V rámci projektu kreativní čtvrti Art District 7 nabízí sedmá městská část mladým umělcům startovací ateliéry za zvýhodněné nájemné. Projekt je určen pro studenty nebo čerstvé absolventy uměleckých škol (do pěti let od studia), kteří v rámci výběrového řízení na pronájem představí svůj záměr zapojení do kulturního života v Praze 7. Termíny hodnocení podaných nabídek zveřejňuje Kulturní komise.  


Soutěž o startovací ateliéry

Aktuálně pro Vás připravujeme vyhlášení soutěže o 3 startovací ateliéry pro začínající umělce, které se uvolní na konci roku 2020. Zveřejnění vyhlášení soutěže plánujeme na začátek roku 2021. 

K dispozici budou ateliéry na adresách Korunovační 2 (46,50 m², v 6.NP), Vinařská 1 (23.30 m², v 1.PP) a Komunardů 12 (31.20 m², v 2.NP).

Sledujte prosím průběžně tuto stránku.

 


ZÁMĚR SOUTĚŽE  č. 810 – startovací ateliéry v rámci podpory začínajících umělců ART DISTRICT 7

Získat do nájmu startovací ateliér je možné prostřednictvím výběrového řízení, které Praha 7 vyhlašuje v případě, že se uvolní vhodné nebytové prostory.

 

Do výběrového řízení se může zapojit

 •  student umělecké vysoké školy (bakalářské, magisterské či doktorské studium) nacházející se na území MČ Praha 7
 •  občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 studující uměleckou vysokou školu (v Česku či v zahraničí)
 •  absolvent umělecké vysoké školy nacházející se na území MČ Praha 7 do pěti let od absolutoria
 •  občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 – absolvent umělecké vysoké školy (v Česku či v zahraničí) do pěti let od absolutoria

 

Povinné náležitosti přihlášky

 1. Vyplněný formulář žádosti vč. souhlasu s uveřejněním jména a příjmení
 2. Životopis žadatele a ukázky tvorby
 3. Potvrzení o studiu [statut studenta v době podání přihlášky, dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. a) a b)]
 4. Fotokopie diplomu [dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. c) a d)]
 5. Projekt užívání NBP na dobu 1-3 let (plán činnosti včetně plánovaných výstupů)
 6. Potvrzení o složení peněžní jistoty (kauce) – kopie útržku složenky nebo kopie potvrzení o vkladu na účet.
 7. U fyzické osoby nepodnikající – výpis z evidence obyvatel – výpis je možno nahradit kopií OP s podpisem a souhlasem s kopií, např. „Souhlasím s kopií OP, podpis.“

Podané přihlášky vyhodnotí Kulturní komise, která postoupí Radě ke schválení konkrétní návrhy na uzavření nájmu.

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře č. 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz