Při podnikání využijete i řadu informací, které poskytují jiné instituce než Úřad MČ Praha 7. Přinášíme vám proto důležité odkazy, které vám pomohou se zorientovat v dané problematice.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
na základě on-line objednávky

Machálková Marie, Bc.

asistentka
dveře č. 1.04
tel. +420220144073
gsm. +420733618601
machalkovam@praha7.cz
dveře 1.04

Živnostenské podnikání:

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Živnostenský rejstřík
Adresář živnostenských úřadů
Oficiální portál pro podnikání a export
Česká správa sociálního zabezpečení
Portál finanční správy
Kontakty na zdravotní pojišťovny
Magistrát hlavního města Prahy
Portál justice
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Ministerstvo pro místní rozvoj
Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky
Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR
Databáze udělených akreditací
Národní soustava kvalifikací

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání
Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
Uznávání zahraničního vzdělání
Jednotný registrační formulář  

Zemědělské podnikání:

Evidence zemědělského podnikatele