubny připojila k Praze a stala se sedmou pražskou částí. Do 2. sv. války fungovala v Praze 7 tzv. magistrátní expozitura (od roku 1922 magistrátní úřadovna), která vykonávala zejména státní správu v přenesené působnosti (řešila především agendu živnostenskou, daňovou, pohřební apod.). Sídlila nejprve v dnes již neexistující budově v Nádražní ulici (dnes ul. Železničářů), ve druhé polovině 30. let pak v budově Elektrických podniků (Bubenská 1).

1945
V letech 1945 – 46 byly pro účely národního výboru postaveny dřevěné domky zvané Dřevák na pozemku nad Parkhotelem (dnes OC Letná).

1946-1993
Radnice sídlí v Dřeváku do roku 1993, kdy se stěhuje do budovy Generálního finančního ředitelství na nábř. Kpt. Jaroše.

2005
Rada vedená ODS (starosta Tomáš Dub) pronajímá pozemek ve vlastnictví městské části vhodný pro stavbu radnice nad Parkhotelem na výstavbu obchodního centra Palác Stromovka

2008-2012
Vznikají plány na koupi různých budov nebo podnikatelských záměrů za účelem výstavby radnice a dalších komerčních ploch. Za posudky na jednotlivé projekty je postupně vyplaceno 14,5 milionu Kč. Nejblíže k realizaci se dostává projekt nákupu administrativních budov v Argentinské x Jateční známý pod názvem Art Gen za 1,6 mld. Kč. Proti tomuto záměru se zvedá občanský odpor a vzniká petice za vypsání referenda za nepředraženou radnici.

2013
Leden – uspořádáno závazné referendum o výstavbě nepředražené radnice, ve kterém rozhodli občané o omezení rozpočtu na pořízení budovy radnice na 500 mil. vč DPH.

2014
Listopad – koalice vítězných kandidátek Praha 7 sobě / PRO 7 přebírá úřad sídlící v budově Generálního finančního ředitelství MF, nábř. Kpt. Jaroše 1000 s nájemní smlouvou platnou do konce roku 2015.

2015
Duben – prodloužena nájemní smlouva v budově GFŘ do konce roku 2019

Říjen – 23. 10. vyhlášena veřejná soutěž na koupi vhodné kancelářské budovy v Praze 7

Listopad – rozhodnutí Zastupitelstva o koupi budovy U Průhonu 38

2016
Únor – zapsání budovy do majetku MČ Praha 7; vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže na novou podobu budoucího sídla úřadu

Květen – vyhlášení výsledků architektonické soutěže (přihlášeno 70 návrhů z 18 zemí): vítězem se stalo studio Atelier bod architekti, s. r. o.

Srpen – zahájení projektových prací vítězem soutěže

2017
Duben – vydáno stavební povolení

Červen – vyhlášena veřejná nadlimitní zakázka na stavbu nové radnice (odevzdány 4 platné nabídky)

Září – vybrán dodavatel sdružení Geosan/Metrostav

Listopad – zahájena stavba s termínem dokončení prosinec 2018

2018
Únor – po odstrojení skeletu je nalezeno odlišné provedení nosného systému, než uvádí projekt, a je nutná změna technologie zpevnění skeletu

Září – podepsán dodatek na prodloužení doby výstavby v důsledku nepředpokládaných okolností; nový termín dokončení stanoven na říjen/listopad 2019

2019
Leden – září – probíhá výstavba dle nově schváleného harmonogramu
Říjen – prosince – dokončování interiérů

2020
Leden – 9. 1. budova zkolaudována

Únor – 5. 2. budova převzata investorem

 

Popis stavby

Obestavěný prostor budovy 19 604 m3

Celková hrubá podlažní plocha 5447 m2

Celková užitná plocha místností 4635 m2

Počet kancelářských míst 202

Počet míst v zasedacích místnostech 230

 

Rozpočet


Pozemek s původní budovou stál 89 mil. Kč bez daně z převodu nemovitosti

Náklady na rekonstrukci 241 mil. Kč bez DPH, pokryto bez využití úvěru

Projektanti, stavební dozor, vedení projektu a architektonická soutěž – 21 mil. Kč bez DPH

Vestavěný nábytek – 10 mil. Kč bez DPH

Celkový účet za novou radnici činí 362 milionů Kč bez DPH