V rámci projektu kreativní čtvrti Art District 7 nabízí sedmá městská část mladým umělcům startovací ateliéry za zvýhodněné nájemné. Projekt je určen pro studenty nebo čerstvé absolventy uměleckých škol (do pěti let od studia), kteří v rámci výběrového řízení na pronájem představí svůj záměr zapojení do kulturního života v Praze 7. Termíny hodnocení podaných nabídek zveřejňuje Kulturní komise.  


Soutěž v roce 2020

Aktuálně pro Vás připravujeme vyhlášení soutěže o 3 startovací ateliéry pro začínající umělce, které se uvolní na podzim letošního roku. Zveřejnění vyhlášení soutěže plánujeme na podzim letošního roku. Využití ateliérů pro vítěze soutěže bude následně možné od roku 2021.

K dispozici budou ateliéry na adresách Korunovační 2 (46,50 m², v 6.NP), Vinařská 1 (23.30 m², v 1.PP) a Komunardů 12 (31.20 m², v 2.NP).

Sledujte prosím průběžně tuto stránku.

 


ZÁMĚR SOUTĚŽE  č. 810 – startovací ateliéry v rámci podpory začínajících umělců ART DISTRICT 7

Získat do nájmu startovací ateliér je možné prostřednictvím výběrového řízení, které Praha 7 vyhlašuje v případě, že se uvolní vhodné nebytové prostory.

 

Do výběrového řízení se může zapojit

 •  student umělecké vysoké školy (bakalářské, magisterské či doktorské studium) nacházející se na území MČ Praha 7
 •  občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 studující uměleckou vysokou školu (v Česku či v zahraničí)
 •  absolvent umělecké vysoké školy nacházející se na území MČ Praha 7 do pěti let od absolutoria
 •  občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 – absolvent umělecké vysoké školy (v Česku či v zahraničí) do pěti let od absolutoria

 

Povinné náležitosti přihlášky

 1. Vyplněný formulář žádosti vč. souhlasu s uveřejněním jména a příjmení
 2. Životopis žadatele a ukázky tvorby
 3. Potvrzení o studiu [statut studenta v době podání přihlášky, dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. a) a b)]
 4. Fotokopie diplomu [dokládají žadatelé viz článek V odst. 1 písm. c) a d)]
 5. Projekt užívání NBP na dobu 1-3 let (plán činnosti včetně plánovaných výstupů)
 6. Potvrzení o složení peněžní jistoty (kauce) – kopie útržku složenky nebo kopie potvrzení o vkladu na účet.
 7. U fyzické osoby nepodnikající – výpis z evidence obyvatel – výpis je možno nahradit kopií OP s podpisem a souhlasem s kopií, např. „Souhlasím s kopií OP, podpis.“

Podané přihlášky vyhodnotí Kulturní komise, která postoupí Radě ke schválení konkrétní návrhy na uzavření nájmu.

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře č. 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz