archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V září nás čekají volby do obecního zastupitelstva, což je vhodná příležitost připomenout si, co se od posledních komunálních voleb na Sedmičce událo. Připravili jsme tedy stručnou rekapitulaci toho, co pro občany Zastupitelstvo MČ Praha 7 v uplynulých čtyřech letech vykonalo.

Pro nás všechny

Od března 2020 funguje Úřad městské části Praha 7 na nové adrese U Průhonu 38. Budova nové radnice získala prestižní ocenění Národní cena za architekturu v kategorii renovace.

Opakovaně jsme získali ocenění v celostátních soutěžích Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům, Město pro byznys či Přívětivý úřad. V soutěži Přívětivý úřad jsme v roce 2021 zvítězili mezi všemi pražskými městskými částmi. V roce 2022 jsme získali ocenění Zlatý erb za nejlepší webové stránky.

Chytré komunikace Munipolis (dříve Mobilní rozhlas), která informuje o podstatném dění na Sedmičce, využívá již 15 215 občanů. Přihlaste se na www.praha7.munipolis.cz

Společně s TSK jsme vysázeli přes 100 nových stromů, evidujeme 1700 stromů v ulicích Sedmičky a staráme se nejen o obnovu těch stávajících, ale rovněž plánujeme další výsadbu.

Nové záhony najdete v parku u kostela sv. Antonína, v ulicích Čechova, Tusarova, U Akademie, na nábřeží Kpt. Jaroše, před dětským hřištěm Sedmikráska, na Vltavské a v Bubenské ulici. V ulici Stupkova a Jateční přibyly zelené pásy s trvalkovými záhony, obnoven byl také pás se záhony v ulici Kostelní.

Do veřejného prostoru instalujeme pítka a mlžítka.

V ulicích jsme umístili kontejnery na tuky a oleje z domácností. Zajistili jsme kontejnery na tříděný odpad do 290 domů. V případě zájmu o kontejner do domu pište na e-mail BatekT@praha7.cz.

V rámci monitorování kvality ovzduší jsme ve spolupráci s ČHMÚ umístili mobilní měřicí stanici u ul. Argentinská a ve spolupráci s ČVUT jsme instalovali 10 měřicích čidel u škol, školek a dětských hřišť.

Sedmička se dočkala nulové tolerance vůči hazardu. Na žádnou hernu již u nás nenarazíte.

Dokončili jsme rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ TGM na Ortenově náměstí, který slouží nejen škole, ale i veřejnosti.

Na Ortenově náměstí jsme otevřeli novou modulovou kavárnu s veřejnými toaletami.

Nová ulice v Holešovicích – Kouteckého – je pojmenována po zakladateli dětské onkologie v Československu MUDr. Josefu Kouteckém.

Inovativně pojatý dokument Strategie 2030 dává nahlédnout do blízké budoucnosti Sedmičky a představuje jednotlivé oblasti důležité pro kvalitní fungování městské části a spokojený život jejích obyvatel. Do jeho naplňování a aktualizací bude zapojena široká veřejnost – přihlásit se můžete na www.praha7.cz/strategie.


Pro seniory a potřebné

Pro seniory z Prahy 7 pořádáme řadu sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit, např. taneční odpoledne, počítačové a jazykové kurzy, komentované vlastivědné vycházky, plavby výletní lodí, historické přednášky, rehabilitační cvičení nebo cvičení jógy, plavání, pétanque, stolní tenis či nordic walking.

Klub seniorů Prahy 7 čítá již více než tisíc členů. Ti mohou kromě jiného díky dohodě s místními podnikateli čerpat na klubovou členskou kartu slevy v desítkách podniků na Sedmičce. Hlásit se do klubu můžete u Kristýny Philippové na tel. 603 574 459 nebo e-mailu philippovak@praha7.cz.

Ve dvou letech pandemie jsme zorganizovali, že děti z Prahy 7 poslaly místním 1328 seniorům vlastnoručně vyrobená přání k Vánocům.

