Za podnikatele je považován každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Živnostenské podnikání je podmnožinou podnikání, které je obecně vymezeno v občanském zákoníku – to zahrnuje více typů podnikatelských činností než jen živnostenské podnikání. Živnostenský zákon je obecnou právní normou pro všechny podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona. Některé činnosti však živnostmi nejsou – jsou z režimu živnostenského zákona vyloučeny – a zpravidla je úprava podnikání v těchto činnostech regulována jiným právním předpisem (např. herec, spisovatel, hudebník, znalec, tlumočník, zemědělec, lékař, advokát, notář, činnost bank). Na začátku každého živnostenského podnikání je třeba zajít na kterýkoli živnostenský úřad a zaregistrovat se. 


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání

V úředních dnech je poslední klient odbaven dopoledne v 11.45 hodin a odpoledne v 17.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

placeholder

Blaháková Monika, Mgr.

vedoucí odboru
dveře 1.02
tel. +420220144160
gsm. +420732557975
BlahakovaM@Praha7.cz