Veškeré informace o programech pro podnikatele souvisejících s pandemií COVID-19, včetně kontaktů a poradenství, najdete na stránkách MPO.

Za podnikatele je považován každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Živnostenské podnikání je podmnožinou podnikání, které je obecně vymezeno v občanském zákoníku – to zahrnuje více typů podnikatelských činností než jen živnostenské podnikání. Živnostenský zákon je obecnou právní normou pro všechny podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona. Některé činnosti však živnostmi nejsou – jsou z režimu živnostenského zákona vyloučeny – a zpravidla je úprava podnikání v těchto činnostech regulována jiným právním předpisem (např. herec, spisovatel, hudebník, znalec, tlumočník, zemědělec, lékař, advokát, notář, činnost bank). Na začátku každého živnostenského podnikání je třeba zajít na kterýkoli živnostenský úřad a zaregistrovat se. 

Výzva podnikatelům: Nezapomeňte se přihlásit do programu MPO COVID – Nájemné 2

Živnostenský odbor upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci. Více informací ZDE.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Blaháková Monika, Mgr.

vedoucí odboru
dveře 1.02
tel. +420220144160
gsm. +420732557975
BlahakovaM@Praha7.cz