Pečovatelské centrum Praha 7 rozšiřuje kapacity péče o klienty, kteří potřebují komplexní podporu, a pomáhá seniorům a lidem se zdravotním hendikepem zůstávat co nejdéle v domácím prostředí.

Zajišťujeme komplexní pomoc neformálně pečujícím, kteří se starají o své blízké. Využít mohou služeb ergoterapeuta, kompenzačních pomůcek k zapůjčení, odborného poradenství či individuálních konzultací. Poradit se mohou také ve svépomocných skupinách. Za tento inovativní přístup získala Praha 7 ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a byla zařazena na 1. národní seznam zaměstnavatelů přátelských k neformálně pečujícím.

Podpořili jsme vznik sousedských spolků, jež volně sdružují lidi žijící v blízkosti, kteří mají chuť si pomáhat nebo spolu něco podniknout.

Vyhlásili jsme a průběžně udržujeme veřejnou sbírku Solidarita od sousedů (SOS P7), která pomáhá lidem v obtížných situacích zajistit základní životní potřeby.

Poskytujeme programové dotace na podporu paliativní péče.

Pomáháme osamělým seniorům a nízkopříjmovým rodinám: na úrovni hl. m. Prahy jsme prosadili schválení Balíčku okamžité pomoci pro Pražany ohrožené inflací a růstem cen. Poskytujeme příspěvky na kroužky, pořádáme sbírky školních potřeb, ve školách fungují fondy solidarity a díky transparentnímu Obědovému kontu může okolo 50 potřebných dětí pravidelně obědvat se svými spolužáky.

Pro cizince pořádáme kurzy českého jazyka, spolupracujeme s vietnamskou koordinátorkou v záležitostech týkajících se místní komunity, máme facebookový profil o naší čtvrti ve vietnamštině, v Hobuletu najdete cizojazyčnou rubriku v angličtině a ukrajinštině.

Během války na Ukrajině jsme pomohli více než stovce převážně žen a dětí zajistit nouzové ubytování v důstojném prostředí. Řadě dalších lidí prchajících před ruskou agresí jsme byli nápomocni se zajištěním organizačních, potravinových, jazykových, informačních i materiálních potřeb, naše poliklinika poskytovala lékařskou péči, pořádali jsme potravinové sbírky. Zřídili jsme 12 adaptačních skupin pro ukrajinské děti ze základních a mateřských škol, kde našli pracovní uplatnění také ukrajinské učitelky či asistenti z řad starších studentů. Pomoc směřovala rovněž lidem, kteří na Ukrajině zůstali. Radniční dodávkou jsme dopravovali potraviny, léky, elektrocentrálu pro nemocnici a další pomoc do ukrajinského města Chust.

Dopomohli jsme k uzavření memoranda a k zahájení postupné decentralizace péče o lidi bez domova v Praze. V návaznosti na utlumení denního centra v Tusarově ulici a vzniku hospicové péče zde do několika let výrazně klesne počet klientů Armády spásy na ulici.

Všem obyvatelům zchátralého domu na rohu ulic Tusarova a Na Maninách jsme pomohli najít náhradní bydlení. Nový majitel dům již rekonstruuje.

Zajišťujeme bezplatné poradny pro seniory, pečující, rodiny i občany v nouzi, kteří potřebují právní či krizovou pomoc.

Ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha a Českou asociací streetwork jsme zapojili lidi bez domova do úklidu Sedmičky.

V rámci milostivého léta jsme i za přispění veřejné sbírky pomáhali lidi vykoupit z dluhového otroctví.

Když krachovali poskytovatelé energií, kontaktovali jsme seniory, kteří se dostali do režimu dodavatelů poslední instance, a pomáhali jsme jim, aby neskončili v dluzích či bez dodávek plynu a elektřiny.

V lednu 2022 jsme spustili novou službu zvýhodněné přepravy pro seniory a občany se sníženou schopností pohybu Taxík Maxík.


