archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 uzavřela ve středu 1. 12. 2021 memorandum se společností Pražská plynárenská o společném postupu při kontaktování seniorů, kteří spadli do režimu dodavatelů poslední instance, ale dosud na nastalou situaci nijak nereagovali. Městská část se pokusí tyto občany dohledat, poskytnout jim potřebné informace a nabídnout pomoc. Radnice chce touto cestou zabránit tomu, aby se senioři, jejichž dodavatel energií skončil, dostali do velkých dluhů a hrozilo jim, že po uplynutí 6 měsíců přijdou o dodávky plynu či elektřiny.

Memorandum reaguje na ukončení činnosti řady dodavatelů energií působících na českém trhu v posledních měsících. Jejich zákazníci byli automaticky předvedení k tzv. dodavatelům poslední instance (DPI), kteří mají povinnost dodávat elektřinu či plyn do doby, než tito zákazníci uzavřou standardní smlouvu s některým z dodavatelů energií působících na trhu, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

„Od počátku energetické krize informujeme naše občany, především pak seniory a další ohrožené skupiny, jak postupovat, když jejich dodavatel skončil, aby se nedostali do potíží. Prostřednictvím Energetického regulačního úřadu jsme se dozvěděli, že je v celé republice velké množství občanů, kteří spadli do režimu DPI, ale dodavatelům se je nedaří kontaktovat, neplatí zálohy, neřeší smlouvu na zajištění dodávek energií a možná si ani dobře neuvědomují, v jaké situaci se ocitli,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Praha 7 vešla v jednání se společností Pražská plynárenská, jehož výsledkem je memorandum, na základě kterého městská část obdrží identifikační údaje těchto občanů, pokusí se je dohledat a kontaktovat a nabídne jim pomoc.    

„V Praze 7 se toto týká několika desítek občanů převážně seniorského věku, kteří aktuálně neplatí a nereagují. Naši sociální pracovníci se je pokusí kontaktovat nejprve telefonicky a v případě, že se to nepodaří, i osobně v místě bydliště. Je třeba vyvinout maximální úsilí, abychom je vyhledali a pomohli jim se s nepříznivou situací vypořádat. Chceme zabránit tomu, aby upadli do neřešitelných dluhů a nakonec po půl roce skončili bez tepla a světla,“ řekl Jan Čižinský.

Sedmá městská část chce dotčeným občanům poskytnout veškeré potřebné informace, pomoci jim v orientaci na trhu s energiemi, nasměrovat je na finanční pomoc prostřednictvím Úřadu práce a v případě potřeby zapojit i své sociální fondy.