Pro podnikání v zemědělství sice není třeba živnostenské oprávnění, ale je nutné se zaregistrovat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností (žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Podnikání probíhá na základě tzv. „Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele“.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání
placeholder

Blaháková Monika, Mgr.

vedoucí odboru
dveře 1.02
tel. +420220144160
gsm. +420732557975
BlahakovaM@Praha7.cz