Pro chodce i řidiče

Zprovoznili jsme parkoviště Jankovcova s 90 místy pro parkování rezidentů i návštěvníků.

OC Stromovka mohou rezidenti využít 180 míst pro noční parkování za zvýhodněnou cenu – nově v prodlouženém čase od 18 do 9 hodin.

Ve spolupráci s TSK jsme navýšili počet parkovacích míst v garážích pod Letenskou plání pro rezidenty o dalších 38 na celkových 430.

Zřídili jsme 12 nových míst pro kombinované parkování motorek a jízdních kol tak, abychom omezili parkování na chodníku.

Blíží se dokončení Štvanické lávky, která spojí Holešovice, ostrov Štvanice a Karlín.

Nově zrekonstruované úseky chodníků najdete v ulicích Argentinská, Bubenská, Dělnická, Kouteckého, Nad Královskou oborou, Plynární, Sochařská, Stupkova, Šimáčkova a na
Strossmayerově náměstí, kolem OC Stromovka, u budovy Bubenská 1 a u křižovatek Jankovcova x U Pergamenky a Partyzánská x Na Zátorách.

Nové přechody najdete v okolí Hlávkova mostu a Vltavské, v ulici Dělnická za křižovatkou směrem k Libeňskému mostu, v ulici Plynární u křižovatky s Argentinskou a v ulicích Jankovcova, Na Zátorách, Jateční, Veverkova a Pplk. Sochora.

Upravili jsme 20 křižovatek, kde došlo ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti pro chodce, modernizaci systému světelného řízení a integraci cyklopřejezdů u přechodů. Díky zkrácení délky přechodů potřebují chodci méně času na přecházení a během zelené projede více automobilů.

Již téměř všechny hlavní ulice Prahy 7 jsou propojeny infrastrukturou pro cyklisty. Zavedli jsme 16 cykloobousměrek, aby se žádný cyklista nemohl vymlouvat, že musí jezdit po chodníku. Nejnověji lze bezpečně projíždět na kole od ul. Argentinská a Jankovcova a po mostě Barikádníků dále do Prahy 8.

V ulicích Heřmanova, U Průhonu, U Městských domů, Varhulíkové, Letohradská a Kostelní jsme umístili zpomalovací prvky pro vyšší bezpečnost chodců.


Pro školáky, učitele i rodiče

Celé čtyři roky se nám daří umisťovat do mateřských i základních škol všechny tříleté a starší děti.

Zřídili jsme první obecní lesní mateřskou školu v Praze.

Dokončili jsme rozsáhlou rekonstrukci ZŠ TGM na Ortenově náměstí, vybudovali jsme zde šest nových tříd a navýšili tím kapacitu našeho základního školství o 150 žáků.

Získali jsme pozemek v Jankovcově ulici a realizovali úspěšnou architektonickou soutěž na ZŠ Jana Vodňanského. Do čtyř let v Praze 7 vyroste moderní základní škola – po sto letech.

Bratrská škola, která má od MČ právo stavby na pozemcích na rohu ulic Rajská a Železničářů, připravuje výstavbu nové školy. Uvolněné prostory využijeme pro další základní školu.

Navýšili jsme kapacitu předškolního vzdělávání o 90 míst díky dětským skupinám Panorama a Jesličky, novým třídám MŠ v ulici Tusarova a Varhulíkové a v Bobulce – první městské lesní školce v Praze. Díky kompletní rekonstrukci MŠ Janovského jsme mohli zachovat její stávající kapacitu 48 míst, zatímco hygiena požadovala snížit zde počet dětí na 30.

Zavedli jsme elektronické předzápisy do MŠ i ZŠ, díky kterým si rodiče vše podstatné k zápisu mohou vyplnit již doma a nemusejí pak při zápisech ve školách dlouho čekat.

Pro školy a školky zajišťujeme sdílené odborníky, např. logopeda, psychologa, zahradníka, IT experta či školníka pro MŠ.

Podporujeme dlouhodobé vzdělávání a rozvoj odbornosti našich pedagogů a ředitelů – zapojení do programů Ředitel naživoCentrum kolegiálního vzdělávání, podpůrné supervize, proškolení učitelů v oblasti práce s agresivním žákem aj.

Aktivní žáci ZŠ a SŠ, kteří mají chuť a dobré nápady, jak pozitivně ovlivnit život v naší čtvrti, se sdružují v Zastupitelstvu mladých Prahy 7.

Získali jsme pozemek na Špejcharu a budeme usilovat o vznik plnohodnotného dopravního hřiště.

Zapojili jsme se do projektu Umělci do škol organizace Máš umělecké střevo?, ve kterém učitelé výtvarné výchovy a výtvarní umělci tvoří spolu se žáky. Projekt vyvrcholil výstavou v Centru současného umění DOX.

Podporujeme příměstské tábory pro děti ze znevýhodněného prostředí.

Pilotně jsme ve dvou našich školách zavedli roli sociálního pedagoga a školskou sociální práci.


Pro milovníky kultury

Spolupořádáme komunitní přehlídku otevřených kulturních míst s názvem Máme otevřeno, která se z jednodenní večerní akce vyvinula v třídenní festival s bohatým programem.

V létě oživujeme kulturními akcemi veřejná prostranství před kostelem sv. Antonína na Strossmayerově náměstí.

Galerii na Miladě v patře Informačního centra Milady Horákové 2 dostávají celoročně prostor začínající umělci z Akademie výtvarných umění v Praze. Další současné umění představujeme v uličních galeriích ve výlohách pracoviště úřadu U Průhonu 11 a Polikliniky Prahy 7.

Realizovali jsme veřejné výtvarné soutěže na dva muraly na Vltavské. Ve spolupráci s Polským institutem v Praze jsme pečovatelský dům v Tusarově ulici oživili další velkoplošnou malbou, která připomíná vznik hnutí Solidarita v roce 1980 a spolupráci polského a československého disentu. Chystá se také společný projekt s Ikeou, v rámci nějž vznikne nový mural proti domácímu násilí.

Podpořili jsme 20 začínajících umělců poskytnutím startovacích ateliérů.

Z labyrintu podchodů pod Hlávkovým mostem vznikl multifunkční městský prostor pro streetové aktivity a sport. V realizaci jsou úpravy a oživení dalšího podchodu u Vltavy.

V červenci 2022 skončila dlouhá cesta za záchranou Letenského kolotoče. Společně s Národním technickým muzeem jsme po rekonstrukci kolotoč znovu roztočili pro děti i dospělé.
Pro dobré hospodáře

Realizací projektu energeticky úsporných řešení metodou EPC v 11 domech (osmi školách a třech domech s pečovatelskou službou) ušetříme přes 2,3 milionu Kč ročně za energie, za což jsme dostali ocenění od Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Plyn a elektřinu z obnovitelných zdrojů nakupujeme pro naše organizace výhodněji na burze.

Šetříme prostředky městské části. Na dotacích na nejrůznější projekty jsme získali 237 milionů Kč.

Vyhráli jsme soudní spor o příjmy z inzerce od externích dodavatelů, kteří za vlády ODS připravovali náš radniční časopis. Do kasy městské části jsme tím vrátili 9 milionů Kč. Pokračujeme také v soudním sporu o náhradu škody více než 7 milionů za tepelná čerpadla, jež ODS pořídila pro ZŠ TGM, ale která nikdy nefungovala. Odvolací soud dal městské části za pravdu.

Praha 7 aktivně řeší domy v podílovém spoluvlastnictví. V tomto volebním období se nám podařilo uzavřít finančně výhodnou dohodu o zrušení a vypořádání podílového domu U Studánky 10, kdy namísto 10,33 milionu Kč získala radnice 13 milionů Kč (o 25 % více). Současně jsme vyjednali nové majetkové uspořádání bytového domu v ul. Plynární 39. Díky tomu městská část dostala své byty do výlučného vlastnictví a může s nimi nakládat v souladu s bytovou koncepcí Prahy 7.

