Pohodlně z parku do parku. Praha 7 postupně zkrášluje pěší vazby mezi velkými parky na Letné. Připravovaný projekt Letenský muzejní distrikt má za cíl zpříjemnit cestu chodcům ulicemi Korunovační, Nad Štolou a najít kvality veřejného prostoru okolí Národního technického (NTM) a zemědělského muzea (NZM).


Současný stav vymezeného území neodpovídá svému významu. Obě ulice svým velkorysým šířkovým založením a vzhledem k umístění množství důležitých budov, stejně jako plochy kolem muzeí republikového významu, mají potenciál transformace na přívětivější a více reprezentativní veřejné prostory. Místo nese velké dopravní zatížení tranzitní dopravou směřující ulicí Korunovační k Letenskému tunelu v ulici Nad Štolou. Celé řešené území včetně bezprostředního okolí muzeí je zatíženo dopravou v klidu. Povrchy komunikací, stav zeleně i poduličních sítí jsou v dlouhodobě zanedbaném stavu.

Projekt si klade za cíl celkové zlepšení estetiky uličního interiéru a kultivovanější vymezení předprostor veřejných budov. Městská část chce posílit lidské měřítko a zvýšit komfort pro nemotorovou dopravu. Prověří možnosti doplnění nových stromořadí a hospodárně zkoordinuje plánované investiční akce obnov infrastruktur. Bezprostřední okolí muzeí se lépe propojí s Letenskými sady zapojením areálů přilehlých sportovišť.

Pro jednu cestu dva projekty. Pro ulici Korunovační bude zpracována koncepční studie, která se stane koordinačním materiálem pro plánované akce obnov veřejné infrastruktury. Podobu okolí muzeí, ulice Nad Štolou, včetně tenisových kurtů klubu LTC a okolí oblíbeného Letenského kolotoče budou hledat účastníci urbanisticko architektonické soutěže, kterou na podzim 2021 vypíše hlavní město Praha.

Projekt je spolufinancován hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 7, je součástí pilotního programu koordinátorů participativního plánování hl. m. Prahy, jehož garantem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Se zapojením veřejnosti do projektu se počítá především s příchodem jara, kdy proběhnou besedy, komentované procházky a další aktivity.

Video – JIŽ BRZY

Původně plánovaná procházka Společně po Letné se v říjnu uskutečnit nemohla, a tak vzniká video, jež celý záměr a významné letenské spojnice představí.

Anketa – JIŽ BRZY

Do plánování projektu, který povede k vypsání urbanisticko-architektonické soutěže, se bude moci veřejnost zapojit pomocí online ankety v lednu 2021 (v přípravě).

 

Němečková Eva, Ing. arch.

referent - koordinátor participace
dveře č. 7.06
NemeckovaE@Praha7.cz