Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Záměr soutěže č. 810 na pronájem NBP – startovacích ateliérů pro začínající umělce - č. 505/538, Fr. Křížka, jako ateliér na dobu určitou 3 letPředmět soutěže:

  • 810.1        pronájem nebytové jednotky č. 104a, o velikosti  13,20 m²
  • 810.2       pronájem nebytové jednotky č. 104b, o velikosti  15,50 m²
  • 810.3       pronájem nebytové jednotky č. 105,   o velikosti  15,50 m²
  • 810.4       pronájem nebytové jednotky č. 106a, o velikosti  15,50 m²
  • 810.5       pronájem nebytové jednotky č. 106b, o velikosti  15,10 m²

Forma soutěže: nabídky mohou uchazeči podávat na předepsaném formuláři pro projekt tzv. startovacích ateliérů v rámci Art District Praha 7 na podatelnu Úřadu MČ Praha 7, více informací na Startovací ateliéry, Přehled zveřejněných NBP – záměr soutěže pronájmu NBP, Pravidla pro startovací ateliéry.

Prohlídka: nutné domluvit telefonicky se správní firmou 7U s.r.o., na kontaktním telefonu: 725 726 862 – Alexandr Ljapin.

Kauce: uchazeči musí složit soutěžní kauci ve výši 3 000 Kč na účet č. 6015-2000870339/0800, variabilní symbol 5418810.

MČ Praha 7 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo soutěž kdykoliv bez udání důvodu zrušit. Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním nabídky.

Kontakt: pro informace ve věcech majetkových a smluvních se obracejte na Odbor majetku Úřadu MČ Praha 7, tel. č.: 220 144 213, 734 680 241, a ve věcech kulturních a soutěžních na Odbor kultury a sportu, tel. č.: 220 144 013, 732 410 734.

Podání přihlášky: přihlášky se podávají nejpozději dne 17.09.2018 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelnu ÚMČ Praha 7, v úředních hodinách podatelny, přízemí dv. č. 17, nábř. Kpt.
Jaroše 1000, Praha 7. Přihlášku lze též podat prostřednictvím datové schránky.

Hodnocení: hodnocení nabídek proběhne dne 03.10.2018 na veřejném jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7, v kanceláři dv. č. 221 nebo 273, 2. patro, ÚMČ Praha 7. Následně rozhodne Rada MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy.

Přílohy: schéma, fotogalerie

Prosíme uchazeče, aby se podrobně seznámili s podmínkami soutěže na výše uvedených internetových odkazech. V případě nesplnění podmínek soutěže nebude nabídka dále hodnocena a bude z posuzovaných nabídek vyřazena.