Pokud se rozhodnete živnostensky podnikat, je vstup do podnikání spojen s jistou nutnou administrativou. Ohlášení živnosti, žádost o koncesi či oznámení změn vyžaduje znalost živnostenského zákona a souvisejících právních předpisů. To, jaké dokumenty je potřeba k úkonu doložit, záleží vždy na konkrétní situaci. Doporučujeme vám proto navštívit náš živnostenský odbor osobně. Naši referenti vám nejen poradí, ale na místě za vás vyplní i příslušné formuláře a projednají s vámi případnou registraci u správce daně, oznámení na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu či oznámení vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení příslušnému Úřadu práce ČR. Zároveň přímo uhradíte správní poplatek, který můžete zaplatit v hotovosti nebo kartou. Veškeré žádosti a oznámení lze však provést u kteréhokoliv živnostenského úřadu.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání

V úředních dnech je poslední klient odbaven dopoledne v 11.45 hodin a odpoledne v 17.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Machálková Marie, Bc.

asistentka
dveře 1.04
tel. +420220144073
MachalkovaM@Praha7.cz

PORTÁL ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ

Aktuální informace o postupech potřebných pro zahájení, výkon nebo ukončení podnikání dle živnostenského zákona najdete na Portálu živnostenského podnikání spravovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Webový portál poskytuje nejen konkrétní informace, návody a formuláře, ale také možnost přímo prostřednictvím webové aplikace vyplnit a odeslat elektronické podání vybranému živnostenskému úřadu.


VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU


JAK

  • Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 7 naleznete v 1. patře budovy, příjem klientů probíhá v kancelářích č.  1.10 – 1.14 (pracoviště 12 až 17).

  • Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní příslušný formulář v elektronické podobě přímo na místě. 

  • V úředních hodinách je funkční vyvolávací zařízení, na kterém si navolíte tlačítko požadované služby.

  • Lze využít možnosti objednat se online na konkrétní den a hodinu.

  • Podání lze učinit také v elektronické podobě, pokud máte zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis. Pro vyplnění příslušného formuláře v elektronické podobě doporučujeme využít k tomu zřízenou aplikaci pro tvorbu elektronických podání dostupnou na Portálu živnostenského podnikání.

  • Dále je možno podání podat na příslušných formulářích osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do podatelny Úřadu městské části Praha 7, nebo podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT (za zvýšený poplatek).

  • Registrační a jiné oznamovací povinnosti spojené s živnostenským podnikáním je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (Centrálním registračním místě).

POMOCNÉ FORMULÁŘE