archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Náročná obnova památkově chráněného objektu Šlechtovy restaurace ve Stromovce míří do finální fáze. Aktuálně byly dokončeny stavební a restaurátorské práce v hlavním sálu, kde se začínají konat menší společenské akce. V příštím roce potom budou dokončeny přístavby pro gastroprovoz.

„Rekonstrukci hlavního sálu Šlechtovky se konečně podařilo zdárně dokončit a mám radost, že jej po dlouhé době můžeme konečně otevřít lidem. Pražané nebo návštěvníci metropole sem mohou přijít třeba na komorní koncert nebo v nádherně zrestaurovaném sále uspořádat svatbu, promoce a prožít zde radostné životní momenty,“ uvádí radní pro oblast kultury a památkové péče Hana Třeštíková.

V rámci první etapy rekonstrukce byla dokončena a zkolaudována kulturní část Šlechtovky. Konkrétně se jedná především o barokní sál s obnovenou štukovou výzdobou a nově provedenými malbami, grottu s novou kamennou kašnou navrženou podle historického vzoru a opraveno už je i související zázemí. Aktuálně v této části provádí dodavatelská firma pouze opravy zjištěných vad na základě reklamací.

„Šlechtova restaurace bude po desítkách let, co zbytečně chátrala, opět výkladní skříní Královské obory Stromovka. Po dlouhých a náročných opravách už konečně můžeme říci, že zrekonstruovaný barokní sál bude sloužit Pražanům i všem návštěvníkům města, navíc k samým příjemným záležitostem – od svateb, po společenské nebo kulturní akce. V budoucnu budou moci do Šlechtovky všichni vyrazit i na něco dobrého k jídlu nebo pití,“ říká primátor Zdeněk Hřib. 

Opravený centrální prostor tak po dlouhých letech může opět hostit různé společenské akce.  S postupným rozvolňováním protiepidemických opatření se tak zde začínají konat, nebo jsou v plánu na příští měsíce, menší koncerty, svatby, nebo třeba promoce.

Hotové jsou také práce na plášti budovy, včetně fasády, arkád v přízemí a restaurátorsky opraveného pískovcového zábradlí. Provedeny jsou i veškeré přípojky inženýrských sítí do budovy.

Pro druhou etapu, která zahrnuje dokončení přístaveb pro gastroprovoz, v současné době pokračuje zpracování projektu dle požadavků společnosti Obecní dům, jejímž jediným akcionářem je hl. m. Praha. Společnost bude po dokončení všech stavebních prací objekt spravovat. Po úpravě projektu a získání nezbytných povolení se uskuteční výběrové řízení na nového zhotovitele a následně se začne druhá etapa realizovat.

Souběžně se stavebními pracemi na dokončení přístaveb bude dobudována opěrná zeď, úpraven bude svah za Šlechtovkou a obnovena má být i přilehlá zahrada Kaštanka. Dokončení závěrečné etapy a souvisejících akcí se předpokládá v příštím roce. Tehdy by zde také měla začít sloužit široké veřejnosti nová restaurace.

„Předpokládaná celková částka za obnovu Šlechtovy restaurace včetně DPH a všech souvisejících projekčních a inženýrských činností byla v roce 2020 stanovena na 290 milionů korun. Oproti dřívějším plánům se cena v průběhu realizace navýšila zejména kvůli většímu objemu nutných restaurátorských prací. Dále byly navýšené kapacity navržených restauračních provozů, což má dopad do všech technologických částí projektu,“ doplňuje Hana Třeštíková.

„Dokončení rekonstrukce barokního sálu je významným krokem na cestě ke kompletnímu otevření Šlechtovy restaurace obyvatelům i návštěvníkům Prahy. Na stavu Šlechtovky se výrazně podepsal komunistický režim i povodně v roce 2002. O její rekonstrukci se hovořilo dlouhá léta, krom jiného vše zdržela také výstavba tunelu Blanka. Jsem rád, že současné vedení Prahy našlo na rekonstrukci Šlechtovky energii i finance a tato významná památka a dominanta Stromovky konečně bude moci navázat na svou dřívější tradici a znovu se stát vyhledávaným centrem kulturního a společenského setkávání,“ uzavírá zastupitel hl. m. Prahy a starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský.

Bývalý lovecký zámeček byl postaven pod vedením Kryštofa Vratislava z Mitrovic v letech 1689 až 1691 pro císaře Leopolda I. Úprava objektu na restauraci byla provedena v roce 1791 podle návrhu architekta Františka Antonína Leonarda Hergeta. Výrazně novogotická přestavba od Bernarda Gruebera, při níž byla k objektu přistavěna přízemní veranda s horní terasou a boční sály byly zvýšeny jako dvoupatrové věže, pochází z let 1855 až 1857.

Roku 1883 si budovu pronajal Václav Šlechta, v držení jeho rodiny zůstala restaurace až do poloviny 20. století. Objekt následně v letech 1978 i 1980 vyhořel a byl provizorně zastřešen. Od této doby byl nevyužíván a chátral. Navíc v roce 2002 byla Šlechtova restaurace zasažena povodněmi. Od roku 2017 byly zahájeny stavební práce na obnově kulturní památky.


Při zájmu o pronájem barokního sálu Šlechtovy restaurace pro kulturní a společenské akce lze kontaktovat paní Dagmar Kopeckou ze společnosti ACTON s.r.o., která daný prostor pro MHMP v současné době spravuje, na emailu dagmar.kopecka@acton.cz