archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rada městské části Praha 7 potvrdila rozhodnutí poroty a vyhlásila vítěze mezinárodní otevřené architektonické soutěže o návrh novostavby základní školy Jana Vodňanského, která bude po 100 letech postavena na území sedmé městské části. První cena náleží týmu architektů pod vedením Josefa Choce.

„Stavíme v Praze 7 novou základní školu po více než sto letech. Na soutěž jsme se velmi pečlivě připravovali. Po tak dlouhé době se proces vyučování a nároky na školní budovy úplně změnily. Před vyhlášením soutěže jsme proto kontaktovali ředitele našich škol, učitele, zástupce rodičů i studentů z našeho Zastupitelstva mladých a radili se, jak by měla vypadat moderní školní budova, která bude svému účelu dobře sloužit čtyřicet, padesát nebo i dalších sto let. Škola Jana Vodňanského bude stát v dolních Holešovicích. Ty se velmi rychle a dynamicky rozvíjejí, stěhují se sem rodiny s dětmi, a je zde proto nezbytné novou školu postavit,“ uvedl starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský.

1. místo vizual – venkovní hřiště na střeše s výhledem na řeku

Mezinárodní otevřenou architektonickou soutěž vyhlásila Praha 7 s pomocí organizátora soutěží MOBA studio s.r.o. na začátku roku 2022. Mezi autory třiceti přihlášených návrhů byli kromě českých architektonických studií zastoupeni také zahraniční účastníci z Rakouska, Velké Británie, Kanady či Vietnamu. V prvním kole vybrala mezinárodní porota šest finalistů, kteří své návrhy ve druhém kole dále dopracovali. Z finálních návrhů byly následně oceněny tři nejlepší. První cenu obdržel tým mladých pražských architektů pod vedením Josefa Choce ve složení Filip Rašek, Jonáš Mikšovský, Natálie Kristýnková, Barbora Lopraisová a Emily Hillová. Druhá cena připadla dalšímu pražskému seskupení – Martinu Nerudovi, Janě Šťastné
a Marii Smetana. Na třetí pozici se umístil ATELIER HORKÝ z Příbrami.

Ve vítězném návrhu porota vyzdvihla vynikající urbanistické řešení podpořené lapidární a kvalitně promyšlenou architekturou. „Tento návrh je nejkompaktnější a budova je díky tomu velmi efektivní a přehledně koncipovaná. Mezi školou a budoucí budovou v západním sousedství vznikne velkorysý prostor pro školní zahradu. Tento široký koridor či proluka je jakýmsi nadechnutím jinak nevelké parcely a elegantním darem pro školu, sousední domy i Jankovcovu ulici,“ popsal přínos návrhu Gaofei Tan, belgický architekt čínského původu a jeden ze zahraničních porotců soutěže.

„Budova nové základní školy vstupuje do společnosti holešovických bloků jasně čitelným objemem. Stává se městským orientačním bodem, vtahuje veřejný prostor do svého parteru. Kompaktní tvar usnadňuje prosvětlení interiérů a je zárukou úspornosti investice i provozu,“ přiblížili vítězný návrh jeho autoři.

1. místo vizual – třída

Plánovaná budova je navržena o kapacitě 2 × 9 tříd, dvě přípravné třídy, dvě tělocvičny, sborovny, kuchyň, multifunkční jídelna/aula, dvě venkovní hřiště a další zázemí pro téměř 600 žáků a učitelský sbor.

„Sdílené prostory kolem centrálního atria s pobytovým schodištěm a chodbami umožňují bohatou interakci mezi žáky uvnitř školy a také různé formy výuky a odpočinku. Prostory jsou navrženy pro snadné úpravy a variabilní využití, díky tomu poskytnou inspirativní prostředí dětem i učitelům. Zajímavostí projektu je tělocvična s venkovním hřištěm umístěná na střeše školy s výhledem na řeku,“ řekla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

1. místo vizual – centrální atrium s pobytovým schodištěm

Kromě samotné budovy byl součástí soutěže i návrh úprav venkovních prostor a obnovení uličky Přádelní pro pěší, cyklisty či nezbytné zásobování.

Předprostor hlavního vstupu školy na nároží ulic Jankovcova a Přádelní řeší vítězný návrh jako malé náměstí se stromy, odpočinkovými plochami, lavičkami a stáními pro kola. Ulice Přádelní je propojena s prostorem před sousední administrativní budovou. Vzniká tak velmi kvalitní veřejné prostranství s dostatečným místem pro setkávání žáků před školou nebo čekání rodičů na děti. Zároveň je tímto způsobem zajištěno pěší a cyklistické propojení s nově vznikajícím parkem U Vody.

1. místo vizual – pobytová chodba

„Jsme přesvědčeni, že otevřená architektonická soutěž je nejlepší způsob, jak vybrat architekty a projektanty na významné veřejné stavby. Ukázali jsme, že to jde. Vybrali jsme touto cestou podobu naší nové radnice, kterou oceňují občané i odborníci, a stejně tak postupujeme u dalších významných městských investic. Děkujeme všem studiím, které projevily zájem zapsat se do historie Prahy 7 a navrhnout zde po sto letech novou školu,“ doplnil místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka, který má na starosti vedení tohoto projektu.

Rada městské části již schválila výsledky mezinárodní architektonické soutěže a nyní připravuje standardní pokračování, tedy jednací řízení bez uveřejnění s oceněnými účastníky. Radnice se zahájením výstavby školy počítá v roce 2024. Odhadované stavební náklady jsou v dnešních cenách zhruba 500 milionů korun bez daně.

 

Výsledky mezinárodní otevřené architektonické soutěže:

1. místo – Josef Choc

 

2. místo – Martin Neruda

 

3. místo – ATELIER HORKÝ

 

Všechny soutěžní návrhy jsou zveřejněny na webu organizátora soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/jvs

Praha 7 uspořádá pro veřejnost výstavu všech soutěžních návrhů v budově radnice, U Průhonu 38, od 30. 8. do 30. 9. 2022.


Porotu mezinárodní architektonické soutěže vedl architekt Martin Rusina, spolu s ním v ní zasedli jeho kolegové z praxe Zdeněk Chmel, Ilham Laraqui z Francie a v rolích náhradníků Lenka Milerová a Petr Bureš. Praha 7 byla v porotě zastoupena starostou Janem Čižinským, místostarostkou Lenkou Burgerovou, radní Hanou Šiškovou a náhradníky místostarostou Pavlem Zelenkou a členem Komise rozvoje urbanismu MČ Praha 7 architektem Ondřejem Synkem.