Praha 7 pokračuje v revitalizaci vnitrobloků s cílem zajistit pro obyvatele Sedmičky malé oázy zeleně pro příjemné trávení volného času. V současnosti začíná rekonstrukce vnitrobloku v ulici U Vody. Celý prostor se dočká rozsáhlých změn, včetně nové zelně, upravených cest a objízdné komunikace, laviček, pítka a dalšího vybavení. 

Koncem minulého roku jsme dokončili úpravy vnitrobloku v ulici Kamenická, nyní navazujeme vnitroblokem U Vody, kde je umístěno také dětské hřiště. Letos nás ještě čekají úpravy vnitrobloku U Uranie, zároveň formou dotací podporujeme menší lokální projekty místních obyvatel, kteří se zvelebování prostorů kolem svých domů s velkou chutí věnují. V proměnách často poněkud zapomenutých vnitrobloků na upravené rekreační a parkové plochy chceme dále pokračovat i ve spolupráci se soukromými vlastníky pozemků,“ uvedl radní Prahy 7 Jiří Knitl.

Rekonstrukce vnitrobloku mezi ulicemi U Vody, Jankovcova a Varhulíkové bude trvat zhruba 6 měsíců. Prostor se dočká výrazných dispozičních úprav, dostane nové dlážděné a mlatové cesty, opravena bude objízdná komunikace ve vnitrobloku, budou zde vysazeny nové stromy, keře i okrasné rostliny. Lípy, které ve vnitrobloku nyní rostou, budou zachovány. Proběhne zde také instalace nového mobiliáře, včetně laviček či pítka, renovováno bude i veřejné osvětlení a dojde k rekonstrukci oplocení dětského hřiště.

Náklady na rekonstrukci vnitrobloku činí cca 6,5 mil. Kč.

Prosíme obyvatele dotčených domů o shovívavost ke stavebním pracím – a současně o respektování pokynů stavby. Děkujeme.


Vnitroblok U Vody – schéma plánovaných úprav 

(Pro zvětšení rozklikněte)