archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 vyhlásila mezinárodní otevřenou architektonickou soutěž na novostavbu městského bytového domu, která vznikne na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou. V domě by mělo vzniknout zhruba 35 malometrážních dostupných bytů pro seniory, mladé rodiny i příslušníky profesí klíčových pro chod města. Prostor bude také pro nedostatkovou občanskou vybavenost, počítá se zde s umístěním dětské skupiny.

© Přispěvatelé OpenStreetMap

 

„Praha potřebuje mnohem větší nabídku dostupných levnějších malometrážních bytů. Životní náklady všech Pražanů se zásadním způsobem zvyšují a řada městských částí přesto dál lehkovážně rozprodává svůj bytový fond. My jdeme opačnou cestou. Opravujeme zchátralé byty, které dříve dlouho ležely ladem, a snažíme se počty obecních bytů dále rozšiřovat například půdními vestavbami. Loni jsme kompletně zrekonstruovali vybydlený bytový dům s 15 byty v Dobrovského ulici a nyní vyhlašujeme architektonickou soutěž na nový městský dům s 35 dostupnými byty a občanskou vybaveností,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Stavba je plánována na volných pozemcích na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou o celkové rozloze 783 m2. Na tyto pozemky byla zpracována studie, která zde počítá s objemem stavby do 3 500 m2 hrubých podlažních ploch.

„Nový městský dům vyroste v blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice či vlakové zastávky Praha Holešovice. Lokalita se nachází na okraji rozvojového území Bubny-Zátory a plánovaná stavba je v souladu se zpracovanou územní studií a projednávanou změnou územního plánu.  Naším cílem je ekonomicky i ekologicky šetrná budova, která bude jedním z prvních stavebních kamenů nově vznikající čtvrti,“ řekla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová, která má v kompetenci rozvoj městské části.

„Projekt reaguje na potřebu rozšířit kapacity dostupného městského bydlení. Převažovat by zde měly menší byty ideálně v modulovém řešení. Byty budou určeny pro seniory či lidi se zdravotním omezením, ale také zde budou startovací byty pro mladé rodiny a samoživitele či služební byty pro klíčové profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry, policisté či hasiči. Parter domu bude aktivní, kromě komerční části by zde měla být umístěna i nedostatková občanská vybavenost. V tuto chvíli počítáme s dětskou skupinou pro minimálně 21 dětí,“ doplnil místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka, který má na starosti vedení projektu.

Odhadované stavební náklady jsou vyčísleny na 125 milionů Kč bez DPH. Na výstavbu získala Praha 7 dotaci z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy ve výši 170 mil. Kč. Nový městský bytový dům by mohl stát zhruba do čtyř let.

Lhůta odevzdání návrhů do architektonické soutěže je do 9. září 2022. Potřebné informace a podklady jsou uvedeny na profilu zadavatele a na stránkách soutěže:
Městský dům Za Papírnou | CCEA MOBA