V rámci projektu kreativní čtvrti Art District 7 nabízí sedmá městská část mladým umělcům startovací ateliéry za zvýhodněné nájemné. Projekt je určen pro studenty nebo čerstvé absolventy uměleckých škol (do pěti let od studia), kteří v rámci výběrového řízení na pronájem představí svůj záměr zapojení do kulturního života v Praze 7. Termíny hodnocení podaných nabídek zveřejňuje Kulturní komise


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor majetku

pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
středa
8.00 – 12.00
13.30 – 17.00

Aktuálně vyhlášená soutěž

 

ZÁMĚR SOUTĚŽE  č. 810 – startovací ateliéry v rámci podpory začínajících umělců ART DISTRICT 7

Získat do nájmu startovací ateliér je možné prostřednictvím výběrového řízení, které Praha 7 vyhlašuje v případě, že se uvolní vhodné nebytové prostory.

 

Do výběrového řízení se může zapojit

 •  student umělecké vysoké školy (bakalářské, magisterské či doktorské studium) nacházející se na území MČ Praha 7
 •  občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 studující uměleckou vysokou školu (v Česku či v zahraničí)
 •  absolvent umělecké vysoké školy nacházející se na území MČ Praha 7 do pěti let od absolutoria
 •  občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 – absolvent umělecké vysoké školy (v Česku či v zahraničí) do pěti let od absolutoria

 

Povinné náležitosti přihlášky

 1. Vyplněný formulář žádosti vč. souhlasu s uveřejněním jména a příjmení
 2. Životopis žadatele a ukázky tvorby
 3. Potvrzení o studiu [statut studenta v době podání přihlášky, dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. a) a b)]
 4. Fotokopie diplomu [dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. c) a d)]
 5. Projekt užívání NBP na dobu 1-3 let (plán činnosti včetně plánovaných výstupů)
 6. Potvrzení o složení peněžní jistoty (kauce) – kopie útržku složenky nebo kopie potvrzení o vkladu na účet.
 7. U fyzické osoby nepodnikající – výpis z evidence obyvatel – výpis je možno nahradit kopií OP s podpisem a souhlasem s kopií, např. „Souhlasím s kopií OP, podpis.“

Podané přihlášky vyhodnotí Kulturní komise, která postoupí Radě ke schválení konkrétní návrhy na uzavření nájmu.