Jestliže máte zájem o pronájem nebytového prostoru, garáže nebo startovacího ateliéru pro mladé umělce, obracejte se na Odbor majetku Úřadu městské části Praha 7.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Novotná Barbora, Bc.

vedoucí oddělení pronájmů
dveře 4.09
tel. +420220144232
gsm. +420731283996
NovotnaB@Praha7.cz


FORMULÁŘE

Formulář žádosti / platnost 1. 3. 2024
Vzor dohody o ukončení / platnost 1. 3. 2024
Žádost o snížení nájemného – fyzická osoba / podnikající fyzická osoba
Žádost o snížení nájemného – právnická osoba
Námitka ke zveřejněnému záměru – fyzická osoba
Námitka ke zveřejněnému záměru – právnická osoba
Žádost o souhlas s podnájmem pronajatého nebytového prostoru
Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v pronajatém prostoru
Obecná žádost – oznámení


7U s. r. o.

Komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou domů, bytů i nebytových prostor, které jsou svěřené MČ Praha 7, zajišťuje správní firma 7U s.r.o. V technické správě je obsažena kompletní péče o objekty, zajišťování všech revizí daných zákonem i okamžité odstranění veškerých poruch havarijní službou. V ekonomické oblasti je hlavní činností předpis nájemného pro nájemníky, inkaso plateb a roční vyúčtování služeb.

Komunardů 46, předpis nájmu 778 051 077, technické oddělení 774 644 447, sprava@7usro.cz, http://www.7usro.cz, rozdělení techniků podle adres https://www.7usro.cz/spravovane-bytove-domy/.

Z důvodu zkvalitňování služeb byla zřízena nová e-mailová schránka stiznosti@7usro.cz, prostřednictvím které můžete psát svoje podněty a stížnosti, zejména v případě, kdy nejste spokojeni s chováním zaměstnanců správní firmy nebo s vyřízením Vaší záležitosti. Do předmětu zprávy, prosím, nezapomínejte uvádět číslo Vaší jednotky a adresu domu, aby správní firma byla schopna Váš požadavek kvalifikovaně vyřešit.