Zjednodušili jsme dotační systém Prahy 7 – dotace se podávají on-line prostřednictvím uživatelsky přívětivého portálu Grantys. Elektronizaci zavádíme také v dalších agendách úřadu.

Klademe důraz na spoluúčast investorů na rozvoji Sedmičky. Uzavřené smlouvy v hodnotě 140 462 715 Kč přinesou finanční prostředky na budování veřejné vybavenosti.

Po třiceti letech byla dokončena likvidace posledního státního podniku založeného Obvodním národním výborem v Praze 7 před rokem 1989.


Pro rozvoj

Ve spolupráci s hlavním městem a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravujeme proměnu okolí Národního technického muzea, Národního zemědělského muzea a přilehlých ulic. Projekt Letenský muzejní distrikt vytvoří atraktivní a důstojné propojení mezi Letenskými sady a Stromovkou.

Na nábřeží mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků vzniká park U Vody, nové místo pro sportovní a volnočasové aktivity.

Ve spolupráci s magistrátem a jeho organizacemi rozvíjíme území podél řeky – projekt úpravy Bubenského nábřeží, nábřeží podél Stromovky, cesta pro pěší a cyklisty mezi mostem Barikádníků a Trojským mostem, úpravy Císařského ostrova a rozvoj oblasti Trojské kotliny.

Obyvatelé i návštěvníci Prahy získali novou zkratku ze stanice metra Nádraží Holešovice na Výstaviště a do Stromovky. Veřejný průchod na okraji bývalého areálu Pražské teplárenské vede podél trati z ulice Partyzánská 3 k železničnímu podjezdu v ulici Za Elektrárnou.

Připravili jsme projekty na kompletní revitalizaci ulic Janovského, Ovenecká, Františka Křížka a Jankovcova.

Podílíme se na obnově památkově chráněného objektu Šlechtovy restaurace. V létě 2021 byly dokončeny stavební a restaurátorské práce v hlavním sále, kde se již konají menší společenské akce. Připravuje se otevření gastroprovozu.

Pozitivně jsme ovlivnili výslednou podobu nových staveb, jako jsou projekty Tesla, hasičská stanice, Bau-invest, Merkuria, Prague Marina, Aparthotel či modernizace železniční trati Praha–Kladno.

Aktivně se věnujeme rozvojovým projektům hlavního města, jako jsou: nová čtvrť Bubny-Zátory, Metropolitní plán, Rohanský most, Vltavská filharmonie, přeměna Pražské tržnice, úpravy Výstaviště a Stromovky.

Projekty ve veřejném prostoru, např. nová radnice Prahy 7, park U Vody, ZŠ Jana Vodňanského, městský bytový dům Za Papírnou, Letenský muzejní distrikt, připravujeme na základě veřejných architektonických soutěží.

Do proměn městské části zapojujeme širokou veřejnost prostřednictvím participativních aktivit: plánovací setkání, ankety, komentované vycházky, kulaté stoly či informační kontejnery.

Nastavili jsme jednotný přístup ke stavbám a stavebním zařízením pro reklamu, aby bylo území Prahy 7 chráněno před vizuálním smogem.

Získali jsme do správy hrázděný domek u Buštěhradské dráhy a restauraci Na Baště.


Pečujeme o majetek

Dokončili jsme opravu fasády Letenského zámečku a připravujeme rekonstrukci Hanavského pavilonu.

Na základě výsledků architektonické soutěže připravujeme výstavbu městského domu Za Papírnou, kde bude zhruba 35 malometrážních dostupných bytů pro seniory, mladé rodiny i příslušníky profesí klíčových pro chod města. Zároveň zde bude umístěna dětská skupina.

Zrekonstruovali jsme vybydlený dům Dobrovského 19, kde vzniklo 15 nových bytů.

