Pro podnikání v zemědělství sice není třeba živnostenské oprávnění, ale je nutné se zaregistrovat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností (žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Podnikání probíhá na základě tzv. „Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele“.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání

V úředních dnech je poslední klient odbaven dopoledne v 11.45 hodin a odpoledne v 17.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

placeholder

Blaháková Monika, Mgr.

vedoucí odboru
dveře 1.02
tel. +420220144160
gsm. +420732557975
BlahakovaM@Praha7.cz