Praha 7 dlouhodobě obnovuje a zabydluje zchátralé byty a další objekty. Nyní městská část dokončila největší akci v uplynulých letech, kterou byla rekonstrukce vybydleného domu v ulici Dobrovského 19. Budova z konce 19. století byla od roku 2013 prázdná a neobyvatelná. Sedmá městská část za podpory Fondu rozvoje dostupného bydlení hl. m. Prahy objekt kompletně zrenovovala a také v něm rozšířila počet bytů z původních 10 na 15.

„Při nedostatku bytů v Praze je klíčové, aby ve městě nebyly prázdné, chátrající byty a domy, a to samozřejmě ani byty a domy ve vlastnictví města a městských částí. Do rekonstrukce zdevastovaného majetku zděděného po předchůdcích jsme se vrhli ihned po nástupu na radnici v roce 2014. Opravili jsme a zabydleli přes stovku prázdných bytů a také desítky nebytových prostor, které využívají místní živnostníci a další organizace. Nyní se nám podařilo navrátit k životu krásný, téměř 130 let starý, činžovní dům, který již brzy zabydlí noví nájemníci. Dík patří nejvíce místostarostovi Kamilu Vavřinci Marešovi, který za obrovského úsilí naučil po desítkách let Prahu 7 majetek opravovat a udržovat,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.    

U pětipatrového domu v Dobrovského ulici byl v roce 2012 při plánované výměně zdravotechniky zjištěn masivní výskyt dřevomorky v dřevěných stropních konstrukcích a krovech. Později bylo potvrzeno narušení statiky domu, které vyžadovalo výměnu všech stropních konstrukcí. Od roku 2013 byl proto dům prázdný.

„V minulém volebním období jsme připravili projekt na kompletní rekonstrukci domu od základů až po střechu, včetně výměny nosných konstrukcí, nové kotelny, elektroinstalace, podlah, fasády či oken a dveří. Kromě toho jsme se zaměřili na vnitřní dispozice objektu, aby bylo možné rozšířit počet bytů z původních 10 na 15, a také bylo třeba zbudovat výtah, který do té doby v domě scházel,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš, který má na starosti majetek městské části.

Stavební práce v domě probíhaly od jara roku 2020. Celkové náklady vyšly na 41,5 mil. Kč s DPH. Z toho 28 mil. Kč pokryla dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy.

Byty v domě městská část pronajme v rámci fungujícího systému podporovaného bydlení v Praze 7.

„Počítáme tu s pestrou skladbou nájemníků. Budou zde startovací byty pro mladé rodiny, služební byty pro učitele, hasiče, policisty či zdravotní sestry, byty pro seniory či pro hůře pohyblivé osoby situované do přízemí,“ doplnil Kamil Vavřinec Mareš.