V domě U Uranie 5 připravujeme čtyři nové půdní byty, další čtyři byty vzniknou půdní vestavbou U Studánky 29. Finalizujeme přípravy rekonstrukce domu Přístavní 44, včetně 13 volných bytů.

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Otevřené srdce proběhla komplexní renovace azylového domu Za Papírnou 7 a s Akademií výtvarného umění proběhla komplexní renovace ateliérů Jana Zajíce 27a.

Dali jsme novou podobu dětskému hřišti na Ortenově náměstí.

Dokončili jsme revitalizaci vnitrobloku U Vody a připravujeme obnovu vnitrobloku U Uranie.

Dětské hřiště v Tovární má nové lavičky a nové dopadové plochy. Na hřišti U Vody jsme opravili všechny herní prvky.

V parcích v ulici Tusarova a u kostela sv. Antonína jsme upravili povrchy a renovovali vybavení.

Jídelna v ZŠ Fr. Plamínkové má nová okna a opravenou střechu.

Zrekonstruovali jsme umývárny v MŠ Nad Štolou.

ZŠ Korunovační a ZŠ Strossmayerovo náměstí mají nové osvětlení a elektrorozvody.

V ZŠ TGM proběhla rekonstrukce gastroprovozu a jídelny.

Došlo k zateplení MŠ Ortenovo náměstí.

V MŠ Na Výšinách proběhla rekonstrukce gastroprovozu a elektrorozvodů.

V osmi školách a třech domech s pečovatelskou službou proběhly úpravy v rámci projektu zavedení energeticky úsporných opatření EPC: rekonstrukce několika kotelen, nasazení chytrého systému vytápění, výměna osvětlení, instalace spořičů vody apod.


V době pandemie

V počátcích pandemie jsme poskytli přes 20 tisíc roušek a respirátorů pro lékaře, zdravotníky, pečovatele, policisty či seniory, látku na výrobu 80 tisíc roušek a dezinfekci lidem pro vlastní potřebu.

Odložili jsme nájmy všem podnikatelům v našich objektech a odpustili jim i dalším organizacím až 80 % nájemného za deset měsíců. Vyjednali jsme předzahrádky a uliční prodej zdarma. Všechny firmy a organizace z Prahy 7 také mohly rok a půl využívat bezplatnou inzerci v časopise Hobulet.

Starali jsme se o bezpečné prostředí ve školách: zajistili jsme testování žáků spolehlivou a šetrnou metodou PCR pooling, zorganizovali jsme včasné očkování pedagogů.

Když vláda nechávala školáky doma, sehnali jsme pro ně notebooky a vybavení na distanční výuku.

Při uzavření školek jsme zajistili hlídání dětí rodičů samoživitelů a také dětí zaměstnanců pražského Integrovaného záchranného systému.

Zajišťovali jsme pravidelné testování zaměstnanců úřadu, pracovníků sociálních služeb, zdravotníků i učitelů a pomohli jsme otevřít testovací centrum pro širokou veřejnost v Pražské tržnici.

Již v lednu 2021 jsme jako první v Praze zařídili u praktických lékařů očkování pro 1260 seniorů. Mobilní týmy očkovaly i nepohyblivé občany v domácím prostředí. Vakcíny pro pacienty z rizikových skupin jsme sehnali také praktickým lékařům ze Sedmičky.

V Poliklinice Prahy 7 jsme otevřeli očkovací centrum, kam mohou lidé chodit pro vakcínu bez předchozí rezervace.

V létě 2021 jsme ve spolupráci s Poliklinikou Prahy 7 a společností Mild Blue zrealizovali velkou očkovací akci v ZŠ na Strossmayerově náměstí – ve dvou pevně stanovených termínech bylo naočkováno vždy přes 2850 zájemců. Z plnění od pojišťoven jsme podpořili Lékaře bez hranic, obce zasažené tornádem a lidi v nouzi.


JAK TO VIDÍ OPOZICE?

