Informace o aktuálních opatřeních a pomoci živnostníkům a podnikatelům najdete ZDE.

Za podnikatele je považován každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Živnostenské podnikání je podmnožinou podnikání, které je obecně vymezeno v občanském zákoníku – to zahrnuje více typů podnikatelských činností než jen živnostenské podnikání. Živnostenský zákon je obecnou právní normou pro všechny podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona. Některé činnosti však živnostmi nejsou – jsou z režimu živnostenského zákona vyloučeny – a zpravidla je úprava podnikání v těchto činnostech regulována jiným právním předpisem (např. herec, spisovatel, hudebník, znalec, tlumočník, zemědělec, lékař, advokát, notář, činnost bank). Na začátku každého živnostenského podnikání je třeba zajít na kterýkoli živnostenský úřad a zaregistrovat se. 


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
na základě on-line objednávky
placeholder

Blaháková Monika, Mgr.

vedoucí odboru
dveře č. 1.02
tel. +420220144160
gsm. +420732557975
BlahakovaM@Praha7.cz
dveře 1.02