archivní článek, informace již nemusí být aktuální

„Vážení podnikatelé a živnostníci! Chceme vás ujistit, že sledujeme vývoj ekonomického dopadu přijatých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Uvědomujeme si, jaký mají současná omezení, na která jste se nemohli předem připravit, zásadní dopad na vaše podnikání u nás V Praze 7.  Připravili jsme pro vás přehled pomoci a podpory, které můžete v současné době využít. Děkujeme také všem, kteří v současné době pomáháte. Je vás hodně a moc si toho vážíme. Společně to zvládneme!“

Jan Čižinský, starosta Prahy 7 

„Vážení podnikatelé a živnostníci v nájmu městské části! Jsme připraveni řešit s vámi vaši obtížnou situaci. Chceme společně najít cestu, která vaše podnikání a Vás osobně neohrozí na existenci. Neboť kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá, tak jsme již v polovině března schválili možnost odkladu plateb nájemného, včetně záloh na služby, za měsíce březen – červen, až do konce roku. Držte se. Nejste v tom sami!“

Kamil Vavřince Mareš, místostarosta Prahy 7

Odklad nájemného

Pokud se vlivem opatření souvisejících s pandemií COVID-19 dostanete do potíží ohrožující vaši činnost, máte možnost využít odklad plateb nájemného za měsíce březen – červen, až do konce roku. Toto opatření se týká nájemců nebytových prostor v majetku MČ Praha 7 a OSVČ v bytech městské části, kteří se vlivem aktuální situace nemohou věnovat svému podnikání. Nechceme vás v současné situaci zatěžovat nadměrnou agendou. V případě nájmů nebytových prostor určených k podnikání proto nemusíte činit nic. Pokud nájem v příslušné době neuhradíte, posune se vám splatnost automaticky až do konce letošního kalendářního roku. Oznámení o tom, že se chystáte této nabídky využít, však samozřejmě uvítáme. V případě, že jste OSVČ a máte pronajatý byt od MČ Praha 7, prosíme, abyste nám zaslali kopii svého živnostenského listu, popřípadě alespoň vaše IČO. V ostatních případech se na nás obracejte s žádostmi o individuální řešení. Prosíme, využívejte této pomoci jen v opravdu nutných případech. Váš odpovědný přístup umožní delší a účinnější pomoc těm, kteří ji potřebují nejvíce.  

Se všemi vašimi dotazy a žádostmi k nájmům se prosím obracejte na e-mail: novotnab@praha7.cz, popřípadě na tel.: 734 680 241.


Ošetřovné pro OSVČ

Přinášíme vám aktuální přehled, jak žádat o ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné, platný od 1. 4. 2020.

Informace o výši příspěvku, podmínkách jeho udělení a postupu podání žádosti najdete i v našem článku Ošetřovné pro OSVČ.


Vzdálené podání na živnostenský úřad

V souvislosti s opatřeními, které vyhlásila vláda České republiky, od 16. 3. 2020 zdejší živnostenský odbor pracuje v omezeném režimu. Převážnou většinu podání vůči živnostenskému úřadu lze však učinit písemně či elektronicky a není nutný osobní styk. Prosíme Vás, abyste vzhledem k mimořádným okolnostem této možnosti využívali.

Níže uvádíme několik základních informací a samozřejmě vám budeme rádi osobně nápomocni.

Jak si vyřídím agendu živnostenského úřadu vzdáleně

Zde naleznete podrobné návody na Oznámení o přerušení provozování živnosti Oznámení o pokračování v provozování živnosti.

Další obecné informace

 • Ohlášení živnosti, žádost o koncesi  a oznámení změn živnostenskému úřadu můžete učinit elektronicky, máte-li datovou schránku či zaručený elektronický podpis. K tomuto účelu je možné využít elektronické podání na stránkách www.rzp.cz.
 • Nemáte-li datovou schránku nebo elektronický podpis, vzhledem k současné situaci Vám doporučujeme využít formuláře zveřejněné na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro změny údajů je určen formulář „Změnový list“, pro ohlášení nové živnosti či žádost o koncesi je nutné vyplnit „Jednotný registrační formulář“.
 • Upozorňujeme však, že pro vázané a koncesované živnosti je nutné prokázat odbornou způsobilost a podání učiněné v písemné formě není možné předat na finanční úřad.
 • datová schránka Městské části Praha 7 –  r44b2x7
 • adresa živnostenského úřadu – Městská část Praha 7, Úřad městské části, Odbor živnostenský, U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 – Holešovice
 • další informace živnostenského odboru naleznete zde

Veškeré písemnosti připravené k vyzvednutí budou podnikatelům doručovány prostřednictvím datových schránek nebo poskytovatele poštovních služeb.

Děkujeme Vám za pochopení.