TOP 09

Bylo nám dáno jen 3000 znaků. Tak je využijeme spíše ke kritice.

P7S v Praze 7 vládne 8 let. Vyhlásila klimatickou nouzi, ale příčiny tepelného ostrova – obrovské asfaltové plochy (Jankovcova–Varhulíkové, tržnice, parkoviště u Výstaviště) moc neřeší. Přestěhovala radnici, ale nová radnice je malá, nevejde se do ní celý úřad a náklady značně převýšily původní předsevzetí. Nemluvě o poliklinice nebo městské policii, které při výkladu referenda u soudu bratři Čižinští požadovali zahrnout do nákladů na novou radnici. Skutek utek… Počet úředníků, koordinátorů na DPP a dalších podpůrných činovníků však neustále roste…

P7S spolu se SZ ignoruje nedostatek parkovacích míst. V zónách 30, kde nebyl zaznamenán žádný incident střetu auta s chodcem, rostou plastové sloupky jak houby po dešti a pak je často obtížné projet s popelářským vozem, přistavit záchranku nebo projet s hasičským vozem. Na Ortenově náměstí je již dva roky zahrazeno parkování plastovými sloupky, aniž by byla dlažba nahrazena zelení. Projekt rekonstrukce Jankovcovy ulice prosazovaný P7S předpokládá zrušení příčného stání v úseku od parních mlýnů až po Přístavní ulici – tedy záměr zrušit desítky parkovacích míst bez náhrady, aniž by v této oblasti přibyl jediný strom!

Již několik let leží ladem garáže ve Veverkově 10 (minimálně 15 parkovacích míst). Na zastupitelstvu jsme navrhovali jejich zprovoznění. Stálo by to 600 tisíc. Oprava by se vrátila do tří let, bez nutnosti rekolaudace! Zamítnuto. Hned přes ulici se raději opravila stará prádelna na ateliér za stejnou částku. Využije ji za zvýhodněné nájemné jeden umělec.

Přes schodkový rozpočet P7S štědře dotuje. Zejména kulturu. Je to dobře, ale je to nevyvážené v poměru k dotacím do sportovních oddílů nebo spolků podporujících vzdělávání při základních školách.

Šlechtova restaurace již dlouho tvoří jen kulisu stánkovému prodeji před ní. Proč?

Bude se budovat. Park U vody. Fajn, ale proč stěhovat Prazeleninu kamsi od Vltavy a pak někdy možná zase zpět? Přitom stačilo upravit podmínky zadání anebo alespoň dohodnout etapizaci úprav tak, aby se Prazelenina rovnou přestěhovala na cílové místo (v témže parku) bez nutnosti dvojího přesunu.

Podpora cyklistiky se nemá měřit pouze počtem kilometrů namalovaných cyklopruhů na ulici, které cyklistu často zavedou doprostřed rušné křižovatky a dál jej ponechají vlastnímu osudu. Určitě by se zde mělo dbát především na bezpečnost a srozumitelnost pro všechny účastníky provozu.

NEJSME JEN KRITIČTÍ A PASIVNÍ…

Iniciovali jsme vznik veřejné sbírky Solidarita od sousedů (SOS P7), která pomáhá lidem v obtížných situacích, a do této sbírky též přispíváme.

Zajistili jsme dar 120 počítačů před druhou vlnou pandemie a většinu jsme jich vlastnoručně složili a nainstalovali. Podporujeme sbírky na zlepšení vybavení škol.

Pravidelně se účastníme komise rozvoje a sledujeme chystané projekty na Praze 7.

Podílíme se na činnosti majetkové komise a kontrolního výboru.

Snažíme se používat racionální argumentaci a rádi bychom v některých výše uvedených oblastech věci zlepšili.

