Jestliže máte zájem o pronájem nebytového prostoru, garáže nebo startovacího ateliéru pro mladé umělce, obracejte se na Odbor majetku Úřadu městské části Praha 7.


 

 


Formuláře ke stažení:

Žádost o snížení nájemného  – fyzická osoba / podnikající fyzická osoba

Žádost o snížení nájemného  – právnická osoba

Námitka ke zveřejněnému záměru – fyzická osoba
Námitka ke zveřejněnému záměru – právnická osoba
Žádost o souhlas s podnájmem pronajatého nebytového prostoru
Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v pronajatém prostoru
Obecná žádost (oznámení) – fyzická osoba / podnikající fyzická osoba
Obecná žádost (oznámení)  – právnická osoba
Obecná žádost (oznámení) od společenství vlastníků jednotek

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Novotná Barbora, Bc.

vedoucí oddělení pronájmů
dveře 4.09
tel. +420220144232
gsm. +420731283996
NovotnaB@Praha7.cz


7U s. r. o.

Komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou domů, bytů i nebytových prostor, které jsou v majetku Městské části Praha 7, zajišťuje společnost 7U s. r. o. V technické správě je obsažena kompletní péče o objekty ( stavební a instalatérské práce, zahradnické práce, deratizační služby, apod.), zajišťování všech revizí daných zákonem, okamžité odstranění veškerých poruch havarijní službou. V ekonomické oblasti je hlavní činností předpis nájemného pro nájemníky, inkaso plateb, roční vyúčtování služeb. Společnost 7U s. r. o. zajišťuje komplexní komunální úklid na celém území Městské části Praha 7.

Komunardů 46, tel.: 778 051 077, sprava@7usro.cz, www.7usro.cz