Často kladené otázky – Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc (stránky Ministerstva financí)

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů


Pomoc od Magistrátu hl. m. Prahy

Podpora pro podnikatele postižené protikoronavirovými opatřeními

Odpuštění poplatků a nájemného za předzahrádky a uliční prodej


Přehled dosud schválené státní pomoci pro podnikatele a živnostníky

Aktualizované informace najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Balíček opatření na podporu dopravy – Dopravcům nákladní kamionové dopravy odloží platby za mýto i silniční daň. Také se posílí investice do dopravní infrastruktury a pomoci by se měli dočkat i pendleři cestující mezi Českem a Slovenskem či Polskem. Podrobnosti ZDE
 • Liberační balíček, kterým se podnikatelům promíjí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty, posunuje termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, promíjí daň z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně, řeší příslušenství silniční daně aj. Podrobnosti ZDE. stav: 31. 3. 2020 většina schválena, v legislativním procesu zpětné uplatnění daňové ztráty, leták se základními informacemi
 • Tzv. kurzarbeit, tedy finanční kompenzace pro zaměstnavatele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Podrobnosti ZDE.
 • Pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Díky ní bude možné například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování. Podrobnosti ZDE.
 • Bezúročné půjčky Úvěr COVID I s ročním odkladem splátek. MPO je připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Žádat o ně bylo možné od 16. března, alokace je 5 miliard Kč. Podrobnosti ZDE.
 • Program COVID II. Ještě víc reaguje na potřeby firem a živnostníků. OSVČ i malým a středním podnikům bude ČMZRB ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Podpořeno by tak mohlo být více než sedm tisíc projektů v souhrnné hodnotě okolo dvaceti miliard korun. Podrobnosti ZDE.
 • „Ošetřovné“ pro OSVČ. Tedy dotace ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho bude MPO. Podrobnosti ZDE. Podmínky dotační výzvy a související on-line žádost na www.mpo.cz/osetrovneosvc.  
 • Přímá podpora OSVČ. Jde o podpůrné opatření pro OSVČ, díky kterému ti, kteří byli současnou pandemií a souvisejícími opatřeními vlády zasaženi nejvíce, získají přímou podporu ve výši 25 000 Kč měsíčně. Mimořádný titul se bude vyplácet na základě žádosti doručené Finanční správě, a to až do odvolání nouzového stavu. Podrobnosti ZDE
 • Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv. Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi. Podrobnosti ZDE.
 • Programy Technologie COVID 19 a Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Podporují výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Podrobnosti ZDE.
 • Bezplatné individuální exportní poradenství. Poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa z agentury CzechTrade. A to jak přes českou centrálu v Praze, tak i v zahraničních kancelářích. Podrobnosti ZDE.
 • Bankovní produkty ČEB. Předexportní financování, úvěry, odkup pohledávky či záruční produkty na uvolnění cashflow. Služby českým firmám od České exportní banky (ČEB) ve spolupráci s Exportní a garanční pojišťovací společností (EGAP). Podrobnosti ZDE.
 • Propojování firemních nabídek státu či firem navzájem. Platformu www.spojujemecesko.cz, kde lze nabídnout produkty a služby státu nebo dalším společnostem a také poptávat pomoc od ostatních, spustila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Podrobnosti ZDE.
 • Více financí na Program rozvoje venkova. Peníze mají pomoci řešit krizovou situaci podnikatelů v zemědělství, potravinářství a lesnictví s cílem zajistit potravinovou soběstačnost obyvatel ČR a navýšit výrobní kapacity potravinářského průmyslu. Na tyto účely se z vládní rozpočtové rezervy uvolní celkem 3,3 miliardy korun.
 • Více financí pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Rozpočet fondu, který podporuje zemědělce a lesníky, se posílí o jednu miliardu korun. To mimo jiné umožní akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů, uvolnit nebo snížit zástavy peněžních vkladů či souhlasit s odkladem splátek jistiny poskytnutých úvěrů. Podrobnosti ZDE.

Změna právních předpisů, která znamená další pomoc podnikatelům a živnostníkům, zahrnuje: 

 • Novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Podrobnosti ZDEstav: 25. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR
 • Legislativu k sociálnímu zabezpečení, kterou se osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti ZDEstav: 26. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 
 • Novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou mají být živnostníkům odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění. stav: 26. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 
 • Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu – v něm vláda navrhuje odložit spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití. stav: 26. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 
 • Prováděcí zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 – vláda v něm navrhuje dříve zmiňovanou jednorázovou finanční pomoc OSVČ ve výši 25 000 korun. stav: 31. 3. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 
 • Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu – má zmírnit dopady pandemie na účastníky soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby. stav: 31. 3. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 

Zdroj: MPO