Jiří Hejnic – zastupitel, Jan Ladin – kandidát na starostu, TOP 09


STAN

Jsem rád, že jsme si dokázali v těžké době pomáhat. Od šití roušek po finanční podporu těm nejpotřebnějším spoluobčanům. Těší mě, že jsme mohli na začátku pandemie věnovat několik set ušitých roušek pečovatelskému centru v Kamenické ulici. Díky patří všem, kdo pomáhali a dále pomáhají. Dobře se radnice postavila k očkování našich občanů a zvládnutí distanční výuky u našich ZŠ, pomoci podnikatelům a živnostníkům s placením za pronájmy nebytových prostor, a našemu společnému vyjádření solidarity s moravskými obcemi zasaženými tornádem, kterým jsme jako zastupitelstvo schválili finanční pomoc. Mimoto se téměř bezproblémově přestěhoval městský úřad, připomínkovali jsme studii k území Bubny-Zátory, Rohanskému mostu a parku U Vody.

Vidíme i nedostatky. Nedočkali jsme se vize pro dopravu a téměř nic se neudělalo s nedostatkem parkovacích míst, a to ani na Letné, kde lze využít prostory ve vnitroblocích.

Neuchytil se program Ekoškola, který by dětem pomohl v rozvoji nových dovedností. Lidštějším způsobem měla proběhnout i výměna ředitelky
ZŠ Plamínkové.

V Ovenecké ulici směrem od Letenského náměstí k NTM už měly růst stromy – bez úbytku parkovacích míst. Na nábřeží Kapitána Jaroše směrem k Argentinské ulici jsou cyklopruhy jak na silnici, tak na chodníku v různém věku vyobrazení. Cyklopruh v Argentinské směrem k nábřeží Kapitána Jaroše by měl být umístěn na chodníku podél plotu území Nových Bubnů, kde lidé téměř nechodí. Cyklopruh na hlavní Argentinské ulici je nebezpečný pro cyklisty i pro řidiče. Vedení radnice za čtyři roky neposunulo ani budování bezbariérových chodníků, v ulici Dukelských hrdinů u NG stále není nájezd pro spoluobčany na vozíku nebo maminky s kočárky.

Snažíme se v dobrém vycházet se všemi politickými stranami a hnutími v Praze 7.

Z opozice jsme podpořili a iniciovali dobré projekty pro kvalitní a přívětivý život našich občanů. Spolupracovali jsme s vedením Prahy na revitalizaci Stromovky, vybudovali rybniční soustavu, vysázeli mnoho stromů ve Stromovce i Letenských sadech, kde budujeme rybník, který velmi zpříjemní volný čas a život nám všem, navíc bude sloužit k závlaze dřevin.

Prosadili jsme opatření a spolupráci s odborníky z Akademie věd, která zmenší tepelný ostrov v Praze 7 a připraví nás na změnu klimatu. Prosadili jsme revizi odpadového hospodářství. Magistrátu jsme předali podnět, jak řešit přemnožení populace holubů v dolních Holešovicích. Podpořili jsme projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí, environmentální vzdělávání našich dětí a kvalitní život nás všech.

Podpořili jsme mnoho neziskových organizací, které dělají dobrou práci pro všechny od školáků po mladé rodiny a seniory.

Podpořte nás prosím u voleb, ať můžeme pro naši městskou část udělat ještě více dobrého. Máme odborníky ze všech oblastí, od udržitelného hospodaření městské části, zdravotnictví, sociální zabezpečení, dopravu, životního prostředí, po školství, kulturu i sport a volný čas. Děkujeme.

Lukáš Tůma, zastupitel – Starostové a nezávislí


ODS do redakční uzávěrky příspěvek nezaslala.


Za čtyři roky bylo schváleno 464 usnesení zastupitelstva, z nichž členové opozice navrhli tři usnesení.


Dotazníky spokojenosti vyplněné na Úřadu MČ Praha 7

celkem spokojených negativních
Rok 2019  1180                  98,1 %              1,9 %
Rok 2020 648 97,2 %         2,8 %
Rok 2021 762 98,4 %            1,6 %
Rok 2022 (1-6) 475 98,9 %            1,1 %