Městská část Praha 7 vybuduje v Holešovicích novou základní školu. Vznikne při ulici Jankovcova v místech, kde bývala ulice Přádelní, která bude v rámci projektu také obnovena. Škola by měla pojmout zhruba 600 žáků a ponese jméno nedávno zesnulého básníka, hudebníka a herce Jana Vodňanského. Její podobu určila architektonická soutěž. 

Sedmička se dlouhodobě potýká s potřebou rozšířit kapacity školských zařízení, které jsou v současné době nedostačující. Dle demografické studie aktualizované v loňském roce, se mezi lety 2015–2020 zvýšil celkový počet žáků základních škol ve spádovém území o 38 %. Pokud počítáme se stejným demografickým vývojem i do budoucna, budou v roce 2029 chybět v Holešovicích místa pro 700 žáků. Nová škola je potřeba obzvláště v dolních Holešovicích, kde vznikají stovky nových bytů.

Praha 7 proto dlouhodobě prověřuje možnost výstavby základních škol na vybraných parcelách, které jsou ve vlastnictví města Prahy, případně přímo ve správě městské části. Jednou z nich je i parcela v Jankovcově ulici v bloku mezi ulicemi U vody, Varhulíkové a zrušenou Přádelní ulicí.

 

Realizované kroky:

  • V roce 2018 byla vypracována objemová studie s názvem „Základní škola Přádelní a ověření možností rozvoje bloku“ (odkaz), jejíž součástí je i ověřovací studie výstavby nové školy. Sedmička zažádala o změnu územního plánu, která by stavbu školy v dané lokalitě umožnila. Tato změna je již schválena Magistrátem hl. m. Prahy, což dává nové škole zelenou.
  • Od prosince 2020 probíhala setkání s expertní skupinou učitelů a ředitelů ze Sedmičky, kde se definuje, jak by měla nová základní škola vypadat a co by v ní nemělo chybět. Tyto otázky byly konzultovány i se studentským zastupitelstvem Prahy 7. V prosinci proběhlo také setkání se sousedy z přilehlého bloku.
  • Na základě sesbíraných podnětů byla v lednu 2022 vypsána mezinárodní otevřená architektonická soutěž na podobu nové školy.
  • V červenci 2022 byly vyhlášeny výsledky architektonické soutěže. Zvítězil v ní tým architektů pod vedením Josefa Choce.
  • Další participace s veřejností je plánována po ukončení soutěže v rámci fáze dopracování studie.


Více k tématu