Pohodlně z parku do parku. Praha 7 postupně zkrášluje pěší vazby mezi velkými parky na Letné. Připravovaný projekt Letenský muzejní distrikt má za cíl zpříjemnit cestu chodcům ulicemi Korunovační, Nad Štolou a najít kvality veřejného prostoru okolí Národního technického (NTM) a zemědělského muzea (NZM).


Současný stav vymezeného území neodpovídá svému významu. Obě ulice svým velkorysým šířkovým založením a vzhledem k umístění množství důležitých budov, stejně jako plochy kolem muzeí republikového významu, mají potenciál transformace na přívětivější a více reprezentativní veřejné prostory. Místo nese velké dopravní zatížení tranzitní dopravou směřující ulicí Korunovační k Letenskému tunelu v ulici Nad Štolou. 

Projekt si klade za cíl celkové zlepšení estetiky uličního interiéru a kultivovanější vymezení předprostor veřejných budov. Městská část chce posílit lidské měřítko a zvýšit komfort pro nemotorovou dopravu. Prověří možnosti doplnění nových stromořadí a hospodárně zkoordinuje plánované investiční akce obnov infrastruktur. Bezprostřední okolí muzeí se lépe propojí s Letenskými sady zapojením areálů přilehlých sportovišť.

Projekt je spolufinancován hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 7, je součástí pilotního programu koordinátorů participativního plánování hl. m. Prahy, jehož garantem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Se zapojením veřejnosti do projektu se počítá především s příchodem jara, kdy proběhnou besedy, komentované procházky a další aktivity.

 

 

Němečková Eva, Ing. arch.

referent - koordinátor participace
dveře č. 7.06
NemeckovaE@Praha7.cz