Městská část Praha 7 vybuduje v Holešovicích novou základní školu. Vznikne při ulici Jankovcova v místech, kde bývala ulice Přádelní, která bude v rámci projektu také obnovena. Škola by měla pojmout až 540 dětí, její podobu určí architektonická soutěž.

Sedmička se dlouhodobě potýká s potřebou rozšířit kapacity školských zařízení, které jsou v současné době nedostačující. Dle demografické studie aktualizované v loňském roce, se mezi lety 2015-2020 zvýšil celkový počet žáků základních škol ve spádovém území o 38%. Pokud počítáme se stejným demografickým vývojem i do budoucna, budou v roce 2029 chybět v Holešovicích místa pro 700 žáků. Nová škola je potřeba obzvláště v dolních Holešovicích, kde vznikají stovky nových bytů.

Městská část proto dlouhodobě prověřuje možnost výstavby základních škol na vybraných parcelách, které jsou ve vlastnictví města Prahy, případně přímo ve správě Městské části Praha 7. Jednou z nich je i parcela v Jankovcově ulici v bloku mezi ulicemi U vody, Varhulíkové a zrušenou Přádelní ulicí.

V roce 2018 byla vypracována Objemová studie s názvem „Základní škola Přádelní a ověření možností rozvoje bloku“ (odkaz), jejíž součástí je i ověřovací studie výstavby nové školy. Sedmička zažádala o změnu územního plánu, která by stavbu školy v dané lokalitě umožnila. Tato změna je již schválena Magistrátem hl. m. Prahy, což dává nové škole zelenou.

Co je v plánu:
Od prosince 2020 probíhají setkání s expertní skupinou učitelů a ředitelů ze Sedmičky, kde se definuje, jak by měla nová základní škola vypadat a co by v ní nemělo chybět. Tyto otázky byly konzultovány i se studentským zastupitelstvem Prahy 7. V prosinci proběhlo také setkání se sousedy z přilehlého bloku.

Na základě sesbíraných podnětů bude vypsána architektonická soutěž na podobu nové školy.

Další participace s veřejnosti je plánována po ukončení soutěže v rámci fáze dopracování studie.


Více k tématu