Asociace poskytovatelů energetických služeb předávala ve čtvrtek 23. 9. 2021 ocenění v rámci jubilejního desátého ročníku soutěže o Nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt. Třetí místo mezi projekty z celé republiky obsadila MČ Praha 7. Místostarosta Kamil Vavřinec Mareš převzal ocenění za plánovaná energeticky úsporná řešení metodou EPC pro 12 objektů ve správě městské části.

EPC – tedy takzvané Energetické služby se zárukou úspor budou realizovány v celkem 12 objektech městské části a přinesou významné finanční úspory, ale i důležité snížení celkové spotřeby energií ve vztahu k životnímu prostředí a vyhlášené klimatické nouzi.

Modernizace se dotkne tří pečovatelských center, sedmi základních škol a jedné školky a sledován bude také provoz a spotřeba budovy radnice. V rámci projektu budou kompletně rekonstruovány tři plynové kotelny, nasazen chytrý systém regulace vytápění, vyměněno osvětlení, instalovány budou i spořiče vody. Na základě zpracované analýzy lze očekávat investiční náklady více než 17 mil. Kč. Projekt je plánován na 12 let a jeho poskytovatel bude smluvně ručit za dosažené roční úspory přes 2,3 mil. Kč včetně DPH, tedy zhruba 28 mil. Kč za 12 let. Pokud by dosažená úspora byla nižší, rozdíl by musel poskytovatel doplatit.

“Téma energeticky úsporných a dlouhodobě udržitelných řešení vnímáme v Praze 7 jako zásadní, i proto od roku 2019 odebíráme elektřinu se zárukami původu. Projekt EPC jednoznačně zapadá do naší koncepce v oblasti energetického managementu a navazuje na předchozí analýzu podpořenou z dotace MPO. Od projektu si slibujeme realizaci efektivních energeticky úsporných opatření a zvýšení komfortu užívání jednotlivých budov. Výhodou pro nás je i získání stálého partnera pro konzultace v oblasti energetických úspor po celou dobu projektu,“ doplňuje Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta MČ Praha 7.

Na začátku září schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 7 uzavření smlouvy o poskytování energetických služeb metodou EPC se společností ENESA a. s.

 

O EPC:

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. EPC projekty mají návratnost 6 až 10 let.

Více o EPC najdete v publikaci 25 let energetických služeb se zárukou úspor nebo na www.energetickesluzby.com