Praha 7 nakupuje od roku 2016 plyn a elektřinu za výhodnější ceny v aukcích na komoditní burze. V návaznosti na vyhlášení stavu klimatické nouze rada městské části schválila v úterý 4. 6. záměr uplatnit u nákupu energií záruky původu z obnovitelných zdrojů.

Energie z obnovitelných zdrojů chce městská část nakupovat pro novou radnici a další budovy ve správě městské části, společnosti 7U s. r. o. a příspěvkových organizací Prahy 7, které poskytují veřejné služby, jako jsou školy a školky, Pečovatelské centrum, Poliklinika Prahy 7, Lékařský dům aj.  

Mezi obnovitelné zdroje energie se počítá především energie větru, slunečního záření, vody či geotermální energie a energie biomasy. Zvyšování podílu využití obnovitelných zdrojů energie napomáhá k ochraně životního prostředí především díky snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek.

Záměr bude v pondělí 17. 6. předložen k finálnímu schválení Zastupitelstvu MČ Praha 7.