V rámci projektu kreativní čtvrti Art District 7 nabízí sedmá městská část mladým umělcům startovací ateliéry za zvýhodněné nájemné. Projekt je určen pro studenty nebo čerstvé absolventy uměleckých škol (do pěti let od studia), kteří v rámci výběrového řízení na pronájem představí svůj záměr zapojení do kulturního života v Praze 7. Termíny hodnocení podaných nabídek zveřejňuje Kulturní komise


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor majetku

pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
středa
8.00 – 12.00
13.30 – 17.00

Získat do nájmu startovací ateliér je možné prostřednictvím výběrového řízení, které Praha 7 vyhlašuje v případě, že se uvolní vhodné nebytové prostory.

Do výběrového řízení se může zapojit

 •  student umělecké vysoké školy (bakalářské, magisterské či doktorské studium) nacházející se na území MČ Praha 7
 •  občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 studující uměleckou vysokou školu (v Česku či v zahraničí)
 •  absolvent umělecké vysoké školy nacházející se na území MČ Praha 7 do pěti let od absolutoria
 •  občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 – absolvent umělecké vysoké školy (v Česku či v zahraničí) do pěti let od absolutoria

Projekt je zaměřen na podporu všech druhů umění.

Nebytový prostor je nabízen primárně k užívání pro jednu osobu. V případě zájmu o užívání předmětu nájmu více osobami předloží každý zájemce vlastní žádost s projektem.

Povinné náležitosti přihlášky

 1. vyplněný formulář žádosti: Formulář – závazná nabídka
 2. životopis žadatele a ukázky tvorby
 3. potvrzení o studiu (statut studenta v době podání přihlášky, dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. a) a b)
 4. fotokopie diplomu (dokládají žadatelé s ukončeným studiem)
 5. projekt užívání NBP na dobu 1-3 let
 6. plán činnosti včetně plánovaných výstupů a způsobu financování nájemného a poplatků za služby
 7. potvrzení o složení peněžní jistoty (kauce) – kopie útržku složenky nebo kopie potvrzení o vkladu na účet.

Podané přihlášky vyhodnotí Kulturní komise, která postoupí Radě ke schválení konkrétní návrhy na uzavření nájmu.